BiznesINFO.pl
ZUS zmienia zasady gry

ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

ZUS ma skuteczniej ściągać długi. Z korzyścią dla ubezpieczonego

12 Lutego 2021

Autor tekstu:

Wiktoria Pękalak

Nieopłacone składki i odsetki za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń będzie mógł potrącać ZUS - tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany szykują się w ZUS-ie

  • Kto skorzysta

  • Jakie zagrożenia płyną z nowej propozycji

ZUS skuteczniej ściągnie dług

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada, że nieopłacone składki i odsetki za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń będzie mógł potrącać organ rentowy.

- Obecnie gdy płatnik zalega z opłaceniem składek, ZUS może ściągnąć nieopłacone należności z tego tytułu jedynie w trybie egzekucji administracyjnej (prowadzi ją dyrektor właściwego oddziału ZUS lub naczelnik urzędu skarbowego) lub sądowej (prowadzi ją komornik sądowy). Dłużnik jest wówczas obarczany kosztami związanymi z dochodzeniem długu. W zależności od tego, z czego egzekucja jest prowadzona (np. z nieruchomości czy rachunku bankowego) oraz ile trwa, może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Cała procedura angażuje też wiele osób po stronie organu rentowego - wyjaśnił dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji UW cytowany przez Interię.

Zmiany w ZUS

Potrącenia w ubezpieczeniach społecznych były możliwe już wcześniej, przypomina Interia. Przepisy umożliwiają takie działania m.in. w przypadku nienależnie pobranych emerytur i rent. Jeśli nowelizacja ustawy wejdzie w życie, potrącenia obejmą także nieopłacone należności z tytułu składek - ZUS obniży należne nam świadczenie o koszt należności nieopłaconych składek.

- Przykładowo osoba prowadząca firmę i będąca dłużnikiem ZUS (z tytułu nieopłaconych składek), która pobiera jednocześnie rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będzie miała ją pomniejszoną o kwotę zaległości wobec organu rentowego. Maksymalnie do połowy wysokości świadczenia - wyjaśnił Lasocki i przyznał, że sam jest za kwotowym uregulowaniem limitu potrąceń. - Osoba, która otrzymuje świadczenie w wysokości 5 tys. zł, będzie w lepszej sytuacji niż ta, która otrzymuje np. 2 tys. zł - wyjaśnił.

Ekspert dostrzegł także inny problem. Według niego “przepisy dotyczące potrąceń tylko wyjątkowo będą miały zastosowanie do zasiłków, ze względu na inne regulacje wprowadzane omawianą nowelizacją”. Oznacza to, że zgdnie z regulacjami ujętymi w projekcie prawo do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego ulegnie przedawnieniu, jeśli płatnik nie ureguluje zadłużenia względem ZUS w całości w ciągu sześciu miesięcy od dnia zajścia ryzyka lub od momentu złożenia wniosku o przyznanie zasiłku.

Przedsiębiorcy mają mieć sześć miesięcy, by uregulować niezapłacone kładki. Dopiero kiedy wszelkie należności zostaną opłacone, otrzyma świadczenie.

- Dlatego właśnie przepisy dotyczące potrąceń nie będą stosowane do zasiłków. W tym wypadku ZUS będzie czekał, aż dłużnik ureguluje należności składkowe i dopiero stwierdzi prawo do zasiłku. Chyba, że zadłużenie powstanie już w czasie jego pobierania - wyjaśnił ekspert.

Rozwiązanie dobre dla dłużników

Rozwiązanie proponowane w projekcie jest według eksperta korzystne dla dłużników i samego ZUS-u. - Potrącenie jest tańsze niż egzekucja, więc nie obciąży dodatkowo dłużnika. Gorzej jednak, gdy powstanie spór co do zasadności jakichś należności - powiedział.

Podobnego zdania jest Antoni Kolek z Pracodawców RP cytowany przez portal, jednak zauważa, że rozwiązania rodzą pewne obawy o gwarancje prawa do świadczeń.

- Odbije się to na sytuacji świadczeniobiorców, którzy są w trudniejszej sytuacji - mówi Kolek i zastanawia się, czy czas pandemii jest dobry na wprowadzanie tego typu rozwiązań. - Powinniśmy myśleć raczej o szerszej ochronie takich osób - zaznaczył.

Tagi:

ZUS

Wiktoria PękalakAutor

Redaktor Biznesinfo. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, student filozofii. Wcześniej w miesięczniku "Teatr". Niestrudzenie projektuje zasadę ekwiwalencji z osi odbioru na oś kombinacji.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Polska i Świat

Władze Nowego Jorku chcą zatrudnić szczurołapa. Oferują nawet 170 tys. dolarów rocznie

Czytaj więcej >

Fot. Piotr Molecki/East News, Warszawa

Polska i Świat

Nowelizacja Kodeksu karnego. Bezwzględne kary dla pijanych kierowców

Czytaj więcej >

Polska i Świat

Znana polska sieć restauracji ogłosiła upadłość

Czytaj więcej >
Wielka awantura w Sejmie. Opozycja grzmi: "Dlaczego nie chcecie bronić polskiego nieba?"

Polska i Świat

Sejm uchwalił nowelę ustawy o podatku akcyzowym. Istotne zapisy dotyczące opłaty paliwowej

Czytaj więcej >

Polska i Świat

Polska przekazała Ukrainie już ponad 10 tys. terminali Starlink

Czytaj więcej >
Mecz Polska-Francja kiedy i gdzie obejrzeć? Foto: kadr z meczu reprezentacji Polski na Mundialu 2022, TVP Sport

Polska i Świat

Wiemy ile zarobili piłkarze na mistrzostwach świata

Czytaj więcej >