Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS: duże zainteresowanie konkursem na poprawę BHP. W puli 120 mln zł
Materiał partnera
Materiał partnera 15.04.2024 12:40

ZUS: duże zainteresowanie konkursem na poprawę BHP. W puli 120 mln zł

ZUS
Fot. materiał własny

Do ZUS wpłynęło ponad 5 tys. wniosków w konkursie dla płatników składek na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy i zmniejszających oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. ZUS przeznaczył na ten cel 120 mln zł.

Do ZUS wpłynęło ponad 5 tys. wniosków

Każdy płatnik składek może uzyskać dofinansowanie do 80 proc. wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

"Przez dedykowaną stronę prewencja.zus.pl do Zakładu wpłynęło ponad 5 tys. wniosków, liczba wniosków jest zbliżona do ubiegłorocznej" - powiedział wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji Bartosz Gaca.

"Wpływ wniosków utrzymuje się na wysokim poziomie już kolejny rok, co potwierdza wysokie zainteresowanie płatników składek działaniami prewencyjnymi Zakładu oraz chęć podejmowania przez nich działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników" - dodał wicedyrektor.

ZUS wspólnie z ekspertami Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wybiorą projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi czy zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Wnioskodawca musi spełnić wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zalegać z opłacaniem podatków, być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na trzy lata.

Wnioski o dofinansowanie można było składać do 27 marca w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej - prewencja.zus.pl.

Materiał partnera.

Tagi: ZUS