BiznesINFO.pl
gavel-3575414 1920

https://pixabay.com/pl/photos/gavel-aukcja-m%C5%82otek-sprawiedliwo%C5%9Bci-3575414/

Puste faktury – konsekwencje podatkowe wystawiania fikcyjnych faktur

26 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Górecki

Udostępnij:

Puste faktury, czyli innymi słowy, faktury za fikcyjne transakcje pociągają za sobą bardzo poważne konsekwencje prawne. Kary, zarówno dla wystawiającego, jak i dla fikcyjnego nabywcy są bardzo dotkliwe.


Puste faktury to dokumenty dotyczące zdarzenia gospodarczego, które nigdy nie miało miejsca. Wykorzystywane są one do różnych celów, zwykle do dokonywania oszust podatkowych. Czasem puste faktury pojawiają się w sposób niezamierzony, np. gdy najpierw sprzedawca wystawi fakturę, a transakcja z jakiejś przyczyny nie dojdzie do skutku.
Wystawienie faktury, nawet jeśli nie dokumentuje ona rzeczywistego zdarzenia, powoduje, iż trzeba od niej – tak jak od każdej innej faktury – odprowadzić podatek.

Kary w kodeksie Karno-Skarbowym

Oczywiście konieczność odprowadzenia podatku to nie jedyny skutek związany z wprowadzeniem do obrotu fikcyjnej faktury. Prawo przewiduje bowiem liczne sankcje za taki czyn.
Według Kodeksu Karno-Skarbowego „podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”
Kara grzywny, naliczana na podstawie stawki dziennej, przewidziana przez Kodeks Karno-Skarbowy w 2021 roku waha się od 933,33 zł do 26 880 zł.

Puste faktury a konsekwencje karne

Posługiwanie się fałszywymi fakturami podlega też sankcjom opisanym w Kodeksie Karnym. Są one o wiele poważniejsze niż te, o których mówi Kodeks Karno-Skarbowy.
W dodatku kara z Kodeksu Karno-Skarbowego nie wyklucza dalszych konsekwencji karnych.
Za użycie pustej faktury grozi kara pozbawiania wolności, o czym traktuje art. 270 KK:
§ 1. Kto w celu użycia za autentyczną, podrabia lub przerabia fakturę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury jako autentycznej używa, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Puste faktury na kwotę powyżej 10 mln zł

Jeszcze surowiej Kodeks Karny traktuje osoby, które posługiwały się pustymi fakturami na kwotę przekraczającą 10 mln zł. Za taki czyn sprawca, jeśli sąd potraktuje go wyjątkowo surowo, może trafić do więzienia nawet na 25 lat.

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Przestępstwa powiązane

W zależności od sytuacji osoba posługująca się fałszywymi fakturami może zostać oskarżona o przestępstwa opisane art. 286 § 1 Kodeksu Karnego (oszustwo) oraz z art. 299 § 1 (pranie brudnych pieniędzy).

Niezamierzone wystawienie pustej faktury

Jak wspomnieliśmy, może dojść do niezamierzonego wystawienia pustej faktury, gdy transakcja ostatecznie nie dojdzie do skutku. Nie należy bagatelizować takiej sytuacji. By nie narażać się na konsekwencje, sprzedawca powinien anulować fakturę (jeżeli nie została jeszcze wydana nabywcy) lub wystawić fakturę korygującą do zera.

Podobne artykuły

Pekao ostatecznie przejmuje Idea Bank

Finanse

Idea Bank znika z polskiego rynku. Pekao zaczyna migracje klientów

Czytaj więcej >
Prezydent Duda, emerytury stażowe

Finanse

Doradca prezydenta ostrożnie o emeryturach stażowych. Pomysł wypali?

Czytaj więcej >
Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Kobieta pobierajaca gotowke z bankomatu Euronetu

Finanse

Santander zaskoczył klientów ogromną awarią. Z kont pobrał 100 razy więcej

Czytaj więcej >
Kto zyska na Polskim Ładzie?

Finanse

Polski Ład podbije ich świadczenia. Seniorzy z 500 plus dostaną jeszcze więcej

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >