Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Zasiłek możesz otrzymać bez względu na dochody. Liczą się konkretne przypadki
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 26.10.2019 02:00

Zasiłek możesz otrzymać bez względu na dochody. Liczą się konkretne przypadki

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Zasiłek jako forma rekompensaty

Pewien mężczyzna złożył wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie mu pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego. Tłumaczył, że doznał urazu, przeznaczył dużo pieniędzy na leczenie i tyle samo będzie musiał wydać jeszcze w przyszłości. Ponadto musiał ponieść wydatki na paliwo w związku z przejazdami samochodem na konsultacyjne badania kontrolne. Z ostatniej wizyty wynikało, że leczenie będzie trwać jeszcze co najmniej parę miesięcy. Wnioskodawca dodał również, że z nieznanej mu przyczyny nie otrzymał za miesiące styczeń i marzec 2019 r. renty, co też znacznie wpłynęło negatywnie jego sytuację materialną - podaje “DGP”.

OPS odmówił zasiłku celowego

Ośrodek Pomocy Społecznej przeanalizował, jakie dochody ma mężczyzna i orzekł, że przekracza kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej, ustalone na kwotę 701 zł i dlatego nie może otrzymać pomocy w formie zasiłku celowego.

Jak podaje “DGP”, instytucja stwierdziła, że świadczenia z pomocy społecznej nie mogą mieć formy rekompensaty za poniesione koszty, co oznacza, że zasiłek celowy nie będzie przyznany jako zwrot z tytułu wcześniej poniesionych wydatków. Takie wsparcie nie może być też regularnym źródłem dochodu, tym bardziej, że mężczyzna dostaje stały dochód z tytułu renty z ZUS, poszerzony o dodatek pielęgnacyjny, a także w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Podobny stosunek do sprawy miało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które również stwierdziło, świadczenia z pomocy społecznej nie mogą mieć charakteru rekompensaty.

WSA uchyla obydwie decyzje

Ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. 15 października tego roku WSA orzekł, że uchyla obie decyzje instytucji.

WSA stwierdził, że przyznanie zasiłku celowego opiera się na konstrukcji uznania administracyjnego. Ustawodawca stosował bowiem zwrot “może być przyznany”. Oznacza to, że samodzielność instytucji w wyborze potencjalnych skutków prawnych nie jest dowolna, lecz ogranicza ją ustawodawca. WSA tłumaczył, że obydwie instytucje zaniechały odpowiedniego rozeznania w sprawie i nie wyjaśniły wystarczająco sytuacji mężczyzny.

WSA zwrócił uwagę na fakt, że zarówno we wniosku o przyznaniu zasiłku jak i w odwołaniu wnioskodawca wskazywał na szczególną sytuację, którą był brak wypłaty renty, co było jego podstawowym źródłem dochodu. W tamtym czasi przeżył uraz, który spowodował dodatkowe koszty. W związku z tym sąd uchylił obie decyzje i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.