BiznesINFO.pl > Praca > Wniosek o urlop wychowawczy. Kto może skorzystać? Ile trwa?
Tomasz Majta
Tomasz Majta 22.03.2022 08:39

Wniosek o urlop wychowawczy. Kto może skorzystać? Ile trwa?

urlop wychowawczy
Pixabay.com

Wniosek o urlop wychowawczy. Wymiar urlopu. Ile dni przysługuje?

Wniosek o urlop wychowawczy zatrudniona na umowę o pracę osoba może złożyć w dowolnym momencie do chwili, gdy dziecko skończy 6 lat. Osoba, która wychowuje niepełnosprawne dziecko ma zdecydowanie więcej czasu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy, prawo do skorzystania z tej możliwości wydłuża się aż do 18. roku życia dziecka. Uwaga! Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie 36 miesięcy. Przepisy jednak wyraźnie precyzują, że składając wniosek o urlop wychowawczy należy koniecznie pamiętać, by jeden miesiąc urlopu był przeznaczony dla drugiego rodzica. To oznacza, że jeśli matka dziecka przebywa na urlopie wychowawczym przez 35 miesięcy, ojciec dziecka powinien złożyć wniosek o urlop wychowawczy w wymiarze nie mniejszym niż miesiąc.

Ważne! W myśl art. 186 § 4 Kodeksu pracy istnieją trzy wyjątki od powyższej reguły. Możliwa jest sytuacja, gdy tylko jeden z rodziców ma prawo do złożenia wniosku o urlop wychowawczy z wykorzystaniem całej dostępnej puli 36 miesięcy. Takie przypadki zachodzą gdy:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,

 • drugi rodzic dziecka nie ma władzy rodzicielskiej nad potomkiem,

 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub powyższa władza rodzica jest ograniczona albo zawieszona.

Na każde następne dziecko rodzicowi przysługuje osobny urlop wychowawczy.

Wniosek o urlop wychowawczy. Jak napisać? Gdzie złożyć?

Aby skorzystać z prawa do urlopu wychowawczego należy złożyć stosowny wniosek. Uwaga! Rodzic powinien pamiętać, ze urlopu wychowawczego nie można wziąć z dnia na dzień. Wniosek o urlop wychowawczy musi wpłynąć do działu kadr na co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracownik musi mieć świadomość, że jeżeli termin ten nie zostanie dopełniony, pracodawca udzieli wówczas urlopu wychowawczego po 21 dniach od momentu złożenia wniosku. Pracownik ma również prawo do rezygnacji z urlopu wychowawczego, nawet jeśli wniosek został już złożony do pracodawcy. Aby wycofać wniosek o urlop wychowawczy, należy złożyć pisemne oświadczenie nie później niż na 7 dni przed datą planowego rozpoczęcia urlopu.

Wniosek o urlop wychowawczy wypełnia rodzic. Niezwykle ważnym jest, by dokument zawierał kilka kluczowych zapisów:

 • imię i nazwisko pracownika;

 • imię i nazwisko dziecka, na które zostanie udzielony urlop wychowawczy lub część urlopu;

 • wskazanie okresu urlop wychowawczego lub jego części na dane dziecko;

 • określenie okresu urlopu wychowawczego wcześniej wykorzystanego na dane dziecko;

 • wskazanie liczby części urlopu wychowawczego, wcześniej wykorzystanych na dane dziecko.

Uwaga! Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wychowawczego po tym, jak zostanie stwierdzone wpłynięcie stosownego wniosku. Odmowa udzielenia urlopu wychowawczego jest wykroczeniem przeciw prawom pracownika, co wiąże się z odpowiedzialnością karną i zagrożone jest grzywną.

Wniosek o urlop wychowawczy. Pieniądze. Czy jest płatny?

Składając wniosek o urlop wychowawczy rodzic musi pamiętać, że ten okres wolnego od pracy, w przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, jest bezpłatny! Na szczęście jednak rodziny o niskim statusie materialnym mogą liczyć na dodatkowe wsparcie pod postacią zasiłku wychowawczego w kwocie 400 zł. Uwaga! Należy pamiętać, że dodatkowe świadczenia przysługują tylko tym rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 647 zł. Po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy rodzic może liczyć na dodatkowe pieniądze wypłacane przez okres bezpośrednio zależny od liczby dzieci pod opieką i ich stanu zdrowia. Aby otrzymać dodatek wychowawczy w trakcie urlopu, należy spełnić poniższe kryteria:

 • przed urlopem wychowawczym trzeba przepracować co najmniej 6 miesięcy,

 • urlop wychowawczy nie może być łączony z pracą,

 • osoba, która ubiega się o zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego, traci prawo do zasiłku,

 • nie można jednocześnie pobierać świadczenia rodzicielskiego (tzw. Kosiniakowe),

 • dziecko musi być pod ciągłą opieką osoby pobierającej zasiłek. Opiekun lub rodzic nie pobiera dodatku wychowawczego jeśli dziecko przebywa w przedszkolu lub żłobku.

Podsumowując – w trakcie urlopu wychowawczego rodzic nie traci zatrudnienia, choć w większości przypadków, jeśli nie spełnia powyższych ścisłych kryteriów, nie ma prawa do żadnych świadczeń pieniężnych. Urlop wychowawczy to czas, który powinien być poświęcony na zapewnienie zdrowego rozwoju dziecku.

Tagi:
Polecane