Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Rozwój polskich firm w świetle nowych możliwości
Artykuł Sponsorowany
Artykuł Sponsorowany 21.09.2023 11:20

Rozwój polskich firm w świetle nowych możliwości

Kobieta trzymająca dokumenty, wieżowiec
Fot. NDABCREATIVITY - Adobe Stock 

Fundusze Europejskie stanowią niezwykle istotny element wsparcia dla polskich przedsiębiorstw, umożliwiając im dynamiczny rozwój oraz skuteczne konkurowanie na arenie międzynarodowej. Coraz większą uwagę zwraca się na innowacyjność projektów, badania naukowe oraz rozwój technologiczny. W kontekście tych dążeń przyjrzyjmy się możliwościom wynikającym ze znanego już przedsiębiorcom Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój 2014-2020 (w skrócie: POIR), w którym obecne są jeszcze wolne środki. Przybliżymy również usługi uruchomione w ramach programu Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki (FENG), z których już teraz mogą korzystać polskie firmy dążące do wzrostu i wdrażania innowacji.

Są jeszcze środki w ramach POIR

Program FENG kontynuuje i rozwija założenia poprzedniej perspektywy. Mimo że w ramach programu ruszyły już pierwsze nabory, pozostały jeszcze środki do wydania z poprzedniego programu POIR. Do dyspozycji przedsiębiorców pozostaje Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Gwarancyjny, w których pojawiły się dodatkowe środki w ramach przesunięć wewnątrz programu. Co więcej, dostępne są również fundusze kapitałowe, które stanowią ciekawą opcję dla przedsiębiorstw poszukujących inwestorów lub partnerskich rozwiązań.

Jacob Lund.png

Fot. Jacob Lund - Adobe Stock  

Trwające nabory

W ramach programu POIR trwają nabory skierowane do MŚP, oferujące konkretne możliwości wsparcia. Pomoc w ramach poniższych produktów udzielana jest do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków. Firmy, które będą potrzebowały dofinansowania, mogą skorzystać z następujących instrumentów:

  • Pożyczka Płynnościowa POIR to szansa na uzyskanie wsparcia poprzez regionalne instytucje finansowe. Oferują one wsparcie w postaci pożyczek na konkurencyjnych warunkach, pomagających utrzymać płynność finansową mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które odczuwają skutki pandemii COVID-19 lub rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. W ramach tego produktu pierwszą ratę można zapłacić dopiero po 6 miesiącach od otrzymania środków.
  • Gwarancja Biznesmax z dotacją otwiera drzwi do bardziej korzystnych warunków finansowania dla przedsiębiorców. Zapewnia bezpłatne gwarancje spłaty kredytu udzielane z Funduszu Gwarancyjnego, dzięki czemu produkt umożliwia łatwiejszy dostęp do kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej. Za udzielenie gwarancji nie jest pobierana prowizja.
  • Instrumenty kapitałowe, takie jak Starter, BizNest, KOFFI, Otwarte Innowacje oraz CVC to fundusze kapitałowe, które pozwalają na pozyskanie środków na rozwijanie projektów innowacyjnych. Wsparcie skierowane jest do spółek zarówno na najwcześniejszym etapie rozwoju, które dopiero kształtują swój model biznesowy i są przed pierwszą komercyjną sprzedażą swojego produktu lub usługi (Starter, Biznest), jak i do spółek w fazie wzrostu i ekspansji międzynarodowej (Otwarte Innowacje, KOFFI, CVC).
NDABCREATIVITY..png

Fot. NDABCREATIVITY - Adobe Stock 

Przewaga nad ofertą banków komercyjnych

Decydując się na skorzystanie z oferty POIR, przedsiębiorstwa mogą liczyć na szereg korzyści. W kontekście wyboru między różnymi formami wsparcia, warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z wybierania pożyczek lub gwarancji w odniesieniu do propozycji banków komercyjnych. Rozwiązania proponowane w ramach powyższych instrumentów często wiążą się z bardziej korzystnymi warunkami finansowymi, takimi jak: odroczona spłata, możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania, niższa marża oraz prowizja za udzielenie kredytu czy karencja w spłacie zadłużenia.

Środki uzyskane w ramach Pożyczki Płynnościowej można przeznaczyć na różnorodne cele, takie jak: bieżące opłaty, wynagrodzenia dla pracowników, podatki, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe, spłatę zobowiązań krótkoterminowych czy wydatki inwestycyjne. Z kolei Gwarancja Biznesmax z dotacją, znajdująca się w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), daje możliwość zabezpieczenia m.in. finansowania projektów inwestycyjnych z efektem ekologicznym oraz bieżącej działalności firmy.

Zrzut ekranu 2023-09-20 o 15.26.56.png

Fot. Dusan Petkovic - Adobe Stock

Kontynuacja wspierających rozwiązań

Nieodłącznym elementem programu FENG jest kontynuacja rozwiązań, które zdobyły uznanie przedsiębiorców w ramach poprzedniego programu POIR. Usługi STEP, Innovation Coach oraz Innopoint skupiają się na przygotowaniu przedsiębiorców do sięgnięcia po środki z Funduszy Europejskich na innowacje.

Usługa STEP skierowana jest głównie do firm, które zamierzają wprowadzić innowacje w swoich dziedzinach i chcą zweryfikować swój pomysł na projekt. Głównymi adresatami usługi są przedsiębiorcy, którzy chcą/zamierzają rozwijać produkty lub usługi w oparciu o innowacje lub B+R i do tej pory nie korzystali ze środków europejskich. Usługa koncentruje się na dostarczaniu zaawansowanego doradztwa i wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania projektu, tak by w jak największym zakresie uprawdopodobnić sukces w aplikowaniu o środki UE. Więcej informacji na www.step.gov.pl.

Innovation Coach to usługa informacyjna dla przedsiębiorców, którzy nie prowadzili do tej pory działalności innowacyjnej w oparciu o B+R i obejmuje różnorodne aspekty, takie jak rozwijanie strategii biznesowej, identyfikowanie obszarów innowacji, analizę rynku oraz pomoc w zaplanowaniu wdrożenia nowych technologii lub produktów. Innovation Coach jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które nie mają doświadczenia w aplikowaniu o środki i dopiero szukają pomysłu na innowacje. Usługa ta adresowana jest zarówno do MŚP, jak i większych firm. Więcej informacji na www.innovationcoach.pl 

Z kolei Innopoint zapewnia kompleksowe informacje dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z programu FENG. Dzięki ankiecie potrzeb przedsiębiorcy (element usługi), przedsiębiorca może dowiedzieć się, który z instrumentów FENG jest dopasowany do jego potrzeb oraz może skorzystać z infolinii FENG (22 262 99 95) pełniącej funkcję głównej infolinii całego programu. Dzięki niej otrzyma od doświadczonych konsultantów kompleksową informację o możliwościach wsparcia z instrumentów realizowanych w FENG. Więcej informacji na www.nowoczesnagospodarka.gov.pl

FE_RP_UE_MFIPR_17VII2023_WEB.jpg