BiznesINFO.pl
architecture-1857175 640

www.pixabay.com

Ulga termomodernizacyjna

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Polak Olga

Udostępnij:

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Ulga taka należy się podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem takiego budynku. Z artykułu dowiemy się, co kryje się pod nazwą przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jakie wydatki podlegają odliczeniu oraz kto może skorzystać z tego typu ulgi.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to ulepszenie lub unowocześnienie, dzięki któremu następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynków oraz wody. W wyniku takiego ulepszenia, następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i zasilających je źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest energia spełniają warunki w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu wygenerować takie oszczędności. Do przedsięwzięć takich zalicza się również wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, powodującego likwidację lokalnego źródła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych. Jest to również całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można skorzystać, jeśli budynek jest w budowie.

Wydatki podlegające odliczeniu

Odliczeniu podlegają wydatki, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi jednak zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek na ten cel. Omawiane przedsięwzięcia muszą zostać udokumentowane fakturą wystawioną przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Wydatki na modernizację nie mogą zostać sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Omawiane wydatki nie mogą być również zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych. Jeśli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek plus podatek, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak odlicza się ulgę oraz jaką kwotę można odliczyć

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, biorąc pod uwagę rok w którym poniesiono wydatek na modernizację. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie podatnika za ten rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczenie stosuje się także do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostało zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż 3 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek na ten cel. W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 1 stycznia 2019 r., maksymalnie do dnia, w którym upływa wyżej wskazany termin. Kwota odliczenia to maksymalnie 53 000 zł i dotyczy ona wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Utrata prawa do ulgi

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat od jego rozpoczęcia, jest on zobowiązany do zwrotu ulgi. Oznacza to, doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu od dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął wyznaczony termin. Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >