controlling
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Controlling. Czym tak naprawdę jest i co oznacza? Zadania i cele

Controlling to działanie na pograniczu funkcji zarządczych i kontrolnych. Oczywistym jest, że prowadzenie własnego biznesu wiąże się z nieustannym stawianiem celów do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej. Aby wytyczone cele oraz plany były skuteczne i możliwe do zrealizowania, niezbędne jest posiadanie wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania naszej firmy. W sytuacji, gdy nie posiadamy wspominanych informacji dotyczących naszej działalności, zmuszeni jesteśmy do podejmowania decyzji za sprawą intuicji, co w niektórych przypadkach może okazać się katastrofą. Ważne, by ciągle monitorować działania i plany firmy, a skutecznym systemem służącym do tego jest controlling.

Controlling. Czym jest? Definicja

Controlling w sensie planistycznym, tzn. przy wyznaczaniu celów o charakterze długoterminowym, oznacza kontrolę aktualnego stanu przedsiębiorstwa – dostarcza informacje odnośnie m.in.: wydajności produkcyjnej, aktywów, bilansu przychodów i rozchodów, liczby pracowników. Otrzymane w ten sposób dane pozwalają spojrzeć na przedsiębiorstwie z wielu różnych perspektyw. Dzięki pozyskanym przez controlling danym, jesteśmy w stanie stworzyć długoterminowy plan działania, a także określić możliwe cele do osiągnięcia wraz ze sposobami ich realizacji.

Dlaczego przedsiębiorstwa stosują controlling?

Zazwyczaj do zastosowania controllingu przedsiębiorstwa zmusza chaos w systemie sterowania. Gdy nie da się jednoznacznie rozpoznać, która komórka organizacyjna powoduje powstawanie dodatkowych kosztów, ciężko precyzyjnie określić, czy oferowane produkty lub usługi są dalej rentowne. Controlling w tym zakresie umożliwia gromadzenie informacji, a także ułatwia przetwarzanie kluczowych informacji wpływających na ekonomiczna kondycję firmy. Cała idea controllingu tkwi w tym, aby starać się maksymalnie zwiększać zyski pochodzące z działalności operacyjnej jednostki. Posiadanie szczegółowych danych na temat kondycji firmy od poziomu jednostkowego do wydziałowego pozwala na znaczące usprawnienie w kierowaniu firmą, co bezpośrednio prowadzi do znacznej racjonalizacji wydatków. To podstawowe korzyści płynące z controllingu.

Controlling czy zwyczajne nadzorowanie?

Nadzór nad funkcjonowaniem jednostki gospodarczej jako całości jest niezwykle istotny w procesie kierowania firmą. Jest to zwyczajnie zbiór danych potrzebnych do podejmowania kluczowych decyzji determinujących rozwój przedsiębiorstwa. Controlling w tym aspekcie umożliwia wyszukiwanie oraz eliminowanie słabości firmy, które generują dodatkowe koszty, a jednocześnie w ten sposób ograniczają rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki controllingowi można skutecznie wyeliminować wspomniane słabości w jak najkrótszym czasie – po to, aby przejściowe słabości i uchybienia nie przerodziły się w poważny problem dla przedsiębiorstwa.

Controlling – kontrolowanie czy sumienna weryfikacja rzeczywistości?

Uwaga! Przywołując termin kontroli w opisywaniu zagadnienia controllingu nie mamy na myśli twardej kontroli utożsamianej z „władzą”. Chodzi tutaj o weryfikację przygotowanych wcześniej planów dla organizacji z rzeczywistością. Jest to swego rodzaju rachunek sumienia, którego celem jest wyłapanie uchybień i określenia dlaczego w ogóle się pojawiły. Całość wymaga solidnego podsumowania i wyciągnięcia wniosków na przyszłość po to, aby sytuacja nie miała ponownie miejsca.

Controlling. Czym jest w praktyce? Zadania i procedury

Narzędzie, jakim jest controlling, zostało stworzone przede wszystkim w celu kierowania przedsiębiorstwem w sposób taki, aby zapewnić nieprzerwany rozwój jednostce. Zadania, jakie przed sobą stawia przedsiębiorstwo wykorzystujące controlling, są następujące:

 • rozpoznawanie, a także wyszukiwanie strategicznych i operatywnych celów, wsparcie ich formułowania, nadzór realizacji i skutków,
 • rozpoznawanie i wytyczanie odpowiedniej ścieżki rozwoju na przyszłość,
 • rozpoznanie i wyszukanie „wąskich gardeł” jednostki,
 • zastosowanie miarodajnej kalkulacji kosztowej i wydajnościowej,
 • tworzenie wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej,
 • kreacja i ciągła aktualizacja struktur systemu finansowanego planowania,
 • stworzenie adekwatnego systemu informacyjnego dla naszej organizacji,
 • rozpatrywanie skomplikowanych problemów wzajemnej relacji między otoczeniem a jednostka gospodarczą,
 • możliwość stworzenia norm, które skłonią kadrę zarządzającą oraz bezpośrednich wykonawców do kierowania się racjonalnością ekonomiczną i interesem podmiotu,
 • możliwość wyboru najbardziej optymalnej techniki i metody wykonywania nowych zadań oraz analiz a także tworzenia metod badawczych.

Controlling. Cele i długofalowe skutki

Controlling ma na celu poprawę funkcjonowania i płynności finansowej danej organizacji. Głównymi korzyściami dla przedsiębiorstwa, jakie bezpośrednio wynikają z prowadzenia controllingu w firmie, są:

 • zabezpieczenie systemu samoregulacji systemu jednostki gospodarczej,
 • centralizacja informacji dotyczącej kontroli i planowania,
 • zapewnienie jak najlepszej elastyczności dla jednostki gospodarczej,
 • zapewnienie koordynacji działań przedsiębiorstwa.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News