Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Czekają nas spore zmiany w podatku od spadków i darowizn
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 27.01.2023 14:49

Czekają nas spore zmiany w podatku od spadków i darowizn

pieniądze-banknoty-biznesinfo-iberion
Biznesinfo

W czwartek 26 stycznia posłowie uchwalili ustawę deregulacyjną, nowelizującą kilkanaście ustaw. W wyniku tego m.in. podwyższona zostanie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. 

Za przyjęciem ustawy deregulacyjnej opowiedziało się 271 posłów, 177 było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Kwota wolna idzie w górę

W efekcie wczorajszych działań Sejmu podniesiona zostanie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie z obowiązku jego odprowadzania tyczy się następujących przypadków (w każdym z nich nabywanie tyczy się 5-letniego okresu, który będzie liczony od lipca 2023 roku).

  1. Jeśli nabywcę zalicza się do I grupy podatkowej, wówczas kwota wolna od podatku wynosi 36 120 zł lub 108 360 zł. W obu przypadkach chodzi o nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, przy czym pierwsza kwota dotyczy nabycia ich od jednej osoby, a druga — od kilku.

  2. Jeśli nabywca kwalifikuje się do II grupy podatkowej, kwota wolna od podatku od własności rzeczy i praw majątkowych nabytych od jednej osoby wynosi 27 090 zł, a 81 270 zł — od wielu osób.

  3. Natomiast w sytuacji, w której nabywca należy do III grupy podatkowej, limit wynosi 18 060 zł przy nabyciu od jednej osoby oraz 54 180 zł — od kilku osób.

To nie koniec zmian

W wyniku nowelizacji podniesiony miałby również zostać próg przychodowy dla tzw. działalności ewidencjonowanej, a zmianie miałyby ulec kwestie dot. uzyskiwania pozwolenia na broń.

Ustawa wprowadza także zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego, według której decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Ustawa zmienia również kodeks postępowania cywilnego, prawo geodezyjne i kartograficzne czy Kodeks wykroczeńczytamy na łamach PAP.

Ustawa deregulacyjna zostanie teraz przekazana do Senatu.