BiznesINFO.pl > Pracownicy

Pracownicy

biznes-info-640x433
22.03.2022 09:06 Masz 2 miesiące na załatwienie sprawy. Jeśli zapomnisz, stracisz 1500 zł

OFE ostatecznie zostaną zlikwidowane. Finał ich istnienia planowany jest na 27 listopada 2020 roku. To właśnie wówczas środki zgromadzone na Otwartych Funduszach Emerytalnych trafią do Indywidualnych Kont Emerytalnych. Jednak taki obrót sprawy wcale nie jest korzystny dla Polaków.Osoby, które posiadają środki zgromadzone na OFE, mają wybór - mogą przerzucić pieniądze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo na wspomniane IKE. Czas na decyzję jest od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku. To właśnie wówczas należy składać deklaracje dotyczące przeniesienia pieniędzy do ZUS. Ich wzór już pojawił się na rządowych stronach.

biznes-info-640x433
22.03.2022 09:04 Nie tylko przedsiębiorcy, ale i zwykli pracownicy. Rząd również im oferuje pomoc finansową

O tym na jakie wsparcie w związku z epidemią koronawirusa mogą liczyć pracownicy pisze Business Insider.Co w sytuacji, gdy w miejscu zatrudnienia dochodzi do przestojów w pracy? Wówczas pracownik może liczyć na świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne. Będzie mu się też należało wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.