BiznesINFO.pl > Polska i Świat > ZUS będzie prowadził spotkania z przedsiębiorcami. Wytłumaczy jak załatwiać sprawy cyfrowo
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:22

ZUS będzie prowadził spotkania z przedsiębiorcami. Wytłumaczy jak załatwiać sprawy cyfrowo

ZUS rozpoczyna cykl spotkań z przedsiębiorcami
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto wziął udział w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym

  • Po co są organizowane

  • Czego dotyczą planowane reformy ZUS

ZUS wyciąga pomocną rękę do przedsiębiorców

ZUS postanowił ułatwić przedsiębiorcom zrozumienie najważniejszych punktów planowanej reformy elektronizacji. Gazeta Olsztyńska donosi, że pierwsze spotkanie z cyklu, który zamierza przeprowadzić ZUS, odbyło się w czwartek 11 marca 2021 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pracodawców, które stanowią trzon Rady Dialogu Społecznego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Konsultacje zainaugurowała prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. - Chcemy dowiedzieć się, jak w ocenie środowiska projektowane przez nas zmiany wpłyną na komunikację z firmami - przekonywała.

ZUS idzie z duchem czasu. Elektronizacja ma ułatwić działanie firm

Cykl spotkań organizowany przez ZUS ma na celu przedstawienie założeń 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego na lata 2021-2023+. Strategie zostały zaaprobowane przez premiera Mateusza Morawieckiego i będą elementem rozwoju e-państwa.

Jakie elementy zawierają reformy? W planach jest m.in. budowa nowoczesnego e-urzędu, automatyzacja procesów, rozwój elektronizacji komunikacji, a także wymiany danych i informacji. ZUS zamierza w dalszym ciągu integrować systemy i rejestry organów administracji.

Z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo ważną zmianą będzie automatyzacja rozliczeń, dzięki której konta płatników będą zakładane na podstawie danych z Rejestrów Centralnych lub danych przekazanych w Jednolitym Pliku Ubezpieczeniowym. W ramach automatyzacji ZUS będzie także ustalał obowiązek ubezpieczeniowy, prawo do zwolnienia z opłacania składek, a także wyznaczanie podstawy wymiaru i wysokości składek.

Drugim ważnym elementem ma być automatyzacja zasiłków. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wypłatę bez składania wniosków. Uproszczeniu mają ulec zasady ustalania prawa do zasiłków. Po zmianach za wypłatę wszystkich zasiłków ma odpowiadać ZUS.

W trakcie pierwszego spotkania z przedsiębiorcami omawiano m.in. wpływ zapowiadanych reform na działalność firm. Dyskutowano również o tym, w jaki sposób wdrożyć nowe rozwiązania, aby stały się przejrzyste i zrozumiałe dla przyszłych beneficjentów. - Dzięki konsultacjom jeszcze lepiej poznamy potrzeby przedsiębiorców - stwierdziła szefowa ZUS.

Co na temat zmian uważają organizacje pracodawców? Ich zdaniem transformacja elektroniczna w ZUS jest niezbędna, jeżeli w planach ma być wprowadzanie nowoczesnych i prostych w obsłudze usług. Pracodawcy podkreślają, że bardzo ważnym elementem w tym zakresie jest odpowiednia komunikacja, zwłaszcza na linii przełożonych z producentami oprogramowania kadrowo-płacowego. Uczestnicy spotkania zaznaczyli, że przedsiębiorcy powinni być choć częściowo odciążeni spod natłoku obowiązków. W ich ocenie dobrym krokiem w tym zakresie będzie wykorzystanie danych z dostępnych rejestrów publicznych i informacji zawartych w systemie informatycznym ZUS.

Programy, które będzie wdrażał ZUS w najbliższych latach, nabierają ostatecznego kształtu. W prace nad dokumentami zaangażowały się także Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.