cash flow
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 22 Listopada 2020

Cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych – co to jest?

Duże firmy muszą się mierzyć na co dzień z wieloma obowiązkami związanymi z księgowością. Cash flow to jeden z elementów sprawozdania finansowego używanego w korporacjach. Sprawozdania finansowe potrafią wiele powiedzieć o kondycji danej firmy, ale do czego konkretnie służy analiza typu cash flow?

Co to jest cash flow?

Cash flow, czyli sprawozdanie z przepływów pieniężnych, pozwala na natychmiastową ocenę potencjału przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej. To dokument, który uzupełnia bilans oraz rachunek zysków i strat – uwzględnia źródła przepływu środków pieniężnych i sposobów ich wykorzystania. Cash flow pozwala na ocenę płynności finansowej firmy, skuteczności ściągania należności i zdolności do regulowania zobowiązań.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowym dokumentem dla jednostek, które są zobowiązane do corocznego badania sprawozdań finansowych.

Jak wygląda analiza cash flow?

Rachunek przepływów pieniężnych dzieli się na trzy części.

 1. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej – środki generowane z podstawowej działalności firmy, takie jak:
  • przepływy brutto: zysk operacyjny po dodaniu amortyzacji i odjęciu zapłaconego podatku,
  • przepływy netto: przepływy brutto wraz ze zmianą kapitału pracującego i zmianą pozostałych aktywów oraz pasywów operacyjnych,
  • zmiana kapitału pracującego: zmiana zapasów pomniejszona o zmianę należności i dodaną zmianą zobowiązań, przy założeniu, że wszystkie one wzrastają.
 1. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej – środki generowane lub wydatkowane na potrzeby inwestycyjne konieczne do funkcjonowania firmy.

 2. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej – środki pozyskiwane z zewnątrz związane z finansowaniem przedsiębiorstwa.

Działalność operacyjna to największa część działalności firmy – obejmuje produkcję i sprzedaż towarów lub usług. To właśnie w tym segmencie sprawdza się, jaką kondycję ma działalność podstawowa.

Działalność inwestycyjna to ta część analizy cash flow, która ma zapewnić nowe źródła zysku firmy w przyszłości.

Działalność finansowa to wszystkie przychody i wydatki związane z finansowaniem firmy – czyli kredyty, obligacje lub emisja akcji.

Kto korzysta z analizy cash flow?

Z analizy cash flow regularnie korzystają między innymi banki, które oceniają możliwości udzielenia danej firmie kredytu. Sytuację przedsiębiorstw analizują też inwestorzy, którzy sprawdzają, czy dana firma jest w stanie wygenerować zyski w przyszłości. Z cash flow korzystają także kontrahenci – analizują przepływy pieniężne działalności, np. jeżeli planują udzielić przedsiębiorstwu kredytu kupieckiego.

Metody sporządzenia cash flow

Analizę cash flow można sporządzić korzystając z dwóch metod – metody bezpośredniej i metody pośredniej. Metody te różnią się jedynie sposobem wyliczania przepływów z działalności operacyjnej.

Metoda bezpośrednia analizy cash flow

Metoda bezpośrednia ma za zadanie wskazać poszczególne grupy rzeczywistych wpływów i wydatków finansowych. Ta metoda analizy cash flow wykazuje przede wszystkim:

 • wpływy ze sprzedaży,
 • wydatki z tytułu dostaw i usług,
 • wydatki z tytułu wynagrodzeń,
 • wydatki z tytułu podatków i opłat.

Metoda bezpośrednia ukazuje więcej informacji na temat zdarzeń, które zaszły w firmie w okresie sprawozdawczym. Pogrupowanie przepływów ze względu na ich źródło pozyskania i cel wydatkowania sprawia, że można skuteczniej prognozować przepływy pieniędzy w przyszłości.

Metoda pośrednia analizy cash flow

Metoda pośrednia polega na rozpoczęciu analizy cash flow od zysku netto i dokonaniu odpowiednich korekt, które mają wyeliminować elementy bez charakteru pieniężnego, które wpłynęły na wynik finansowy. Wprowadzenie korekt ma pokazać faktyczną kondycję finansową przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady korekty to:

 • zmniejszenie niepieniężnych aktywów bieżących jest dodawane do wyniku finansowego,
 • zwiększenie niepieniężnych aktywów bieżących jest odejmowane od wyniku finansowego,
 • zmniejszenie zobowiązań jest odejmowane od wyniku finansowego,
 • zwiększenie zobowiązań jest dodawane do wyniku finansowego,
 • koszty niemające odzwierciedlenia w odpływie środków pieniężnych są dodawane z powrotem do wyniku finansowego,
 • przychody nie mające odzwierciedlenia w przepływach finansowych są odejmowane od wyniku finansowego.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News