BiznesINFO.pl
biznes-info-640x433

Biznesinfo.pl

Zasiłek możesz otrzymać bez względu na dochody. Liczą się konkretne przypadki

26 Października 2019

Autor tekstu:

Stanisław Węgrowski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok, z którego wynika, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek można otrzymać niezależnie od kryterium dochodowego - informuje “Dziennik Gazeta Prawna".

Zasiłek jako forma rekompensaty

Pewien mężczyzna złożył wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie mu pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego. Tłumaczył, że doznał urazu, przeznaczył dużo pieniędzy na leczenie i tyle samo będzie musiał wydać jeszcze w przyszłości. Ponadto musiał ponieść wydatki na paliwo w związku z przejazdami samochodem na konsultacyjne badania kontrolne. Z ostatniej wizyty wynikało, że leczenie będzie trwać jeszcze co najmniej parę miesięcy. Wnioskodawca dodał również, że z nieznanej mu przyczyny nie otrzymał za miesiące styczeń i marzec 2019 r. renty, co też znacznie wpłynęło negatywnie jego sytuację materialną - podaje “DGP”.

OPS odmówił zasiłku celowego

Ośrodek Pomocy Społecznej przeanalizował, jakie dochody ma mężczyzna i orzekł, że przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, ustalone na kwotę 701 zł i dlatego nie może otrzymać pomocy w formie zasiłku celowego.

Jak podaje “DGP”, instytucja stwierdziła, że świadczenia z pomocy społecznej nie mogą mieć formy rekompensaty za poniesione koszty, co oznacza, że zasiłek celowy nie będzie przyznany jako zwrot z tytułu wcześniej poniesionych wydatków. Takie wsparcie nie może być też regularnym źródłem dochodu, tym bardziej, że mężczyzna dostaje stały dochód z tytułu renty z ZUS, poszerzony o dodatek pielęgnacyjny, a także w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Podobny stosunek do sprawy miało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które również stwierdziło, świadczenia z pomocy społecznej nie mogą mieć charakteru rekompensaty.

WSA uchyla obydwie decyzje

Ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 15 października tego roku WSA orzekł, że uchyla obie decyzje instytucji.

WSA stwierdził, że przyznanie zasiłku celowego opiera się na konstrukcji uznania administracyjnego. Ustawodawca stosował bowiem zwrot “może być przyznany”. Oznacza to, że samodzielność instytucji w wyborze potencjalnych skutków prawnych nie jest dowolna, lecz ogranicza ją ustawodawca. WSA tłumaczył, że obydwie instytucje zaniechały odpowiedniego rozeznania w sprawie i nie wyjaśniły wystarczająco sytuacji mężczyzny.

WSA zwrócił uwagę na fakt, że zarówno we wniosku o przyznaniu zasiłku jak i w odwołaniu wnioskodawca wskazywał na szczególną sytuację, którą był brak wypłaty renty, co było jego podstawowym źródłem dochodu. W tamtym czasi przeżył uraz, który spowodował dodatkowe koszty. W związku z tym sąd uchylił obie decyzje i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Tagi:

ZUSświadczenia socjalnerentadodatki socjalneemerytura

Stanisław WęgrowskiAutor

Wydawca Biznesinfo. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. W dziennikarstwie inspirują go sprawy społeczne, polityka, kultura oraz sport. DJ, jeden z założycieli kolektywu SONDA, działającego na warszawskiej scenie klubowej. Miłośnik zwierząt.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Nauka zdalna będzie konieczna przez wysokie opłaty za ogrzewanie? Jest jasna deklaracja ministra Czarnka

Polska i Świat

Minister edukacji Przemysław Czarnek o maturze. Wymagania egzaminacyjne zostaną obniżone

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Polska i Świat

Zaczepił kobietę na ulicy. Musi zapłacić 500 zł grzywny za molestowanie

Czytaj więcej >
Niemcy

Polska i Świat

Ogromna inwestycja Mercedesa w Polsce. Będzie praca dla tysiąca osób

Czytaj więcej >
Wiatraki

Polska i Świat

Ustawa wiatrakowa. Nowa poprawka zmienia odległość od zabudowań

Czytaj więcej >

Polska i Świat

BNP Paribas i Bank Pocztowy ukarane przez UOKiK. Chodzi o nieprawidłowości przy wakacjach kredytowych

Czytaj więcej >

Polska i Świat

SAP zamierza zwolnić nawet 3 tys. osób

Czytaj więcej >