Podatku za spadek można uniknąć
Pxhere
Autor Stanisław Węgrowski - 28 Października 2019

Podatku za spadek można uniknąć. Jest kilka sposobów

Spadek zazwyczaj wiąże się z koniecznością opłacenia podatku. Jednak są sytuacje, kiedy nie musimy płacić podatku od spadku i darowizn - informuje Business Insider Polska.

Spadek bez podatku jest możliwy

Spadek wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadku i darowizn. Każda osoba, której zmarły zostawia spadek lub przepisuje majątek, z tytułu bliskiego pokrewieństwa ma obowiązek zapłacić podatek. Obejmuje to każdą rzecz materialną i niematerialną, której wartość przewyższa kwotę wolną od podatku - informuje Business Insider Polska.

Natomiast może ona się różnić. Jest to zależne od tego, do której grupy podatkowej należy osoba, która odziedziczyła spadek. Do pierwszej grupy kwalifikują się małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć i synowa. W tej grupie kwota wolna stoi na poziomie 9637 zł.

Druga grupa to: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki). W tej grupie kwota wolna wynosi 7276 zł, a dla pozostałych 4902 zł - informuje Business Insider.

Obliczanie wartości spadku wolnego od podatku

Aby obliczyć kwotę wolną od podatku należy dodać wartość rynkową majątku, który nabył spadkobierca w drodze spadku z wartością rzeczy i praw majątkowych otrzymanych uprzednio od zmarłego w okresie pięciu lat, które poprzedzają rok, kiedy spadek został nabyty.

Należność trzeba przekazać z momentem uprawomocnienia się decyzji sądu, który stwierdza, że spadek zostaje nabyty lub rejestracji testamentu przez notariusza. Od tego momentu zainteresowani mają miesiąc na złożenie w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) bądź wspólnego zeznania podatkowego (SD-3 wraz z danymi o innych podatnikach SD-3/A). Należy do niego dodać dokumenty, które mają wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Urząd skarbowy wyśle orzeczenie o wysokości opłaty i od tej chwili przysługuje 14 dni, aby dokonać opłaty.

Opodatkowanie spadku jest bardzo ważne. Jeśli się tego nie dokona, trzeba się liczyć z tym, że urząd skarbowy wezwie do zapłaty. Nieopłacenie darowizny w urzędzie skarbowym traktuje się jako oszustwo. Wtedy podatek może wynosić od 3 do 20 procent - zależy to od kwoty nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, a także powiązania osoby, która dziedziczy spadek i spadkodawcy.

Podatku za spadek można uniknąć

Warto pamiętać, że na wszelkie darowizny jest nałożony podatek od spadku i darowizn. Jednak istnieją sytuacje, gdy podatku nie trzeba płacić. Może to dotyczyć małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, którzy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn (zwolnienie nie obejmuje spadków, kiedy śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 1 stycznia 2007 roku). Aby zostać zwolnionym z podatku, należy zgłosić się do urzędy skarbowego (z formularzem SD-Z2) w terminie 6 miesięcy od momentu uprawomocnienia decyzji sądu, który stwierdził, że spadek został nabyty lub rejestracji aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, co w drodze spadku odziedziczyliśmy - pisze Business Insider Polska.

Warto zaznaczyć, że nie jest to konieczne, kiedy wartość rynkowa nabytego majątku nie jest większa od kwoty wolnej od podatku. Z tym że trzeba wziąć pod uwagę wszystko, co się otrzymało od zmarłego w czasie pięciu lat, które poprzedzają nabycie spadku.

Spadek - otrzymanie pieniędzy

Nieco inaczej to wygląda, jeśli w spadku otrzyma się pieniądze. Wtedy trzeba dodatkowo udowodnić ich przejęcie wyciągiem z rachunku lub przekazem pocztowym. Ta zasada obowiązuje też wtedy, kiedy zmarli rodzice przekazywali swoim dzieciom środki na indywidualne konto emerytalne (IKE) bądź indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Środki, które przekraczają kwotę wolną od podatku, który były przekazane w okresie pięciu lat trzeba udokumentować “dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”. Bardzo ważne jest to, by przelew dokładnie wskazywał na odbiorcę darowizny.

Darowizna w formie pieniędzy, która jest przekazywana bliskim również jest zwolniona z podatku do kwoty 9 637 zł. Jest też możliwe, żeby była całkowicie zwolniona od podatku, ale musi spełnić pewien warunek - należy zgłosić jej nabycie od bliskich do urzędu skarbowego w ciągu pół roku.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News