BiznesINFO.pl
glasses-5146199 1920

https://pixabay.com/pl/photos/okulary-magnifying-analyzing-5146199/

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców

29 Maja 2021

Autor tekstu:

Joanna Leja

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w innej branży niż rolnicza, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Na składki ZUS składają się: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Istnieje również składka chorobowa, ale jej opłacanie nie jest obowiązkowe. Składki ZUS za przedsiębiorcę oraz pracowników trzeba opłacać co miesiąc.

Wśród obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą znajduje się także odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca nie może tego uniknąć, nawet jeżeli nie uzyskuje dochodu. Początkujący przedsiębiorcy mają łatwiej, ponieważ mają prawo do opłacania składek na preferencyjnych warunkach.

Wszystkie składki ZUS na jeden rachunek

Jeden przelew do ZUS zamiast trzech lub czterech. Od 1 stycznia 2018 roku każdy płatnik ZUS ma własny indywidualny numer rachunku składkowego. Opłacanie składek nie wiąże się już z koniecznością dokonania trzech, lub czterech oddzielnych wpłat, a składki przedsiębiorca może opłacić jednym zwykłym przelewem podobnie jak opłaty za gaz, czy prąd. Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i przedsiębiorcę np. numer NIP lub jeśli konto zostało założone bez tego numeru, numer konta w systemie ZUS (ostatnie 10 cyfr).

Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców

Wysokość składek ZUS przedsiębiorców ulega zmianie co roku.


Składka emerytalna i rentowa


Składka emerytalna jest obowiązkową składką z tytułu ubezpieczeń społecznych comiesięcznie odprowadzaną do ZUS. Konkretna kwota, jaka jest opłacana do ZUS, zależy od wysokości podstawy ubezpieczenia, od której wylicza się składkę emerytalną. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest wyrażona w formie stopy procentowej jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych i wynosi 19,52 proc. podstawy wymiaru, a na ubezpieczenie rentowe 8 proc. podstawy wymiaru.

Składka chorobowa

Maksymalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe w 2021 roku – zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Warto wiedzieć, że nie wszyscy przedsiębiorcy muszą opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe (w niektórych przypadkach jest to obligatoryjne). Gdy osoba prowadząca własną działalność nie opłaci dobrowolnej składki chorobowej, wtedy suma składek wyniesie 1457,49 zł. Opłacanie składki chorobowej daje możliwość korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego takich jak: zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek macierzyński.

Składka wypadkowa

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. i wynosi 1,67 proc. (50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Składka zdrowotna

W 2021 roku składka zdrowotna wynosi 381,81 zł. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku stanowi 75 proc. przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale 2020 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2021 roku wyniesie 4242,38 zł.
Składka zdrowotna wynosi 9 proc. podstawy powyższego wymiaru. To kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres od styczenia do grudnia 2021 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 381,81 zł.

Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Opłacają ją za siebie i za osoby współpracujące. Od stycznia 2021 wartość składki na Fundusz Pracy będzie wynosiła 77,31 zł.

Składka ZUS przedsiębiorcy, który nie skorzysta z żadnej ulgi, będzie wynosiła 1457,49 zł, gdy przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową. W chwili, gdy jej nie opłaca, składka wyniesie 1380,18 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi „mały ZUS”

Od 2019 roku przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek. W 2020 roku zmieniły się jednak warunki. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi uprawniającej do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli z tzw. ulgi „mały ZUS”, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Przedsiębiorca musi się zgłosić do końca stycznia. Aby móc skorzystać z małego ZUS-u, przy czym w poprzednim roku kalendarzowym nie może osiągnąć przychodu wyższego niż 120 tys. zł.

Preferencyjny ZUS opłacany przez przedsiębiorców w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej jest o wiele niższy niż standardowy. Jednak okres ten nie trwa wiecznie – po dwóch latach niższe stawki wzrastają.

Ulga na start dla przedsiębiorców

Ulga na start przysługuje przedsiębiorcom, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności. Ulga na start zwalnia przedsiębiorcę tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Można zrezygnować z tej ulgi - wówczas opłaca się składki od podstawy nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Ulga zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności:

  • jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie miesiąca, nie wlicza tego miesiąca do 6 miesięcy, w trakcie których może korzystać z ulgi,

  • jeśli działalność przedsiębiorca rozpoczyna pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc wlicza do 6 miesięcy, w których może korzystać z ulgi.

Tagi:

ZUSPodatki

Joanna LejaAutor

Redaktorka Biznesinfo. Wcześniej związana z takimi redakcjami jak bankier.pl, money.pl i wroclaw.pl. Poza śledzeniem najważniejszych wydarzeń, fotografuje z ziemi i z przestrzeni powietrznej. Absolwentka komunikacji korporacyjnej i public relations na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Dziennikarstwa i public relations na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Rabat na paliwo dla księży. Orlen tłumaczy: „to standardowa umowa”

Finanse

Rabat na paliwo dla księży. Orlen tłumaczy: „to standardowa umowa”

Czytaj więcej >

Finanse

Wzbogacił się o dziesiątki milionów złotych w parę sekund. Dołączy do grona najbogatszych Polaków

Czytaj więcej >
ZUS-owi zabraknie więcej pieniędzy

Finanse

Można otrzymać pieniądze po zmarłym. Wystarczy wniosek do ZUS

Czytaj więcej >

Finanse

Trwają wypłaty 300+. Sprawdź kto może otrzymać świadczenie

Czytaj więcej >

Finanse

Zerowy VAT na żywność przedłużony. Rząd zapłaci za to miliardy złotych

Czytaj więcej >
Więcej pieniędzy dla rodziców, niedługo nowy program "Maluch plus". Pochłonie 1,5 mld zł rocznie

Finanse

Polacy wymyślili, jak zdobyć pieniądze na emeryturę. Skokowy wzrost zainteresowania instrumentami giełdowymi

Czytaj więcej >