BiznesINFO.pl
savings-2789153 1920

https://pixabay.com/photos/savings-budget-investment-money-2789153/

Progi podatkowe nie zmieniają się od lat. Ale ostatnio coś w tej materii drgnęło

25 Maja 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Udostępnij:

Progi podatkowe w polskim systemie fiskalnym nie zmieniły się od lat. W ubiegłym roku modyfikacji uległ jednak sposób pobierania zaliczek po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego.

Do rozliczenia podatku od dochodów osobistych (PIT) od wielu lat stosowane są dwie
stawki – 17 i 32 proc. Według stawki pierwszego progu podatkowego rozliczają się osoby, których dochody brutto nie przekroczyły kwoty 85 tys. 528 zł. Stawka drugiego progu obowiązuje tych, którzy zarobili więcej.

Drobne przesunięcie

Z tym związany jest system pobierania przez pracodawcę i wpłacania w imieniu pracownika zaliczek na ten podatek. Jeszcze w 2019 roku w momencie przekroczenia pierwszego progu wyższa zaliczka pobierana była dopiero w kolejnym miesiącu.

Od 2020 roku mechanizm stał się nieco bardziej skomplikowany: w miesiącach, w
których dochody pracownika nie przekraczały pierwszego progu, pracodawca nalicza zaliczkę na poziomie 17 proc, w miesiącu przekroczenia stawkę taką nalicza tylko od części dochodów, które nie przekroczyły pierwszego progu, natomiast od nadwyżki – już 32 proc.

Warto pamiętać, że podstawą obliczenia podatku jest dochód będący różnicą pomiędzy
przychodem pracownika, a kosztami jego uzyskania (250 lub 300 zł w zależności od tego, czy pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka czy nie). Tak wyliczona kwota pomniejszona być jeszcze powinna o odliczenia, na przykład finansowane przez zatrudnionego składki na ubezpieczenia społeczne i zaokrąglona do pełnych złotych.

Jak tego uniknąć

Opodatkowania wyższą 32 proc. stawką można uniknąć rozliczając się razem z małżonkiem. Jednakże rozwiązanie to dozwolone jedynie w sytuacji pozostawania w prawnie usankcjonowanym związku małżeńskim w trakcie całego roku podatkowego i w związku z tym pozostawanie w stanie tzw. współwłasności majątkowej. Spodziewane korzyści jednak przyniesie to tylko wtedy, gdy dochody drugiej osoby nie przekroczyły pułapu zaliczanego do pierwszego progu podatkowego (po zsumowaniu przychodów obojga małżonków i podzieleniu ich przed dwa dochód osoby zarabiającej więcej spadnie, wzrośnie natomiast tej, która zarobiła mniej).

Szybsze naliczenie wyższej zaliczki na podatek dla pracownika jest o tyle korzystne, że
po złożeniu rocznego rozliczenia PIT prawdopodobnie uniknie on dopłaty. Zmiany te
dotyczą jednak tylko osób pracujących na podstawie umowy o pracę. Zleceniobiorców obowiązują nadal te same zasady co przed 2020 rokiem.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >