Wyszukaj w serwisie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Wpłaty do PPK – jak obliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK?
Dominik Górecki
Dominik Górecki 22.03.2022 08:48

Wpłaty do PPK – jak obliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK?

piggy-bank-968302
https://pixabay.com/pl/photos/skarbonka-oszcz%C4%99dno%C5%9Bci-monety-968302/

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to nowa formuła oszczędzania długoterminowego. O jakich zasadach muszą pamiętać pracodawcy oraz pracownicy?

PPK z założenia mają pomóc Polakom w odkładaniu pieniędzy na przyszłość, szczególnie na emeryturę lub na czas, gdy w ich życiu pojawi się nagła potrzeba leczenia lub zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości.

Uczestnika PPK najbardziej interesuje kwestia finansowa. Niestety, odpowiedź na pytanie, ile można na tym zyskać, nie jest jednoznaczna, gdyż zależy od wielu różnych czynników. Z kolei pracodawca, oprócz kosztów uczestnictwa w systemie, musi wiedzieć także, jak obliczać wynagrodzenie pracownika, by móc prawidłowo odprowadzić składkę do PPK.

PPK – podstawowe informacje

Systemem PPK objęci są wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Co miesiąc z ich pensji 2% wynagrodzenia trafia na PPK. Dalsze 1,5% od pensji każdego pracownika musi do systemu odprowadzić pracodawca. Tak wygląda wariant podstawowy. Od wariantu podstawowego są liczne odstępstwa. Na przykład pracownik, który zarabia nie więcej niż 1,2-krotność wynagrodzenia minimalnego, może obniżyć swój wkład do PPK do 0,5% pensji. Z drugiej strony każdy pracownik może zwiększyć swój udział maksymalnie do 4% wynagrodzenia. Również pracodawca może więcej dopłacać do PPK pracownika – próg w tym przypadku także wynosi 4%. Tak więc, gdyby obie strony zdecydowały się na maksymalny wariant, to do PPK zatrudnionego co miesiąc trafiałoby 8% jego wynagrodzenia. Uczestnik PPK może liczyć również na premie z budżetu państwa: wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz uiszczaną co rok wpłatę roczną w kwocie 240 zł.

Jak obliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK?

Istotną kwestią jest wskazanie podstawy, od której oblicza się składki na PPK. Wpłatę nalicza się od wynagrodzenia pracownika (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Dopłata do PPK przez pracodawcę stanowi przychód pracownika, a więc podlega podatkowi dochodowemu. Jeśli przedsiębiorca dokłada do PPK pracownika, załóżmy, 2%, wówczas niecała kwota wynikająca z tej dopłaty trafi na PPK. Zostanie ona bowiem pomniejszona o podatek.

PPK a składniki wynagrodzenia

Premie i nagrody jubileuszowe – premie są wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, więc wlicza się je do PPK. Z kolei nagrody jubileuszowe, jeśli są przyznawane nie częściej niż 5 lat, nie wchodzą w podstawę wymiaru, więc nie trzeba ich uwzględniać przy wyliczaniu PPK. Świadczenia niepieniężne – świadczenia niepieniężne, takie jak np. bezpłatne udostępnienie pracownikowi mieszkania, również powinny być wliczane do PPK. Stanowią bowiem przychód pracownika wynikający ze stosunku pracy. Diety – diety nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia, więc nie nalicza się od nich PPK. Chyba że pracodawca ustali wyższe diety niż stanowią przepisy. Nadwyżka ta jest oskładkowana, więc trzeba ją uwzględnić, obliczając wpłatę na PPK.

PPK a urlop macierzyński i wychowawczy

Jeśli pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, jej wynagrodzenie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe. Wobec tego od jej pensji nie nalicza się PPK.