BiznesINFO.pl
ubezpieczenie chorobowe

pixabay

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

19 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Zarówno pracownik, jak i zleceniobiorca czy przedsiębiorca, mają możliwość zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swojego członka rodziny. Jakie jednak trzeba spełnić wymogi? W jaki sposób należy zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o kolejnej ubezpieczonej osobie? O tym, jakiego formularza potrzeba i jakie są zasady zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, piszemy poniżej.

Obligatoryjne ubezpieczenie zdrowotne

W Polsce istnieje obowiązkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. W Polsce odpowiada za nie NFZ, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Kiedy odprowadzasz stosowne składki, masz prawo do m.in. bezpłatnych wizyt lekarskich, zabiegów i pobytów w szpitalach. Należy tu jednak podkreślić, że z tytułu samego ubezpieczenia zdrowotnego nie przysługuje Ci np. wypłata za L4. Na to trzeba wyznaczyć inne pieniądze, płacąc ubezpieczenie chorobowe. Dobrowolne składki mogą płacić te osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Kto podlega zatem obowiązkowi płacenia składek? Sprawę tę reguluje art. 3 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wśród wymienionych osób można wskazać:

 • pracowników, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu;

 • duchownych;

 • rolników i domowników rolnika;

 • rencistę;

 • emeryta;

 • ucznia;

 • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Obligatoryjnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają również członkowie rodziny osób, które posiadają obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Należy zgłosić członka rodziny, kiedy:

 • nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego;

 • nie ma prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Oto kogo możesz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • swoje dziecko;

 • dziecko przysposobione;

 • swojego wnuka;

 • dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym;

 • męża lub żonę;

 • dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą.

Przy tym należy zapamiętać, że można zgłosić dziecko jako swojego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, dokąd nie skończy ono 18 r. ż. Później masz prawo dalej go zgłaszać do 26 roku życia, jednakże jedynie w przypadku, kiedy pobiera nauki – np. w szkole średniej lub na uczelni wyższej. W przypadku dzieci niepełnosprawnych nie ma ograniczenia wiekowego.

Jak to zrobić – zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Należy pamiętać, że członka rodziny masz obowiązek zgłosić do 7 dni od zaistniałych okoliczności do ubezpieczenia zdrowotnego. Robisz to sam, kiedy np. jesteś przedsiębiorcą, bądź zgłasza to płatnik składek – np. pracodawca. Aby zgłosić swojego członka rodziny do ubezpieczenia społecznego, należy odpowiednio wypełnić druk ZUS ZCNA. Druk jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą zakładającym jednoosobową działalność gospodarczą, możesz również zgłosić członka rodziny poprzez wniosek CEIDG. Każda forma zgłaszania członka rodziny do ubezpieczenia społecznego jest bezpłatna.

Jak wyrejestrować członka rodziny? Należy wyrejestrować członka rodziny w sytuacji, kiedy:

 • zaczął podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu – np. nawiązał umowę o pracę bądź zgłosił się do Powiatowego Urzędu Pracy jako bezrobotny;

 • dziecko ukończyło wiek pełnoletni – w przypadku, kiedy nie pobiera już nauk z oświaty;

 • dziecko ukończyło 26 rok życia – w przypadku, kiedy było np. studentem.

Należy wyrejestrować członka rodziny do 7 dni od zaistniałej okoliczności. Można tego dokonać również uzupełniając deklarację ZUS ZCNA.

Niedopełnienie obowiązku

Pamiętaj, że zgodnie zgodnie z art. 193 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: „Kto będąc ubezpieczonym, nie informuje podmiotu właściwego do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o okolicznościach powodujących konieczność zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny podlega karze grzywny”.

Podobne artykuły

pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >