Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Twój portfel > Skuteczne doręczenie – co oznacza to pojęcie?
Maria Czekańska
Maria Czekańska 29.05.2021 02:00

Skuteczne doręczenie – co oznacza to pojęcie?

mailbox-1819966 1920
pixabay.pl

Sąd ma obowiązek informowania czy to przedsiębiorców, czy też osób fizycznych, o trwającym postępowaniu. Dlatego też kodeksy cywilny wprowadził nowy termin, czyli skuteczne doręczenie – co oznacza to pojęcie?

Doręczenie a wymiar sprawiedliwości

W kodeksie cywilnym odnajdziemy przepisy traktujące o doręczeniach. Co one mają na celu? Przede wszystkim umożliwić osobie, do której kierowane jest pismo, zapoznanie się z jego treścią. Niezwykle ważną rolę pełnią doręczenia w trakcie postępowania cywilnego. Dają one gwarancję na to, że zostaną zastosowane przesłanki co do rzetelności procesu. Przedmiotem doręczeń mogą być:

  • pisma procesowe;

  • pisma sądowe;

  • orzeczenia.

W polskim ustawodawstwie to sąd odpowiada za prawidłowy przebieg doręczenia. Ma on za zadanie nadać mu cechy terminowości i prawidłowości.

Czas i miejsce – skuteczność doręczeń

Sąd może nadać pismo poprzez różne podmioty: operatora pocztowego, pracowników sądu, komornika lub też sądową służbę doręczeniową. Jeśli chodzi o czas doręczeń – procedura powinna odbywać się w dni powszednie. Są pewne wyjątki od tej reguły, co zostało pokazane w art. 134 § 1 k.p.c. Kiedy mowa o miejscu doręczeń, można ich dokonać:

  • w miejscu pracy,

  • w mieszkaniu,

  • na adres skrytki pocztowej,

  • bezpośrednio w sekretariacie sądu.

Rodzaje skutecznego doręczenia

Można wyróżnić dwa rodzaje skutecznych doręczeń:

  • właściwe – mowa o nim wtedy, kiedy doręcza się pismo do rąk własnych adresata;

  • zastępcze – doręczenia dokonuje się innej osobie, niż adresatowi, np. domownikowi bądź dozorcy, przy czym osoba ta zobowiązuje się przekazać pismo do rąk własnych adresata.

Z reguły stara się stosować doręczenie właściwe. W przypadku pozostawienia przesyłki innej osobie, adresat zawsze może stwierdzić, że doręczenie nie nastąpiło. Jednakże inaczej sprawa ma się w sytuacji pozostawionego pisma na poczcie. Po upływie dwóch tygodni, niezależnie od tego, czy adresat odebrał przesyłkę czy też nie, uznaje się ją za skutecznie doręczoną.

Skuteczne doręczenie – osoby fizyczne

W przypadku, kiedy adresat jest osobą fizyczną, najczęściej dokonuje się doręczenia właściwego. W przypadkach, kiedy osoba, do której kierowane jest pismo, nie ma zdolności procesowej – doręcza się do rąk własnych przedstawiciela ustawowego. Można oczywiście skorzystać z możliwości, jakie daje doręczenie zastępcze. Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie pisma może zostawić je domownikowi, administratorowi mieszkania bądź odpowiedniemu organowi gminy. Należy przy tym zauważyć, że strony postępowania mają obowiązek informowania o swoim miejscu zamieszkania. Jeśli obowiązek ten zostanie zaniedbany i pismo wyjdzie na stary adres zamieszkania, uważa się je za skutecznie doręczone. W przypadku EPU pisma doręcza się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.