Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Energetyka > Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r. Skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych
Patryk Solarczyk
Patryk Solarczyk 27.09.2022 22:28

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r. Skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych

Podkarpacie bez prądu
public domain

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zamrażającej ceny energii w 2023 r. dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Od 1 stycznia 2023 r. rząd chce zorganizować system wsparcia w opłacaniu kosztów energii elektrycznej, w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Rozwiązanie obejmie wszystkie gospodarstwa domowe w kraju. W przyszłym roku polskie rodziny nie zapłacą wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kilowatogodzin (kWh). Jeszcze wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – limit wyniesie do 3 tys. kWh. Dodatkowo, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.

Zamrożenie cen energii elektrycznej

 • W 2023 r. rząd zablokuje wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać: 

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

 • Limit 2 tys. kWh jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r.

 • Gospodarstwa domowe, po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

 • Oznacza to, że każda polska rodzina – również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie –  skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2 tys. kWh. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 2,6 tys. oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników – 3 tys. kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r.

 • Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln

  gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G).

 • Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł

  .

Dodatek elektryczny

 • Dla gospodarstw  domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny.

 • Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

 • Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 • O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.

 • Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys gospodarstw domowych, na które rząd przeznaczy ok.1 mld zł.

Dotychczasowe działania rządu w ramach wsparcia dla odbiorców ciepła

 • Rząd wspiera polskie rodziny w pokryciu części kosztów związanych ze wzrostem cen na rynkach paliw i energii – w tym kosztów ogrzewania.

 • Wprowadziliśmy dodatek węglowy dla rodzin, które opalają swoje gospodarstwa węglem.

 • Dodatek wynosi 3 tys. zł.

 • Rozwiązanie obejmuje 6,5 mln gospodarstw domowych.

 • Na wypłatę dodatku rząd przeznaczy 10 mld zł.

 • Polacy, którzy ogrzewają swoje domy m.in. skroplonym gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, także otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku.

  • pelet lub inny rodzaj biomasy – dodatek w wysokości 3 tys. zł,

  • drewno kawałkowe – dodatek w wysokości 1 tys. zł,

  • skroplony gaz LPG – dodatek w wysokości 500 zł,

  • olej opałowy – dodatek w wysokości 2 tys. zł.

 • Dodatek dla paliw innych niż węgiel obejmie ponad 1 mln gospodarstw domowych i dotyczy on budynków, które nie są przyłączone do sieci gazowej i ciepłowniczej.

 • Dodatek będzie pokrywał 40 proc. wzrostu rocznych kosztów ogrzewania. Na ten cel zostanie przeznaczone 1,9 mld zł.

 • Do końca 2027 r. przedłużona zostanie ochrona taryfowa na sprzedaż gazu dla odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego, takich jak np. szpitale, szkoły i przedszkola. W 2022 r. cena gazu została zamrożona – bez tego rozwiązania gospodarstwa domowe mogłyby płacić nawet do 600% więcej za zużyty gaz.

 • Rządowa Tarcza Antyinflacyjna została przedłużona do końca 2022 r.

Źródło: gov.pl