Co to jest e-sąd? Kiedy i jak z niego skorzystać?
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 31 Stycznia 2021

Co to jest e-sąd? Kiedy i jak z niego skorzystać?

E-sąd jest tanim i szybkim rozwiązaniem dla wierzycieli, ponieważ nie muszą stawiać się na rozprawę do sądu, a także przesyłać dokumentów pocztą. E-sąd został wprowadzony w 2010 roku i stanowi optymalną formę dla osób chcących dochodzić swoich roszczeń. Największym autem tego rozwiązania jest znaczne ograniczenie formalności, a także szybka alternatywa odzyskania wierzytelności.

Czym jest e-sąd?

Elektroniczne postępowanie upominawcze, w skrócie EPU, potocznie nazywane e-sądem, to stosunkowo nowa instytucja w polskim sądownictwie. Została wprowadzona w życie 1 stycznia 2010 roku na bazie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i jest regulowana przepisami rozdziału I działu VIII kodeksu postępowania cywilnego. Za pomocą e-sądu możliwe jest dochodzenie roszczeń bez konieczności stawiania się na rozprawach przed sądem – tak jak to odbywa się w tradycyjny sposób. Roszczenia, których można dochodzić na tej drodze, są ściśle określone, muszą być to kwoty wyrażone w pieniądzu, których 1,25% wartości wynosi co najmniej 30 zł. Dodatkowo kwota roszczenia może być dochodzona, gdy stała się wymagalna w okresie trzech lat przed dniem wpłynięcia pozwu.

Dlaczego warto skorzystać z tej formy dochodzenia wierzytelności?

Największymi zaletami elektronicznego postępowania upominawczego jest znaczna oszczędność czasu, a także kosztów w dochodzeniu wierzytelności. Całość procesu postepowania od złożenia pozwu do jego zakończenia odbywa się na specjalnej platformie elektronicznej (e-sad.gov.pl). Wystarczy założyć konto oraz uzyskać certyfikat zezwalający na podpisywanie pism elektronicznie. Sprawy rozstrzygane są stosunkowo szybko, a sam koszt wniesienia pozwu jest o wiele niższy niż koszt wniesienia pozwu w sądzie tradycyjnym. Opłata pozwu w e-sądzie wynosi zaledwie ¼ kwoty opłacanej przy postępowaniu tradycyjnym. Pozew poprzez e-sąd może złożyć każdy wierzyciel z dowolnego miejsca w Polsce lub poza jej granicami, natomiast koniecznym warunkiem do spełnienia jest to, że dłużnik musi posiadać adres zamieszkania bądź doręczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy można skorzystać?

W postepowaniu przed e-sądem sąd rozpoznaje sprawy dotyczące zapłaty. Możliwe jest zatem dochodzenie spełnienia roszczeń pieniężnych z tytułu np. niezapłaconej faktury. Jednym z narzuconych ograniczeń jest kwestia dotycząca wymagalności roszczenia. Nie można jednak dochodzić roszczenia, które stało się wymagalne w czasie trzech lat od wniesienia pozwu. Termin wymagalności musi zostać wykazany w pozwie, są to jedne z najważniejszych danych składanych przez nas w pozwie. Gdy wartość dochodzonej wierzytelności nie została szczegółowo określona, do e-sądu można również kierować sprawy, które są właściwe dla sądów rejonowych i okręgowych.

Jak wygląda proces składania pozwu?

Postępowanie w e- sądzie rusza wraz z wniesieniem pozwu w formie elektronicznej. Każde kolejne pisma powinny być również wnoszone za pomocą platformy służącej do elektronicznego postepowania upominawczego. W składanym pozwie do EPU, podobnie jak i w zwykłym pozwie, należy określić strony postępowania, wartość przedmiotu sporu oraz opisać okoliczności powstania sporu. Należy również zamieścić informację dotyczącą podjętych prób mediacji, a także wskazać dowody na to. Sporym ułatwieniem jest fakt, iż dowodu nie trzeba obligatoryjnie przekładać przed sądem. Taki stan rzeczy daje wiele oszczędności czasu, szczególnie gdy mamy styczność z obszernymi dokumentami bądź dochodzimy wielu roszczeń w tym samym czasie. W sytuacji gdy reprezentuje nas pełnomocnik, wystarczy jedynie powołać się na pełnomocnictwo i nie ma obowiązku przedkładania go przed sądem. Jeżeli sąd posiada obiekcje co do okoliczności sprawy, postępowanie kończy swój bieg z wydaniem nakazu zapłaty, który po uprawomocnieniu stanowi tytuł wykonawczy. Z nim zaś można udać się do komornika sądowego.

Jak założyć profil w e-sądzie?

Aby założyć profil w e-sądzie ,należy podjąć następujące kroki:

  1. Wejść na stronę: www.e-sad.gov.pl.
  2. W menu głównym należy wybrać polecenie „Zarejestruj konto”.
  3. Następnie należy określić rodzaj konta: podstawowe, konto komornika, konto pracownika sądu – jako wierzyciel powinniśmy wybrać konto podstawowe.
  4. Wypełnić formularz określonymi danymi: imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, miejsce urodzenia, PESEL, dowód tożsamości, seria i numer dowodu tożsamości, adres e-mail.
  5. Wybrać swój profil: profil podstawowy (osoba fizyczna), profil powoda masowego (organizacja, firma itp.), profil pełnomocnika zawodowego (adwokat, radca prawny itp.); kolejno uzupełnić formularz z danymi osobowymi lub danymi firmy.
  6. Sugerowane jest, aby na dole strony uzupełnić dane dostępowe do systemu, tj. ustalić hasło, wpisać pytanie pomocnicze i udzielić na nie odpowiedzi (może okazać się pomocne, w sytuacji gdy hasła zapomnimy).
  7. Wpisać kod z obrazka.
  8. Zapoznać się z pouczeniem.
  9. Kliknąć przycisk „Prześlij wniosek”.
  10. Oczekiwać na link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail w ciągu kilku dni. Wejść w niego i aktywować konto.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News