BiznesINFO.pl
ubezpieczenie chorobowe

pixabay

Ubezpieczenie zdrowotne – podział na dobrowolne i obowiązkowe

19 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Nasze polskie ustawodawstwo wyróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego – dobrowolne i obowiązkowe. Wszystko zależy nie tylko od tego, w jakiej sytuacji się znajdujesz, ale również czemu podlega np. małżonek. Ubezpieczenie zdrowotne – podział na dobrowolne i obowiązkowe przedstawiamy w dalszej części artykułu.

Ubezpieczenie zdrowotne – na co się składa?

Zanim przejdziemy do podziału ubezpieczenia na zdrowotne i obowiązkowe, warto jest napomknąć o tym, co z niego wynika. Nie dla wszystkich osób zdaje się to być jasne i oczywiste. Oczywistym jest, że każdej osobie, która opłaca składki, przysługuje prawo do otrzymania bezpłatnej opieki zdrowotnej. Co się jednak pod tym kryje? Oznacza to, że będziesz miał prawo do pójścia do lekarza w poradni opieki zdrowotnej, pobytu w szpitalu, otrzymania rehabilitacji czy też przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Ważnym jest, abyś rozróżniał jedną rzecz. Wiele osób mylnie twierdzi, że opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje Ci prawo do skorzystania z L4. Niestety jest to nieprawdą. Aby uzyskać wypłatę za wzięcie wolnego w trakcie trwania choroby bądź gdy jesteś dotknięty innymi dolegliwościami zdrowotnymi, musisz opłać osobno ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie zdrowotne – podział na dobrowolne i obowiązkowe

W naszym kraju za opiekę zdrowotną odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia – to właśnie do niego trafiają składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ile kosztuje składka na ubezpieczenie zdrowotne? Wszystko zależy od tego, z jakiego tytułu będziesz ją opłacał oraz czy miałeś przerwę w uiszczeniu składek. Wysokość składki jest wyliczana od wymiaru. Nie może on być niższy niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Jeśli natomiast miałeś przerwę w odprowadzaniu składek zdrowotnych i pracujesz na umowę o dzieło, będziesz musiał uiścić opłatę dodatkową. Jest ona uzależniona od długości przerwy. Narodowy Fundusz Zdrowia wyróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego: obowiązkowe oraz dobrowolne.

Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe

Jak można ustalić na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ubezpieczeniom podlega każdy, kto:

 • jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym;

 • jest członkiem rodziny osoby, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kto zatem podlega temu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Ustawa wylicza:

 • pracowników;

 • rolników;

 • przedsiębiorców, prowadzących działalność pozarolniczą;

 • duchownych;

 • żołnierzy;

 • osoby, pobierające: emeryturę, rentę, inne świadczenia pieniężne o charakterze emerytalnym;

 • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Obligatoryjne ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje również członków rodziny osoby, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a dokładniej:

 • dzieci do ukończenia pełnoletności lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku, kiedy pobierają nauki , np. są uczniami szkoły średniej bądź studentami – w przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenie to nie obowiązuje;

 • małżonków;

 • wstępnych;

 • wnuków.

Ubezpieczenie zdrowotne doświadczenie

Jeśli nie spełniasz wymogów obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, będziesz musiał opłacać składki na własny rachunek. Dzieje się tak w przypadku chociażby freelancerów, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło. Muszą oni przy tym pamiętać, że jeśli mieli przerwę w odprowadzaniu składek dłuższą niż trzy miesiące, będą musieli uiścić opłatę dodatkową. Osoby, które ubezpieczają się dobrowolnie, powinny złożyć wniosek do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz podstawowych świadczeń, można również wykupić dobrowolne pakiety medyczne. Zapewniają one m.in. bardzo szybki dostęp do specjalistów – np. neurologów czy onkologów – czy dostęp do nowoczesnych sprzętów medycznych.

Tagi:

Maria CzekańskaAutor

Redaktor Maria Czekańska

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >