BiznesINFO.pl
ok

pixabay.pl

Skuteczne doręczenie – co oznacza to pojęcie?

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Maria Czekańska

Udostępnij:

Sąd ma obowiązek informowania czy to przedsiębiorców, czy też osób fizycznych, o trwającym postępowaniu. Dlatego też kodeksy cywilny wprowadził nowy termin, czyli skuteczne doręczenie – co oznacza to pojęcie?

Doręczenie a wymiar sprawiedliwości

W kodeksie cywilnym odnajdziemy przepisy traktujące o doręczeniach. Co one mają na celu? Przede wszystkim umożliwić osobie, do której kierowane jest pismo, zapoznanie się z jego treścią. Niezwykle ważną rolę pełnią doręczenia w trakcie postępowania cywilnego. Dają one gwarancję na to, że zostaną zastosowane przesłanki co do rzetelności procesu. Przedmiotem doręczeń mogą być:

  • pisma procesowe;

  • pisma sądowe;

  • orzeczenia.

W polskim ustawodawstwie to sąd odpowiada za prawidłowy przebieg doręczenia. Ma on za zadanie nadać mu cechy terminowości i prawidłowości.

Czas i miejsce – skuteczność doręczeń

Sąd może nadać pismo poprzez różne podmioty: operatora pocztowego, pracowników sądu, komornika lub też sądową służbę doręczeniową. Jeśli chodzi o czas doręczeń – procedura powinna odbywać się w dni powszednie. Są pewne wyjątki od tej reguły, co zostało pokazane w art. 134 § 1 k.p.c. Kiedy mowa o miejscu doręczeń, można ich dokonać:

  • w miejscu pracy,

  • w mieszkaniu,

  • na adres skrytki pocztowej,

  • bezpośrednio w sekretariacie sądu.

Rodzaje skutecznego doręczenia

Można wyróżnić dwa rodzaje skutecznych doręczeń:

  • właściwe – mowa o nim wtedy, kiedy doręcza się pismo do rąk własnych adresata;

  • zastępcze – doręczenia dokonuje się innej osobie, niż adresatowi, np. domownikowi bądź dozorcy, przy czym osoba ta zobowiązuje się przekazać pismo do rąk własnych adresata.

Z reguły stara się stosować doręczenie właściwe. W przypadku pozostawienia przesyłki innej osobie, adresat zawsze może stwierdzić, że doręczenie nie nastąpiło. Jednakże inaczej sprawa ma się w sytuacji pozostawionego pisma na poczcie. Po upływie dwóch tygodni, niezależnie od tego, czy adresat odebrał przesyłkę czy też nie, uznaje się ją za skutecznie doręczoną.

Skuteczne doręczenie – osoby fizyczne

W przypadku, kiedy adresat jest osobą fizyczną, najczęściej dokonuje się doręczenia właściwego. W przypadkach, kiedy osoba, do której kierowane jest pismo, nie ma zdolności procesowej – doręcza się do rąk własnych przedstawiciela ustawowego. Można oczywiście skorzystać z możliwości, jakie daje doręczenie zastępcze. Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie pisma może zostawić je domownikowi, administratorowi mieszkania bądź odpowiedniemu organowi gminy. Należy przy tym zauważyć, że strony postępowania mają obowiązek informowania o swoim miejscu zamieszkania. Jeśli obowiązek ten zostanie zaniedbany i pismo wyjdzie na stary adres zamieszkania, uważa się je za skutecznie doręczone. W przypadku EPU pisma doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przedsiębiorcy – skuteczne doręczenie

Nieraz pisma kieruje się do innego podmiotu niż osoba fizyczna. W przypadku osoby prawnej bądź organizacji, która nie posiada osobowości prawnej, pisma kieruje się do organu, który jest uprawniony do reprezentacji danego podmiotu przed sądem. Z kolei jeśli mowa o przedsiębiorcach i wspólnikach spółek handlowych, którzy są wpisani już do rejestru sądowego, doręczenie powinno nastąpić na adres podany w tymże rejestrze. Jeśli nie ma możliwości dokonania doręczenia na adres podany w rejestrze, zostawia się pismo w aktach prawnych jako skutecznie doręczone do adresata. W razie niemożności doręczenia, można go dokonać w postaci awizo.

Odmowa odebrania doręczenia

Każda osoba czy też podmiot mają prawo odmówić przyjęcia skutecznego doręczenia. Jednakże nie ma to większego sensu, gdyż w przypadku odmowy pismo i tak zostanie uznane za skutecznie doręczone. Czyli jeśli odmówimy przyjęcia pisma od listonosza, ten zostawi awizo i po upływie dwóch tygodni pismo będzie odnotowane w aktach prawnych jako skutecznie doręczone.

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >