BiznesINFO.pl
Paszporty covidowe już od lipca

Pixabay

Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej w praktyce - szczegóły

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Tomasz Majta

Udostępnij:Zwolnienie z pracy to jeden z najbardziej kłopotliwych i niekomfortowych momentów zarówno w karierze pracownika, jak i w życiu podmiotu gospodarczego. Podczas
przeprowadzenia powyższego procesu niezwykle istotnym jest dopilnowanie, by wszelkie dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy zostały sporządzone prawidłowo i w zgodzie z przepisami Kodeksu Pracy. Jakie są niezbędne dokumenty do sporządzenia w takiej sytuacji? Jakich terminów należy się trzymać? W tym artykule wyjaśniamy wszystkie szczegóły i wątpliwości dotyczące zwolnienia z pracy.Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej w praktyce, jakie dokumenty pracodawca ma obowiązek prowadzić?Pracodawca zobligowany jest do prowadzenia akt osobowych pracownika, akta te składają się z następujących części:·       
Część A

akt zawiera wszelkie dokumenty z zakresu ubiegania się o pracę·       
Część B

akt zawiera wszelkie dokumenty związane z biegiem zatrudnienia pracownika·       
Część C

akt zawiera wszelkie dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy·       
Część D
akt zawiera wszelkie dokumenty związane z karami dyscyplinarnymiAkta osobowe powinny być prowadzone w sposób w zgodzie z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy, odstępstwa od prawa spowodują ukaranie pracodawcy karą. Odpowiedni sposób prowadzenia akt osobowych w dokumentacji kadrowej pracowników, w przypadku kontroli PIP, zaowocuje przychylniejszym spojrzeniem na pracodawcę. W przypadku prowadzenia akt w sposób niezgodny z prawem pracodawca z pewnością zostanie ukarany,
dlatego niezwykle istotnym jest, aby akta prowadzone były należycie.Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej w praktyce, jakie dokumenty pracodawca przetrzymuje w części C?Cała dokumentacja w części C powstaje w momencie odejścia pracownika z przedsiębiorstwa. Do powyższej części zaliczane są:·       Oświadczenie o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy o pracę,·       Kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,·       Informacje związane z czynnościami zajęcia wynagrodzenia pracownika w związku z
prowadzonym postepowaniem egzekucyjnym,·       Umowę dotyczącą zakazu konkurencji po zakończeniu stosunku pracy, w sytuacji, jeśli
taka została zawarta pomiędzy pracownikiem i pracodawcą,·       Orzeczenie lekarskie z przeprowadzonych badań lekarskich, wydanych po ustaniu stosunku pracy,·       Wszelka korespondencja związana z ustaniem stosunku pracy bądź związana ze zwolnieniem z pracy.Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej w praktyce, od czego zacząć?W pierwszej kolejności, aby zwolnienie z pracy stało się faktem, należy sporządzić oświadczenie o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy o pracę. Sposoby rozwiązania umowy o pracę szczegółowo opisują Kodeks Pracy, dokładnie art. 30 paragraf 1 mówi:„Umowa o pracę rozwiązuje się:1.     Na mocy porozumienia stron,2.     Przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie
umowy o prace z wypowiedzeniem),3.     Przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia),4.     Z upływem czasu, na który została zawarta.”Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej w praktyce. Czy pracodawca musi podać przyczynę wypowiedzenia stosunku pracy?Aby ustanie stosunku pracy było zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, wypowiedzenie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony musi zostać wypowiedziane wraz z podaniem przyczyny wypowiedzenia, rzecz ta wynika wprost z przepisów obowiązującego prawa w tym zakresie. Należy jednak zaznaczyć, że pracownik nie
posiada takie obowiązku. Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, musi on również zawiadomić zakładową organizację związkową o takim zamiarze, wraz z uzasadnieniem swojej decyzji. Zakładowy związek w organizacji posiada prawo do zgłoszenia zaostrzeń w tym zakresie, ma na to czas do 5 dni od momentu wpłynięcia informacji. Należy pamiętać, że nie w każdym zakładzie pracy działają związki zawodowe, w takiej sytuacji pracodawca podejmuje decyzję wpływającą na zwolnienie pracownika w konsultacji z wybranym przedstawicielem pracowników, gdy ten został powołany na te okoliczności, lub z osobą odpowiadającą za kadry w przedsiębiorstwie. Istotnym jest, aby mieć świadomość, ze finalna decyzja w tym
zakresie należy do pracodawcy.

Zwolnienie z pracy w dokumentacji kadrowej w praktyce, zwolnienie a emerytura?

Zasady, na jakich działa ochrona przedemerytalna pracowników, reguluje art. 39 Kodeksu pracy, w którym zapisano: „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągniecia wieku emerytalnego, jeżeli
okres zatrudnienia umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnieciem tego
wieku”. Zwolnienie pracownika  w takiej sytuacji możliwe jest tylko, jeśli oświadczenie woli pracodawcy w sprawie rozwiązania umowy o pracę zostanie dostarczone pracownikowi jeszcze przed rozpoczęciem okresu ochronnego. Okres wypowiedzenia takiej umowy może zakończyć się już po objęciu pracownika okresem ochronnym. W takiej sytuacji
najistotniejszą kwestią jest moment wręczenia wypowiedzenia pracownikowi.

Podobne artykuły

W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >
Będzie wolne w dniu szczepienia?

Praca

Czy jest szansa na wolne w dniu szczepienia? Pytamy resort pracy

Czytaj więcej >
PHOTO: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS LODZ POWIATOWY URZAD PRAWY NR 2 W LODZI. N/Z KOLEJKA W URZEDZIE PRACY WSZYSTKIE ZDJECIA NA: http://agencja.se.com.pl 19/01/2009 .

Praca

Redukcja miejsc pracy, obniżki pensji. Rzeczywistość w Polsce dużo gorsza niż na suchych liczbach

Czytaj więcej >
Emerytura stażowa wróciła podczas kampanii wyborczej

Praca

Kolejna obietnica polityków. Dzięki niej, aż 400 tys. Polaków mogłoby przejść na emeryturę znacznie wcześniej

Czytaj więcej >
Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >