Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Sąsiedzi jednak nie będą musieli donosić do ZUS co robisz na L4
Joanna Leja
Joanna Leja 07.10.2021 02:00

Sąsiedzi jednak nie będą musieli donosić do ZUS co robisz na L4

Pukanie-pukanie do drzwi-wizyta-drzwi-mieszkanie-kontrola-biznesinfo
BiznesInfo

Pracownicy ZUS nie będą przepytywać naszych sąsiadów co robiliśmy, gdy przebywaliśmy na zwolnieniu lekarskim. Nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat w tej sprawie.

Chciałbym uspokoić ubezpieczonych i zdementować kilka nieprecyzyjnych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. – ZUS nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS – dodaje Żebrowski.

Jak rozumieć nowe przepisy?

Nowe przepisy, które wynikają ze znowelizowanej 24 czerwca 2021 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r. i nie dają takich uprawnień ZUS. W ustawie zostały doprecyzowane kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski podkreśla, że obecnie brak pełnej i rzetelnej informacji i dokumentacji od płatników składek lub ubezpieczonych utrudnia ustalenie prawa do zasiłków, ich terminową wypłatę oraz weryfikację. Dotychczas - wskazuje - zdarzały się sytuacje, że płatnicy składek lub ubezpieczeni, powołując się na brak podstawy prawnej do udostępnienia danych, odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów.

Nowy przepis ma być skutecznym narzędziem, które przyczyni się do pozyskiwania od płatników składek i ubezpieczonych danych koniecznych do przyznania prawa i wypłaty świadczenia z ubezpieczeń społecznych, bądź ich weryfikacji np. dotyczących potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez ubezpieczonych w celu ustalenia prawa do zasiłku, istnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, ustalenia okoliczności związanych z prawidłowością wykorzystywania zwolnień od pracy. – Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy ubezpieczony wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy – tłumaczy Paweł Żebrowski.

Tagi: ZUS