BiznesINFO.pl
cashbox-1642989 960 720

pixabay.com

Składki ZUS dla nowych firm – ile wynoszą?

4 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Stępień Renata

Udostępnij:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wydatkami na zakup towarów i usług, a także regulowaniem comiesięcznych należności względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak naprzeciw staje startującym przedsiębiorcom ulga w opłacaniu składek ZUS, która z pewnością pomoże w zaoszczędzeniu środków finansowych na rozwój działalności.

Ulga składki ZUS – dyrektywy i normy

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zdeklarowanej kwoty. Nie może być ona niższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok kalendarzowy.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli działalność mają natomiast prawo do ulgi. Przez 24 miesiące mogą opłacać składki w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym, iż od 2021 roku minimalne wynagrodzenie kształtować się będzie na poziomie 2800 zł, właściciele nowych firm zapłacą preferencyjne składki ZUS od podstawy wynoszącej 840 zł (w przypadku standardowych składek jest to 3155,40 zł). Składki będą więc wynosiły:

 • emerytalna 163,97 zł,

 • rentowa  67,20 zł,

 • chorobowa 20,58 zł,

 • wypadkowa 14,03 zł,

 • Fundusz Pracy 0 zł.

Suma wszystkich składek wynosi 265,78 zł.

Przedsiębiorca, który korzysta z ulgi ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia 2021 do grudnia 2021 wynosi 381,81 zł (4242,38 zł x 9%).

Świeżo upieczony przedsiębiorca nie ma obowiązku płacić składki na ubezpieczenie chorobowe, ale może uiścić taką opłatę. Nie ma również obowiązku regulowania składki na Fundusz Pracy przez 2 lata.

Kto może skorzystać z ulgi składek ZUS

Nie każdy, kto otworzy działalność
gospodarczą, może skorzystać z Ulgi na Start i preferencyjnej stawki ZUS. W rozumieniu Ustawy, nowymi przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność
gospodarczą, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 5 lat (60 m-cy) przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego
  przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim
  roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
  stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności
  gospodarczej.

W jaki sposób uzyskać ulgę

Zgodnie z danymi zawartymi w CEIDG, urzędnicy ZUS przygotują za przedsiębiorcę dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek. Przedsiębiorca musi także zarejestrować się w ZUS do ubezpieczeń poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy (ZUS ZUA – jeśli zgłoszenie dotyczy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych lub tylko społecznych, lub ZUS ZZA – jeśli zgłoszenie dotyczy wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego, np. gdy przedsiębiorca pracuje także na etacie i występuje tzw. zbieg ubezpieczenia). Termin dokonania rejestracji wynosi 7 dni.

Jak długo trwa okres opłacania niższych składek

Okres, przez który przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, jest ograniczony. Trwa 24 miesiące kalendarzowe. Liczy się go od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej lub ustania ulgi na start. Przy ustalaniu czasu trwania ulgi (czyli okresu opłacania składek społecznych od niższej podstawy) bierze się pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność np. 23 lutego 2021 roku, składki preferencyjne opłaca do końca lutego 2023 roku. Od 1 marca obowiązują go składki w pełnym wymiarze.

Do okresu korzystania z ulgi wlicza się czas, w którym przedsiębiorca nie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, np. z powodu zawieszenia działalności gospodarczej czy podlegania tym ubezpieczeniom z innego tytułu.

System wFirma.pl dla nowych firm

W systemie wFirma.pl można tworzyć deklaracje rozliczeniowe, w których naliczane są składki ZUS dla nowych firm. Deklaracje można wysłać bezpośrednio z systemu do ZUS bez konieczności korzystania z programów pobocznych jak ZUS PUE czy Płatnik.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >