BiznesINFO.pl
Sen

https://pixabay.com/pl/photos/ludzie-kobieta-sen-2537324/

Cisza nocna w polskim prawie

28 Maja 2021

Autor tekstu:

Marta Dobrzycka

Udostępnij:

Zwyczajowo przyjmuje się, że cisza nocna trwa w Polsce od godziny 22 wieczorem do godziny 6 rano. Przepisy polskiego prawa nie przewidują jednak wprost pojęcia ciszy nocnej. Mimo to jej zakłócanie, między innymi poprzez krzyk, hałas, alarm lub inny wybryk zakłócający spoczynek nocny, może skończyć się dotkliwą karą. Osoby zakłócające spokój i porządek publiczny podlegają nie tylko karze grzywny czy aresztu, ale nawet karze ograniczenia wolności. 

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy przepisy polskiego prawa zawierają definicję ciszy nocnej?

  • Co zwyczajowo uważane jest za ciszę nocną?

  • Co może zakłócić ciszę nocną?

  • Jakie kary przewidują przepisy polskiego prawa za zakłócanie ciszy nocnej?

Cisza nocna obowiązuje zwyczajowo w godzinach od 22 do 6 rano. I to najczęściej w tym przedziale czasowym policja odnotowuje najwięcej zgłoszeń o jej naruszeniu. Nie oznacza to jednak, że w innych godzinach nie może dojść do jej naruszenia. Zdarza się, że spółdzielnie mieszkaniowe ustalają własne godziny jej trwania. Warto więc poznać przepisy polskiego prawa, które regulują zagadnienia związane z ciszą nocną, by nie narazić się na nieprzyjemne skutki jej naruszenia. 

Cisza nocna według przepisów polskiego prawa 

Jak wspomniano, w przepisach polskiego prawa nie ma wprost określonego pojęcia ciszy nocnej. Odnaleźć w nich jednak możemy inne przepisy odnoszące się do zakłócania nocnego odpoczynku. W szczególności ważne są tutaj przepisy ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. W przepisie art. 51 znajdują się bowiem zapisy mówiące o tym, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Wprawdzie przepis ten nie określa, w jakich godzinach występuje spoczynek nocny, pozostawiając możliwość określenia zwyczajowi, wskazuje jednak na poważne konsekwencje grożące tym, którzy ten spokój zakłócają. 

Przepisy polskiego prawa cywilnego również odnoszą się do zakłócania ciszy nocnej

W polskim prawie odnaleźć też można inne przepisy odnoszące się do zakłócania ciszy nocnej. Chodzi tutaj zwłaszcza o przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, regulujące zagadnienia ciszy nocnej w obrębie regulacji stosunków sąsiedzkich. Przepis art. 144 Kodeksu cywilnego stanowi, że właściciel nieruchomości, wykonując swoje prawo, powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Przy czym za nieruchomość sąsiednią uważa się każdą nieruchomość, która znajduje się w obrębie szkodliwego oddziaływania, a nie jedynie nieruchomość z nią graniczną. Poza tym zakłócenie to musi być zakłóceniem ponad przeciętną miarę, musi wynikać ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz stosunków miejscowych. Jest to zresztą jeden z rodzajów immisji. 

Co może zakłócić ciszę nocną? 

Zawarte w przytoczonym przepisie art. 51 Kodeksu wykroczeń zdarzenia, które uznawane są za zakłócanie ciszy nocnej nie ograniczają się tylko do krzyku, hałasu czy alarmu. Przepis ten stanowi, że ciszę nocną może zakłócić także inny wybryk. Może to być na przykład zbyt głośna gra na instrumencie, słuchanie muzyki, wiercenie lub remont.

Warto przy tym pamiętać, że o tym, czy dany wybryk uznać można za zakłócanie ciszy nocnej nie mogą decydować subiektywne odczucia. Jak podkreśla portal poradnikprzedsiebiorcy.pl, o tym, czy coś jest zakłóceniem spokoju, decydują obiektywne przesłanki. Dlatego też zakłóceniem porządku może być każde zachowanie o dowolnej porze, które znacząco odbiega od przyjętych norm w danym miejscu. Oznacza to, że inaczej oceniane może być zakłócanie ciszy nocnej w centrum miasta, a inaczej na jego obrzeżach czy na wsi. 

Jakie kary przewidują przepisy polskiego prawa za zakłócanie ciszy nocnej?

Wspomniany Kodeks wykroczeń przewiduje różnorodne kary za zakłócanie ciszy nocnej. Przepisy polskiego prawa stanowią o tym, że za zakłócanie ciszy nocnej grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (jeden miesiąc) albo kara grzywny (od 20 do 5 000 złotych).

Jeśli policji zgłoszone zostanie zakłócanie ciszy nocnej, może ona skierować wniosek do sądu o ukaranie takiej osoby. Zwłaszcza jeżeli znajduje się pod wpływem alkoholu albo środków odurzających. 

Ukaranie sprawców naruszania ciszy nocnej w praktyce nie zawsze jest proste, zwłaszcza gdy hałas pochodzi od grupy osób. Trzeba bowiem pamiętać, że można ukarać jedynie bezpośredniego sprawcę krzyków, hałasu, alarmu czy innego wybryku. 

Podobne artykuły

CERT Orange wydał ważne ostrzeżenie

Polska i świat

CERT Orange wydał ostrzeżenie. Chodzi o "wangiri", pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj na takie numery

Czytaj więcej >
Niemcy robią z Polski śmietnik

Polska i świat

Wywóz toksycznych odpadów do Polski. Prosto z Niemiec

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Kia będzie wzywać kierowców. Ponad 22 tys. aut koreańskiego producenta grozi pożarem

Czytaj więcej >
Emeryci oddają pieniądze za renty dożywotnie

Polska i świat

Coraz więcej emerytów decyduje się oddać nieruchomości za renty dożywotnie

Czytaj więcej >
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Polska i świat

Polacy nadal chcą przenosić firmy do Czech

Czytaj więcej >
Biznes Info

Polska i świat

Coraz więcej kontroli gospodarki odpadami. Skarg jest coraz więcej

Czytaj więcej >