Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > ZUS ma dobrą informację dla rodziców. Przysługuje im zasiłek, gdy zostaną w domu z dzieckiem
Joanna Leja
Joanna Leja 22.03.2022 09:29

ZUS ma dobrą informację dla rodziców. Przysługuje im zasiłek, gdy zostaną w domu z dzieckiem

portfel-pieniądze-biznesinfo
Biznesinfo

W czasie gdy w szkołach ponownie prowadzone będą lekcje zdalne, czyli od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci do 8 lat dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (21 dni) można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, do 16 lat, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Zasiłek nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny – informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.

– Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – informuje Kowalska-Matis.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.