Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Ruszyły kontrole domów. Można zapłacić nawet 10 tys. zł kary
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 14.06.2023 14:18

Ruszyły kontrole domów. Można zapłacić nawet 10 tys. zł kary

pukanie do drzwi
Biznesinfo

Każdy właściciel nieruchomości powinien odpowiednio odprowadzać wody opadowe z posesji. Pracownicy wodociągów są upoważnieni do wystawiania mandatu, jeśli ktoś nie spełnia tego obowiązku. Grzywna może wynieść nawet 10 tys. zł.

Obowiązek przyłączenia do kanalizacji

Od 2018 roku wody opadowe nie są uznawane za ścieki, dlatego nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Z tego powodu właściciel nieruchomości, o ile w pobliżu istnieje sieć kanalizacyjna, powinien przyłączyć do niej nieruchomość i poprzez nią pozbywać się nieczystości ciekłych, w tym wody opadowej. 

Właściciele często unikają tego obowiązku, gdyż wiąże się on z ponoszeniem dodatkowych opłat za ścieki. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej ponosi właściciel nieruchomości. 

Potrzebne dokumenty

Kontrolerzy mogą sprawdzić, czy przyłączenie odbyło się zgodnie z prawem. Od właścicieli wymagane jest okazanie takich dokumentów jak umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków (musi zostać zawarta z przedsiębiorcą uprawnionym do wywożenia i transportu nieczystości na terenie gminy),a także faktur, paragonów bądź rachunków wystawianych od usługodawców zajmujących się wywożeniem nieczystości

Pracownicy wodociągów sprawdzą, czy przestrzegamy prawa, ponadto będą uprawnieni do wystawiania mandatów. Grzywna może wynieść nawet 10 tys. zł. Kontrolerzy mogą sprawdzić, czy nastąpiło przyłączenie zgodnie z prawem nawet bez wizyty w terenie, na podstawie dokumentacji.

 

Zbiorniki na deszczówkę

Jak mówi Agata Jaczyńska w rozmowie z portalem prawo.pl, w przypadku gdy nie ma możliwości przyłączenia, przepisy dopuszczają odprowadzenie wód na własny teren nieutwardzony. 

Właściciele nieruchomości mogą także umieścić na posesji zbiorniki retencyjne. W wielu gminach mieszkańcy mogą uzyskać dotacje na ten cel, np. we Wrocławiu, Katowicach czy Toruniu realizowany jest program Złap Deszcz, w ramach którego można liczyć nawet na 5 tys. zł w przypadku osób prywatnych.

Tagi: kontrola