BiznesINFO.pl
tax-return-1368168 1920

https://pixabay.com/pl/photos/zwrot-podatku-kontroli-1368168/

Termin wystawienia faktury a obowiązek podatkowy VAT

8 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT? W momencie wystawienia faktury czy w chwili wykonania zlecenia lub dokonania dostawy?

Zazwyczaj obowiązek podatkowy VAT powstaje nie w momencie wystawienia faktury, a w momencie dokonania dostawy albo w momencie dokonania całości lub części zapłaty (o ile te płatności miały miejsce przed dokonaniem dostawy). Prawo przewiduje jednak liczne wyjątki od tej zasady.

Kiedy wystawiana jest faktura?

Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której dokonujemy zakupu, a następnie – często kilka chwil po dokonaniu zakupu – otrzymujemy fakturę VAT.
Oczywiście ustawa daje możliwość wystawienia faktur w terminie dużo późniejszym niż dzień zakupu lub wykonania usługi. Na przykład za wykonanie usługi remontowo-budowlanej fakturę należy wystawić nie później niż 30 dni od zakończenia prac.
Prawo pozwala również na wystawienie faktury maksymalnie na 30 dni przed terminem dostawy lub wykonania usługi.

Obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej

Przy sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy zaistnieje w momencie dostarczenia towaru lub dokonania płatności.
W tej formie działalności najczęściej towar jest wydawany kurierowi albo nadawany na poczcie jednego dnia, a klient otrzymuje go np. za trzy dni. W tej sytuacji, jak stanowi organ podatkowy, za dzień powstania obowiązku podatkowego należy przyjąć dzień wydania towaru firmie dostarczającej.

VAT a część umowy

Za niektóre usługi dokonuje się płatności częściowych. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykonania części umowy. Ewentualnie w momencie zapłaty za wykonanie części umowy.

VAT a zaliczka

Jeżeli umowa przewiduje przyjęcie przez wykonawcę zaliczki, to obowiązek podatkowy powstaje w momencie płatności tejże zaliczki.

VAT a usługa lub dostawa ciągła

W przypadku usług ciągłych obowiązek podatkowy powstaje, gdy upłynie termin wskazany w umowie.
Gdy usługa ciągła świadczona jest na przełomie roku, to obowiązek podatkowy pojawia się na zakończenie roku podatkowego.

Obowiązek podatkowy w chwili wystawienia faktury

Od wspomnianej zasady, według której obowiązek podatkowy nastaje w chwili wykonania usługi lub dostarczenia dostawy, są liczne wyjątki.
Dla niektórych usług i dostaw obowiązek podatkowy występuje w momencie wystawienia faktury (ale nie później niż w momencie upływu terminu płatności). Dotyczy to m. in.: usług telekomunikacyjnych i radiowych, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób i mienia, dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, stałej obsługi prawnej i biurowej czy też świadczenia usług remontowych i remontowo-budowlanych.

Sprzedaż między przedsiębiorcami

W przypadku sprzedaży towaru lub wykonania usługi przez jednego przedsiębiorcę na rzecz drugiego przedsiębiorcy obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, lecz nie później niż tydzień po dokonaniu dostawy lub wydaniu towaru.

Termin płatności a obowiązek podatkowy

Istnieją też sytuacje, w których termin płatności jest równoznaczny z pojawieniem się obowiązku podatkowego.
Mowa o:
– wydaniu towaru przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
– przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
– dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18,
– świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,
– świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 (np. usługi ubezpieczeniowe, udzielanie kredytów)

Obowiązek podatkowy przy transakcjach zagranicznych

Jeżeli przedsiębiorca nabywa towary innych krajów Unii Europejskiej, określamy tę transakcję jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT).
Przy takiej transakcji obowiązek podatkowy pojawia się w momencie wystawienia faktury, lecz nie później niż w 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do dostawy towaru.
Obowiązek podatkowy VAT dla towarów importowanych z innych krajów niż kraje UE powstaje najczęściej w momencie dokonania zgłoszenia celnego. Może on jednak pojawić się także w momencie objęcia procedurą przetwarzania pod kontrolą celną lub gdy opłata wyrównawcza (w odniesieniu do towarów, których ta opłata dotyczy) staje się wymagalna.
Procedura przetwarzania towarów pod kontrolą celną to procedura, w której towar trafia na terytorium UE w celu przetworzenia (dotyczy towarów, dla których ta procedura jest wymagana; proces przetworzenia przebiega pod kontrolą celną). W tej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje dopiero po przetworzeniu.
Opłatą wyrównawczą objęte są niektóre towary rolne i spożywcze, np. mięso wieprzowe świeże, mleko i śmietana czy olej rzepakowy.

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >