Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Aktywny rodzic. Kiedy start programu? Nie wszyscy dostaną pieniądze
Zuzanna Kłosek
Zuzanna Kłosek 09.07.2024 08:33

Aktywny rodzic. Kiedy start programu? Nie wszyscy dostaną pieniądze

dziecko
Fot. Pixabay/ddimitrova

Wreszcie jest! ZUS właśnie opublikował komunikat w sprawie nowego świadczenia. Znamy szczegóły, wiemy również, kiedy ruszy nabór wniosków. Okazuje się jednak, że nie wszyscy dostaną pieniądze.

Aktywny Rodzic. Kiedy i jak złożyć wniosek?

Nowe świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma być nową formą wsparcia finansowego dla rodzin. Aktywny Rodzic ma umożliwić Polakom pogodzenie obowiązków rodzinnych z aktywnością zawodową. Podobnie jak w przypadku 800 plus, wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Nabór ruszy już 1 października 2024 roku.

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, rodzice będą mogli starać się o wypłatę jednego z trzech świadczeń. ZUS przyznał jednak, że nie wszyscy skorzystają z dodatku.

Ulga dla kredytobiorców - kiedy stopy spadną? Szybciej, niż uważa NBP

Trzy nowe świadczenia dla rodziców

Aktywny Rodzic zostanie wypłacone przez ZUS na każde dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca, jeśli spełnione zostaną wszystkie warunku. Zależnie od sytuacji rodzinnej i indywidualnych preferencji rodziców, Polacy będą mogli wybrać spośród trzech świadczeń:

  • Aktywni rodzice w pracy
  • Aktywnie w żłobku
  • Aktywnie w domu, które zastąpi RKO

Wysokość świadczenia nie będzie zależna od dochodu, a w ręce rodziców trafi od 500 zł (Aktywnie w domu) do 1500 zł (Aktywnie w żłobku i Aktywni rodzice w pracy) lub 1900 zł, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wraz ze wskazaniem koniecznej stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy, oraz konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jak podkreśla ZUS, świadczenie nie będzie podlegało opodatkowaniu ani oskładkowaniu, będzie również zwolnione z egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Nie wszyscy dostaną pieniądze z ZUS

Większość ww. warunków była już znana wcześniej. Nowy komunikat oficjalnie potwierdził i doprecyzował poprzednie zapowiedzi. Pojawił się również całkiem nowy zapis:

Świadczenia z programu Aktywny Rodzic przysługują zamieszkałym w Polsce:

  • obywatelom polskim,
  • obywatelom UE/EFTA oraz Wielkiej Brytanii
  • pozostałym cudzoziemcom, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy.

Co ważne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraźnie zaznaczył, iż świadczenia Aktywni rodzice i pracy i Aktywnie w żłobku nie będą przyznawane obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Świadczenie Aktywnie w żłobku zostanie natomiast wypłacone pod warunkiem posiadania statusu ”UKR” nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni.