Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Co to jest e-sąd? Kiedy i jak z niego skorzystać?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:31

Co to jest e-sąd? Kiedy i jak z niego skorzystać?

Co to jest e-sąd? Kiedy i jak z niego skorzystać?
Pixabay.com

Czym jest e-sąd?

Elektroniczne postępowanie upominawcze, w skrócie EPU, potocznie nazywane e-sądem, to stosunkowo nowa instytucja w polskim sądownictwie. Została wprowadzona w życie 1 stycznia 2010 roku na bazie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jest regulowana przepisami rozdziału I działu VIII kodeksu postępowania cywilnego. Za pomocą e-sądu możliwe jest dochodzenie roszczeń bez konieczności stawiania się na rozprawach przed sądem – tak jak to odbywa się w tradycyjny sposób. Roszczenia, których można dochodzić na tej drodze, są ściśle określone, muszą być to kwoty wyrażone w pieniądzu, których 1,25% wartości wynosi co najmniej 30 zł. Dodatkowo kwota roszczenia może być dochodzona, gdy stała się wymagalna w okresie trzech lat przed dniem wpłynięcia pozwu.

Dlaczego warto skorzystać z tej formy dochodzenia wierzytelności?

Największymi zaletami elektronicznego postępowania upominawczego jest znaczna oszczędność czasu, a także kosztów w dochodzeniu wierzytelności. Całość procesu postepowania od złożenia pozwu do jego zakończenia odbywa się na specjalnej platformie elektronicznej (e-sad.gov.pl). Wystarczy założyć konto oraz uzyskać certyfikat zezwalający na podpisywanie pism elektronicznie. Sprawy rozstrzygane są stosunkowo szybko, a sam koszt wniesienia pozwu jest o wiele niższy niż koszt wniesienia pozwu w sądzie tradycyjnym. Opłata pozwu w e-sądzie wynosi zaledwie ¼ kwoty opłacanej przy postępowaniu tradycyjnym. Pozew poprzez e-sąd może złożyć każdy wierzyciel z dowolnego miejsca w Polsce lub poza jej granicami, natomiast koniecznym warunkiem do spełnienia jest to, że dłużnik musi posiadać adres zamieszkania bądź doręczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy można skorzystać?

W postepowaniu przed e-sądem sąd rozpoznaje sprawy dotyczące zapłaty. Możliwe jest zatem dochodzenie spełnienia roszczeń pieniężnych z tytułu np. niezapłaconej faktury. Jednym z narzuconych ograniczeń jest kwestia dotycząca wymagalności roszczenia. Nie można jednak dochodzić roszczenia, które stało się wymagalne w czasie trzech lat od wniesienia pozwu. Termin wymagalności musi zostać wykazany w pozwie, są to jedne z najważniejszych danych składanych przez nas w pozwie. Gdy wartość dochodzonej wierzytelności nie została szczegółowo określona, do e-sądu można również kierować sprawy, które są właściwe dla sądów rejonowych i okręgowych.

Jak wygląda proces składania pozwu?

Postępowanie w e- sądzie rusza wraz z wniesieniem pozwu w formie elektronicznej. Każde kolejne pisma powinny być również wnoszone za pomocą platformy służącej do elektronicznego postepowania upominawczego. W składanym pozwie do EPU, podobnie jak i w zwykłym pozwie, należy określić strony postępowania, wartość przedmiotu sporu oraz opisać okoliczności powstania sporu. Należy również zamieścić informację dotyczącą podjętych prób mediacji, a także wskazać dowody na to. Sporym ułatwieniem jest fakt, iż dowodu nie trzeba obligatoryjnie przekładać przed sądem. Taki stan rzeczy daje wiele oszczędności czasu, szczególnie gdy mamy styczność z obszernymi dokumentami bądź dochodzimy wielu roszczeń w tym samym czasie. W sytuacji gdy reprezentuje nas pełnomocnik, wystarczy jedynie powołać się na pełnomocnictwo i nie ma obowiązku przedkładania go przed sądem. Jeżeli sąd posiada obiekcje co do okoliczności sprawy, postępowanie kończy swój bieg z wydaniem nakazu zapłaty, który po uprawomocnieniu stanowi tytuł wykonawczy. Z nim zaś można udać się do komornika sądowego.

Tagi: