Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ważny komunikat Poczty Polskiej. Chodzi o kontrole abonamentu RTV
Iwona Stachurska
Iwona Stachurska 22.03.2024 17:34

Ważny komunikat Poczty Polskiej. Chodzi o kontrole abonamentu RTV

kontrola
Fot. materiały własne

Obowiązkiem każdego posiadacza odbiornika telewizyjnego lub radiowego jest zarejestrowanie go w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie takiego urządzenia. Poczta Polska pobiera z tego tytułu opłatę, czyli tzw. abonament RTV. Kontrole rejestracji odbiorników RTV może przeprowadzić uprawniony pracownik Poczty Polskiej.

Rejestracja odbiorników RTV to obowiązek

Posiadanie w domu urządzenia technicznie dostosowanego do odbierania programów radiowych lub telewizyjnych, jest jednoznaczne z obowiązkiem zarejestrowania go w placówce Poczty Polskiej. Zapis w ustawie z art. 5 ust. 2 stanowi wyjątek od nałożenia na posiadacza obowiązku rejestracji, a odnosi się do odbiorników:

  • wykorzystywanych wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
  • służących wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;
  • odbiorników telewizyjnych niepodłączonych do instalacji, która  umożliwia odbiór programu;
  • pełniących rolę monitora;
Kluczowe wieści dla seniorów. ZUS zmienia termin wypłaty 13. emerytury

Kto może przeprowadzić kontrole odbiorników RTV

Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego według ustawy  z 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych ma obowiązek rejestracji takich urządzeń w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie oraz obowiązek regularnego opłacania abonamentu RTV.

Za kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV odpowiedzialni są wykwalifikowani pracownicy Poczty Polskiej. S.A. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej. 

Pracownik, który przeprowadza kontrolę, jest zobowiązany do okazania upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych związanych z obowiązkiem rejestracji odbiorników RTV, czy faktycznym opłacaniem za nie abonamentu. Osoba kontrolowana ma prawo zażądać od kontrolera sprawdzenia jego dowodu osobistego.

Co przygotować do kontroli odbiornika radiowo telewizyjnego?

Wpuszczenie takiego kontrolera do domu często jest poddawane dyskusji, jednakże osoba kontrolowana powinna dostosować się do przepisów i umożliwić pracownikowi Poczty Polskiej przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv. Należy również okazać dokumenty potwierdzające rejestracje urządzeń do odbioru programów radiowych lub telewizyjnych. 

Kontroler RTV ustali podczas wykonywanej kontroli cztery elementy:

  • czy posiadane jest w domu urządzenie typu radio/TV;
  • czy urządzenie jest zdolne do odbierania natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub też radiowego;
  • czy urządzenie jest lub nie jest zarejestrowane;
  • jaki okres używane jest dane urządzenie ( czy w trakcie 14 dniowego okresu używania zostało zarejestrowane ).
     

Co grozi za używanie niezarejestrowanego odbiornika?

Jeżeli kontroler stwierdzi, że dane urządzenie jest niezarejestrowane, wówczas pobierze opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 30 - krotność miesięcznej opłaty abonamentowej, jaka obowiązuje w dniu stwierdzenia podczas kontroli niezarejestrowanego odbiornika. 

Dodatkowo po zakończeniu postępowania dowodowego, osoba kontrolowana dostaje decyzję administracyjną z nakazem rejestracji odbiornika, jeśli tego uprzednio nie zrobiono. W decyzji znajdzie się też zapis dotyczący ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanego odbiornika. 

Źródło: Poczta Polska. S.A