Badania psychotechniczne
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 15 Listopada 2020

Badania psychotechniczne. Jak przebiegają? Czy są obowiązkowe?

Badania psychotechniczne to specjalne testy, którym muszą się poddać pracownicy lub kandydaci do pracy, w przypadku, gdy wykonywanie obowiązków zawodowych wymaga od pracowników szczególnych cech psychicznych. Przede wszystkim osoby wykonujące pracę z użyciem pojazdów muszą zaliczyć badania psychotechniczne, co pozwoli zapewnić jak największe bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Badania psychotechniczne. Kto musi je przejść?

Badania psychotechniczne, znane również jako psychotesty, mogą być przeprowadzone jedynie we wpisanych do rejestru marszałka województwa specjalistycznych poradniach psychologicznych. Badania psychotechniczne muszą pomyślnie przejść przede wszystkim osoby wykorzystujące pojazdy mechaniczne w swojej pracy, choć nie tylko. Obowiązkowym badaniom psychotechnicznym muszą poddać się pracownicy wykonujący następujące profesje:

 • kierowcy zawodowi (kategorie prawa jazdy: C, CE, D, DE),
 • osoby prowadzące pojazdy służbowe,
 • instruktorzy oraz egzaminatorzy nauki jazdy,
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i konwojenci przewożący gotówkę,
 • pracodawcy zatrudniający zawodowych kierowców,
 • taksówkarze i kierowcy pojazdów Uber oraz Bolt.

Oraz:

 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • górnicy,
 • operatorzy dźwigów, wózków widłowych, koparek, suwnic, i innych ciężkich maszyn,
 • osoby sprzedające i wytwarzające materiały wybuchowe,
 • pracownicy wykonujący wszelkie roboty na wysokości.

A także:

 • kandydaci na strażników miejskich,
 • pracownicy agencji ochrony,
 • sędziowie,
 • detektywi.

Badania psychotechniczne. Jak długo ważne jest skierowanie? Kto ponosi koszty?

Osoby, którym wystawiono skierowanie na badania psychotechniczne mają 30 dni na poddanie się testom. Zgłaszając się na badania należy koniecznie pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości, najlepiej dowodu osobistego. Badanie jest wykonywane przez psychologa, który jednak może odmówić przeprowadzenia testów, jeśli podejrzewa, że osoba zgłaszająca się znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Badania psychotechniczne przekładane są na inny termin również w sytuacji, gdy skierowana osoba zgłosi, że ma złe samopoczucie lub jej stan zdrowia nagle się pogorszy. W takiej sytuacji nowy termin badania psychotechnicznego jest wyznaczany w ciągu maksymalnie 14 dni. Koszt badania psychotechnicznego precyzuje Kodeks pracy, za odbycie testów należy uiścić opłatę w wysokości 150 zł. Koszty ponosi przyszły pracodawca skierowanej na badania osoby.

Badania psychotechniczne. Zakres badań

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, badania psychotechniczne osób ubiegających się o nadanie uprawnień do kierowania pojazdami, a także kierowców i wszystkich osób wykonujących pracę na stanowisku obejmują następujące elementy:

 • Wywiad bezpośredni oraz obserwację osoby badanej.
 • Testy z użyciem narzędzi diagnostycznych.
 • Ocenę i opis badanej osoby uwzględniający:
  • sprawność intelektualną i procesy poznawczych,
  • osobowość, ze szczególnym wskazaniem funkcjonowania w sytuacjach stresowych,
  • ogólną sprawność psychomotoryczną.

Badania psychotechniczne dla kierowców. Jak przebiegają?

Badania psychotechniczne trwają od 30 minut do 1,5 godziny. W zależności od wymagań na danym stanowisku oraz okoliczności mogą przyjmować różne formy.

Pierwszym etapem jest testy pisemny. Celem badań psychotechnicznych jest przede wszystkim sprawdzenie, czy pracownik posiada odpowiednie do wykonywania pracy cechy, m.in.

 • Odpowiednią osobowość,
 • umiejętność koncentracji uwagi,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Drugi etap to test aparaturowy. Ta część badania psychotechnicznego pozwala wskazać następujące cechy badanej osoby:

 • szybkość reakcji,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • odporność na zmęczenie,
 • długość czasu reakcji,
 • dokładność reakcji na bodźce,
 • dolny próg wrażliwości wzrokowej,
 • adaptację wzroku do ciemności po olśnieniu.

Następnym etapem badania psychotechnicznego jest wywiad z psychologiem, a całość wieńczy omówienie rezultatów. Podczas rozmowy pracownik dowiaduje się, czy przeszedł pomyślnie badania psychotechniczne. Wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć pracę na nowym stanowisku.

Badania psychotechniczne. Kiedy należy je powtórzyć? Ważność orzeczenia

Obowiązek przeprowadzania badań psychotechnicznych jest podyktowany koniecznością zachowania bezpieczeństwa zarówno kierowców pojazdów, jak i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego oraz pieszych. Częstotliwość powtórnego poddania się badaniom psychotechnicznym przez pracownika związana jest bezpośrednio z wiekiem. Granicą jest przekroczenie 60. roku życia.

Częstotliwość badań psychotechnicznych kształtuje się następująco:

 • do 60 lat - co 5 lat,
 • powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News