BiznesINFO.pl
doctor-3212067 640

www.pixabay.com

Zwolnienie lekarskie a zmiana miejsca pobytu pracownika w trakcie trwania choroby

11 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Pracownik, który rozchorował się i potrzebuje zwolnienia lekarskiego musi podać lekarzowi aktualny adres, pod którym będzie przebywał w czasie zwolnienia chorobowego, a jeśli zmieni miejsce pobytu w trakcie niezdolności do pracy, musi poinformować o tym pracodawcę oraz ZUS w ciągu 3 dni od tej zmiany.

1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowe przepisy w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim. Według nich osoby ubezpieczone mają obowiązek poinformowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Zmieniono także zasady zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych związanych z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Obowiązki ubezpieczonego podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z przepisami ubezpieczony ma obowiązek podać wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli będzie on inny niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającemu zaświadczenie lekarskie lub znajdujący się w dokumentacji medycznej. Kolejny obowiązek ubezpieczonego to poinformowanie płatnika składek oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie adresu pobytu w trakcie niezdolności do pracy wskazanego w zaświadczeniu lekarskim nie później niż w ciągu 3 dni od wystąpienia tej niezdolności. Jeżeli ubezpieczony nie dopełni tego obowiązku, ZUS przyjmie, że zawiadomienie wysłane na adres podany w zaświadczeniu lekarskim zostało doręczone.

Zawiadomienie o terminie badania

Zawiadomienie o terminie badania przez lekarza orzecznika lub lekarza konsultanta albo dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych w związku z prowadzoną kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy Zakład może przekazać przez: operatora pocztowego, pracowników Zakładu lub inne upoważnione osoby oraz pracodawcę. Zawiadomienie można otrzymać pisemnie, telefonicznie, e-mailem lub na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.


Dane adresowe ubezpieczonego na zwolnieniu lekarskim

Na zwolnieniu lekarskim lekarz wpisuje dane adresowe ubezpieczonego, które są rozumiane jako adres pobytu w okresie trwania niezdolności do pracy. Nie zawsze pokrywa się on jednak z adresem zamieszkania chorego.

Jaki adres podać? 

Miejsce pobytu chorego na zwolnieniu lekarskim wcale nie musi być tożsame z zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy. Miejsce pobytu, wskazane na zwolnieniu lekarskim, to miejsce faktycznego pobytu, bez względu na to, czy wynika ono z zameldowania na pobyt stały czy też czasowy. Pracodawcę należy poinformować o miejscu pobytu pracownika w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy.

Miejsce pobytu jest wskazane w zaświadczeniu lekarskim ZUS e-ZLA i nie zawsze musi być takie samo jak adres zameldowania lub zamieszkania. Zdarza się, że ubezpieczeni, wymagający opieki innych osób w czasie choroby zamieszkują z kimś, kto może im taką opiekę zapewnić. 

Jeżeli miejsce pobytu chorego ulegnie zmianie w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim, ubezpieczony zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracodawcę oraz ZUS w ciągu 3 dni od wystąpienia tej okoliczności.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Pracodawca oraz ZUS mogą skontrolować zasadność orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczenia lekarskiego. Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w okresie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy ma na celu umożliwienie przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Jeżeli pracodawca podejrzewa, że pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z prawem, może przeprowadzić kontrolę. Taka kontrola polega na odwiedzinach pracownika w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu w trakcie choroby. Pod wskazanym adresem przeprowadzana jest również przez uprawnionego płatnika składek lub ZUS kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia. W przypadku gdy kontrolujący stwierdzi, iż ubezpieczony w okresie orzeczonej zaświadczeniem lekarskim ZUS e-ZLA niezdolności do pracy wykonuje jednak pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie od w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Pod wskazany adres pobytu ubezpieczonego ZUS wysyła też (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wezwanie mające na celu przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie kontroli 

Jeśli podczas kontroli pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest nieobecny pod wskazanym adresem, może to zostać uznane za bezprawne wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. W tej sytuacji ubezpieczony zmuszony jest do złożenia wyjaśnień. Jeśli tego odmówi i nie usprawiedliwi powodu nieobecności w domu w czasie kontroli albo nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie, przyjmuje się, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego celem. Jeśli więc ubezpieczony zmieni miejsce pobytu po wydaniu zwolnienia lekarskiego, musi o tych okolicznościach powiadomić pracodawcę lub ZUS jeśli wypłacany jest zasiłek.

Polak Olga

Autor tekstów

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. n/z List z ZUSu.

Praca

ZUS prosi o dopilnowanie ubezpieczenia. Inaczej zostaniemy z niczym

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS N/Z Mezczyzna wyjmuje korespondencje z ZUS-u

Praca

ZUS nadal przypomina o ważnej aktualizacji. Inaczej możemy wpaść w tarapaty

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. n/z Napis ZUS i pieniadze.

Praca

ZUS ma informacje dla przedsiębiorców. Chodzi o ich emerytury

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. n/z Dokumenty ZUS.

Praca

ZUS ostrzega: masz 3 dni na wskazanie poprawnego adresu. Potem możesz stracić zwolnienie lekarskie

Czytaj więcej >
ZUS ostrzega

Praca

ZUS ostrzega: nieuwaga może nas pozbawić zwolnienia lekarskiego

Czytaj więcej >
/EAST NEWS

Praca

Związkowcy piszą list do niemieckiego ministra, bo polski rząd nie reaguje od dawna

Czytaj więcej >