Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Rolnik i działalność gospodarcza – ZUS i KRUS
Hylla Jan
Hylla Jan 08.06.2021 02:00

Rolnik i działalność gospodarcza – ZUS i KRUS

Biznesinfo
https://pixabay.com/pl/photos/ci%C4%85gnik-rolnictwo-rolnik-wsi-3859930/

Wśród wielu przedsiębiorców pewne kontrowersje budzi możliwość ubezpieczenia się w KRUSie jaką mają rolnicy – składka jest o wiele bardziej atrakcyjna. Nie każdy jednak może do KRUSu się zapisać. Co warto wiedzieć o różnicach pomiędzy ZUSem a KRUSem?

 

Czym różni się ZUS od KRUS?

ZUS, czyli zakład ubezpieczeń społecznych, to jednostka sektora finansów publicznych, która odpowiada za realizację zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Do ich obowiązków należy między innymi wypłacanie świadczeń chorobowych. Dokładny zakres obowiązków ZUSu określają art. 66-72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423) oraz statut ZUS (Dz.U. z 2011 r. nr 18, poz. 93). KRUS natomiast to kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego, również będąca instytucją państwową, przy czym KRUS odpowiedzialny jest za ubezpieczenie społeczne rolników. Jego działanie reguluje ustawa z 20 grudnia 1990.

Jak widać, ZUS dotyczy wszystkich obywateli, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać składki ZUS za siebie i osoby, które zatrudnia. KRUS natomiast jest ‘rolniczym’ odpowiednikiem ZUSu. Przy czym istnieją znaczne różnice na płaszczyźnie składek i dlatego warto sobie zadać pytanie – kto może opłacać składkę w KRUS a nie musi w ZUSie?

ZUS a KRUS – stawki

Wspomnieliśmy już o stawkach, jakie płacą ubezpieczeni zarówno w ZUS jak i KRUS. Warto, aby poznać konkretne liczby jakie za nimi stoją. Oto jak kształtują się składki za ZUS (preferencyjne i nie) oraz KRUS w 2021

Preferencyjne składki ZUS 2021 rok

Ubezpieczenie społeczne

·        emerytalne 163,97 zł,

·        rentowe 67,20 zł,

·        chorobowe 20,58 zł,

·        wypadkowe 14,03 zł,

Fundusz Pracy 0 zł

ubezpieczenie zdrowotne 381,81 zł

SUMA  647,59 zł

 

ZUS niepreferencyjny 2021 rok

ubezpieczenie społeczne

·        emerytalne 615,93 zł

·        rentowe 252,43 zł

·        chorobowe 77,31 zł

·        wypadkowe 52,70 zł

Fundusz Pracy 77,31 zł

ubezpieczenie zdrowotne 381,81 zł

RAZEM 1457,49 zł

 

W przypadku ZUSU na zasadach preferencyjnych i niepreferencyjnych  ubezpieczenie chorobowe jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

 

Miesięczne składki KRUS w I kwartale 2021 roku dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne do 50 ha

emerytalno-rentowe 97 zł

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 42 zł

ubezpieczenie zdrowotne - Składka rolnika wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych

RAZEM 139 zł + składka zdrowotna

 

Miesięczne składki KRUS w I kwartale 2021 roku dla rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne do 50 ha

emerytalno-rentowe 194 zł

wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 42 zł

Ubezpieczenie zdrowotne Składka rolnika wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych

RAZEM 234 zł + składka zdrowotna

 

Jak widać, ubezpieczenie w KRUS jest znacznie tańsze dla rolnika. Nie licząc składki zdrowotnej uzależnionej od ilości przeliczeniowych hektarów (choć w tym przypadku to maksymalnie dodatkowe 50zł) to w przypadku droższego wariantu – jest to wciąż prawie 7 razy mniej, niż w przypadku ‘normalnego’ ZUSu.

Kto może być ubezpieczony w KRUS?

Przede wszystkim rolnicy nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej oraz osoby zamieszkujące/domownicy. Zgodnie z art.6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należy rozumieć to w następujący sposób:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rolniku – rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;

2) domowniku – rozumie się osobę bliską rolnikowi, która: a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

 

A co w przypadku rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą? Oni mają wybór pomiędzy ZUS a KRUS w określonych przypadkach.

Formalności związane z wyborem KRUS

Jeśli rolnik zakładający działalność gospodarczą pragnie pozostać w KRUSie, musi pamiętać, aby w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności złożyć w KRUS stosowne oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia. Takie oświadczenie nie ma charakteru permanentnego i aby zachować ciągłość ubezpieczenia, musi być odnawiane co roku do dnia 31 maja.

 

Bibliografia

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rolnik-i-dzialalnosc-gospodarcza-zus-czy-krus

https://www.ifirma.pl/blog/zus-czy-krus-co-wybrac.html#2

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-podwyzszona-sklada-krus-dla-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/ubezpieczenie-spoleczne-dla-rolnikow-prowadzacych-dodatkowo-dzialalnosc-pozarolnicza/

https://www.money.pl/gospodarka/krus-rolnicy-przedsiebiorcy-przejda-na-obowiazkowy-zus-rzad-szykuje-zmiany-w-prawie-6608794773666496a.html