Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wiele osób może otrzymać wysokie dopłaty. Nabór wniosków rusza 5 czerwca i potrwa tylko miesiąc
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 09.05.2023 10:31

Wiele osób może otrzymać wysokie dopłaty. Nabór wniosków rusza 5 czerwca i potrwa tylko miesiąc

Kobieta licząca pieniądze
Marek BAZAK/East News

W ramach specjalnego programu wielu Polaków będzie mogło liczyć na otrzymanie pomocy finansowej w wysokości nawet do 600 tys. zł. Nabór wniosków ruszy 5 czerwca i potrwa do 5 lipca br. 

Nabór wniosków

5 czerwca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych, w tym na zakładanie sadów i plantacji krzewów owocowych, informuje serwis sadyogrody.pl. Zainteresowani będą mogli składać dokumenty od 5 czerwca do 5 lipa br.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Poddziałania 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji: Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D).

Warunki otrzymania pomocy

Serwis informuje, że pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, a także nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. 

Mogą się o nią ubiegać rolnicy prowadzący działalność rolniczą na terytorium RP, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Wymagane jest, aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowiła co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie była większa niż 200 tys. euro. 

Co więcej, wnioskodawcy muszą mieć na uwadze fakt, iż w związku z realizacją operacji wartość dodana brutto w gospodarstwie ma wzrosnąć co najmniej o 10 proc. w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

Na co można uzyskać wsparcie?

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać wsparcie obejmujące np.: zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej, zakładanie sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego i zakup patentów, licencji, praw autorskich czy znaków towarowych. 

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne wynosi:

  • 600 tys. zł w przypadku inwestycji związanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
  • 250 tys. zł w pozostałych przypadkach,  w tym na zakładanie nowych plantacji.