BiznesINFO.pl
ubezpieczenie chorobowe

pixabay

Ubezpieczenie zdrowotne – podział na dobrowolne i obowiązkowe

19 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Nasze polskie ustawodawstwo wyróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego – dobrowolne i obowiązkowe. Wszystko zależy nie tylko od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, ale również czemu podlega np. małżonek. Ubezpieczenie zdrowotne – podział na dobrowolne i obowiązkowe przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Ubezpieczenie zdrowotne – na co się składa?

Zanim przejdziemy do podziału ubezpieczenia na zdrowotne i obowiązkowe, warto jest napomknąć o tym, co z niego wynika. Nie dla wszystkich osób zdaje się to być jasne i oczywiste. Oczywistym jest, że każdej osobie, która opłaca składki, przysługuje prawo do otrzymania bezpłatnej opieki zdrowotnej. Co się jednak pod tym kryje? Oznacza to, że będziesz miał prawo do pójścia do lekarza w poradni opieki zdrowotnej, pobytu w szpitalu, otrzymania rehabilitacji czy też przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Ważnym jest, abyś rozróżniał jedną rzecz. Wiele osób mylnie twierdzi, że opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje Ci prawo do skorzystania z L4. Niestety jest to nieprawdą. Aby uzyskać wypłatę za wzięcie wolnego w trakcie trwania choroby bądź gdy jesteś dotknięty innymi dolegliwościami zdrowotnymi, musisz opłać osobno ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie zdrowotne – podział na dobrowolne i obowiązkowe

W naszym kraju za opiekę zdrowotną odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia – to właśnie do niego trafiają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ile kosztuje składka na ubezpieczenie zdrowotne? Wszystko zależy od tego, z jakiego tytułu będziesz ją opłacał oraz czy miałeś przerwę w uiszczeniu składek. Wysokość składki jest wyliczana od wymiaru. Nie może on być niższy niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Jeśli natomiast miałeś przerwę w odprowadzaniu składek zdrowotnych i pracujesz na umowę o dzieło, będziesz musiał uiścić opłatę dodatkową. Jest ona uzależniona od długości przerwy. Narodowy Fundusz Zdrowia wyróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego: obowiązkowe oraz dobrowolne.

Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe

Jak można ustalić na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ubezpieczeniom podlega każdy, kto:

 • jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym;

 • jest członkiem rodziny osoby, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kto zatem podlega temu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Ustawa wylicza:

 • pracowników;

 • rolników;

 • przedsiębiorców, prowadzących działalność pozarolniczą;

 • duchownych;

 • żołnierzy;

 • osoby, pobierające: emeryturę, rentę, inne świadczenia pieniężne o charakterze emerytalnym;

 • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Obligatoryjne ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje również członków rodziny osoby, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a dokładniej:

 • dzieci do ukończenia pełnoletności lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku, kiedy pobierają nauki , np. są uczniami szkoły średniej bądź studentami – w przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenie to nie obowiązuje;

 • małżonków;

 • wstępnych;

 • wnuków.

Ubezpieczenie zdrowotne doświadczenie

Jeśli nie spełniasz wymogów obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, będziesz musiał opłacać składki na własny rachunek. Dzieje się tak w przypadku chociażby freelancerów, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło. Muszą oni przy tym pamiętać, że jeśli mieli przerwę w odprowadzaniu składek dłuższą niż trzy miesiące, będą musieli uiścić opłatę dodatkową. Osoby, które ubezpieczają się dobrowolnie, powinny złożyć wniosek do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz podstawowych świadczeń, można również wykupić dobrowolne pakiety medyczne. Zapewniają one m.in. bardzo szybki dostęp do specjalistów – np. neurologów czy onkologów – czy dostęp do nowoczesnych sprzętów medycznych.

Podobne artykuły

Płaca minimalna w górę o 500 zł?

Praca

Płaca minimalna pójdzie w górę o 500 zł? Mamy komentarz ministerstwa

Czytaj więcej >
pixabay, katyveldhorst

Praca

Polski Ład przestraszył polskich przedsiębiorców. Już teraz planują przeniesienie do Czech

Czytaj więcej >

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >