Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ruszył nabór wniosków, można dostać nawet 3495 złotych. Kto może skorzystać?
Zuzanna Kabot
Zuzanna Kabot 01.01.2024 16:50

Ruszył nabór wniosków, można dostać nawet 3495 złotych. Kto może skorzystać?

koperta ZUS, pieniądze
Arkadiusz Ziolek/ East News

Od 1 stycznia weszło w życie nowe świadczenie wspierające. Osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie już mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podpowiadamy, jak starać się o przyznanie dodatku. 

Ruszyły wnioski o przyznanie nowego świadczenia

Wraz z początkiem nowego roku, w życie weszły nowe przepisy wprowadzające świadczenie wspierające. Będzie ono przysługiwało osobom, które mają co najmniej 18 lat oraz otrzymały specjalną decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia. Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale będzie przyznawane etapami. Co to oznacza w praktyce?

Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia wspierającego, będzie musiała otrzymać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie określał je w punktach, od których będzie zależała wysokość świadczenia, ale także termin jego wypłaty.

Podwójna emerytura dla seniorów? Wiemy, kto może otrzymać dwa świadczenia

Skala punktowa zadecyduje o terminie przyznania świadczenia

Do otrzymania świadczenia konieczne będzie uzyskanie od 70 do 100 punktów. Będą one przyznawane na podstawie zdolności danej osoby do wykonywania podstawowych codziennych czynności, takich jak poruszanie się, mycie, ubieranie czy przygotowywanie posiłków.

Od 2024 roku o świadczenie będą mogły ubiegać się te osoby, które otrzymają od 87 do 100 punktów. Od 2025 roku dodatek będzie dostępny dla tych, którym przyznano od 78 do 86 punktów, a od 20256 - dla osób, które mają od 70 do 77 punktów.

Jak ubiegać się o świadczenie wspierające i ile ono wynosi?

Do ubiegania się o świadczenie wspierające, konieczne będzie złożenie dwóch wniosków. Pierwszy - do WZON o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, a drugi - po otrzymaniu stosownej decyzji, do ZUS-u.

Kwota świadczenia będzie uzależniona od przyznanych punktów oraz od aktualnej renty socjalnej. Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają co miesiąc dodatek w wysokości:

  • 220 proc. renty socjalnej przy otrzymaniu od 95 do 100 pkt - 3495 zł
  • 180 proc. renty socjalnej przy otrzymaniu od 90 do 94 pkt - 2859 zł
  • 120 proc. renty socjalnej przy otrzymaniu od 85 do 89 pkt - 1906 zł
  • 80 proc. renty socjalnej przy otrzymaniu od 80 do 84 pkt - 1270 zł
  • 60 proc. renty socjalnej przy otrzymaniu od 75 do 79 pkt - 953 zł
  • 40 proc. renty socjalnej przy otrzymaniu od 70 do 74 pkt - 635 zł

Należy pamiętać, że przedstawione powyżej kwoty świadczenia wspierającego prezentowałyby się w ten sposób przy obecnej wysokości renty socjalnej. Nowy dodatek dla osób niepełnosprawnych ma być co roku waloryzowany, podobnie jak renty i emerytury.