BiznesINFO.pl
hammer-620011 1920

https://pixabay.com/pl/photos/m%C5%82otek-ksi%C4%85%C5%BCki-prawa-s%C4%85d-prawnik-620011/

Wybór komornika – do którego komornika wysłać sprawę

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Udostępnij:

Przepisy Kodeksu prawa cywilnego określają, który komornik właściwy prowadzi egzekucję w miejscu zamieszkania dłużnika. Wierzyciel ma jednak prawo złożenia oświadczenia o wyborze komornika, nawet gdy ten pracuje w innym miejscu. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika, ale jest ono ograniczone.

Komornicy działają przy określonym sądzie rejonowym, a ich zadaniem jest egzekwowanie wyroków i orzeczeń sądu. Zwykle są oni przydzielani z urzędu, jednak pod pewnymi warunkami pożyczkodawca może skorzystać z prawa do samodzielnego wyboru egzekutora długów, nawet jeżeli ten pochodzi z drugiego końca Polski. By się to udało, wierzyciel musi złożyć oświadczenie o wyborze komornika. Jak tego dokonać? Skąd można pobrać oświadczenie o wyborze komornika?

Rewiry komornicze i wykaz komorników

Rewiry komornicze zostały przywrócone dnia 1 stycznia 2019 r. Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2020 poz. 121). Wprowadziła ona szereg ograniczeń i regulacji dotyczących głównie największych kancelarii dotychczas prowadzących najwięcej spraw. Właściwym komornikiem jest ten z rewiru, w którym znajduje się siedziba dłużnika, jego miejsce zamieszkania bądź nieruchomość objęta egzekucją.

Kiedy można wybrać komornika?

W niektórych przypadkach wierzyciel decyduje się na wybór komornika. Może to zrobić na podstawie prawnej – art. 10 ustawy. Zgodnie z nim, jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji nie dotyczy wydania nieruchomości, wprowadzenia w jej posiadanie czy opróżnienia pomieszczeń z osób i rzeczy, możliwe jest zlecenie sprawy dowolnemu komornikowi w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego. Wierzyciel musi wyrazić taką chęć w formie oświadczenia składanego wraz z wnioskiem.

Lista kancelarii dostępna jest na stronie internetowej właściwego sądu rejonowego. Jeżeli przy danej firmie nie występuje adnotacja o treści „Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela”, może ona zająć się sprawą. Informacja ta zostaje udostępniona w przypadku, gdy zaistnieją wymienione w ustawie czynniki warunkujące obowiązek udzielenia odmowy. W takiej sytuacji wybór komornika musi wykluczyć daną kancelarię.

Czy komornik może odmówić przyjęcia sprawy?

Wybór komornika ogranicza art. 10 ust. 4 ustawy. W jego myśl kancelaria musi odmówić przyjęcia wniosku, jeżeli zaistniał przynajmniej jeden z trzech przypadków:

  • prowadzone egzekucje są zaległe od ponad 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw z poprzedniego roku nie przekroczyła 1000,

  • wpływ spraw w danym roku był wyższy niż 2500, a skuteczność prowadzonych przez komornika egzekucji w poprzedzającym roku nie przekroczyła 35 proc.,

  • w danym roku wpłynęło więcej niż 5 tys. spraw.

Komornik przez pierwsze 2 lata działalności nie może przyjąć więcej niż 2500 spraw z wyboru (art. 8 ust. 7). Zaistnienie przesłanek musi zostać niezwłocznie zgłoszone w sądzie, by na jego stronie internetowej mogła zostać umieszczona adnotacja wyłączająca wybór komornika. Istnieje ponadto możliwość odmowy wszczęcia postępowania, jeżeli od danego wierzyciela w ciągu roku wpłynęło ponad 100 wniosków (art. 8 ust. 8.).

Koszty komornicze – ile wynoszą w 2021 roku?

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych są różne i zależą od wielu czynników. Zgodnie z Ustawą o kosztach komorniczych opłata ujednolicona obowiązująca w większości przypadków wynosi 10 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia. Są jednak od tego pewne wyjątki i opłata egzekucyjna może być niższa.

  • 3 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia – jeżeli dłużnik ureguluje dług w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji,

  • 5 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia – jeżeli postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone na wniosek wierzyciela.

Koszty komornicze w 2021 roku - opłaty minimalne

  • Opłata minimalna 150 zł – jeżeli dłużnik spełnił świadczenie w odpowiedni sposób i w odpowiednim terminie,

  • opłata minimalna 200 zł – jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika po upływie wyznaczonego terminu,

  • opłata minimalna 300 zł – jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło w inny sposób niż wskazany wyżej.

Podstawy prawne:

Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.288) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.
Art. 10 ust. 6 zmieniony przez art. 14 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.288) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2020 r.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >