BiznesINFO.pl
wedding-1760024 960 720

https://pixabay.com/photos/wedding-invitations-wedding-box-1760024/

Prezenty ślubne – kiedy zapłacisz podatek?

30 Maja 2021

Autor tekstu:

Fiałkowska Anna

Udostępnij:

Prezenty ślubne to obowiązkowy punkt każdego wesela. Co ciekawe, istnieją sytuacje, w
których należy od takich podarunków odprowadzić określoną kwotę podatku. Sprawdź, czy Ciebie także dotyczy opodatkowanie od upominków ślubnych.
Prezenty ślubne – jak zdefiniować?
Prezenty ślubne są w świetle prawa traktowane jako darowizna. W efekcie może powstać
obowiązek odprowadzenia podatku. Dzieje się to w określonych sytuacjach, z którymi warto się zapoznać. Podatek od darowizny jest uzależniony od dwóch czynników: wartości upominku ślubnego oraz stopnia pokrewieństwa między parą młodą a darczyńcą. Wielu nowożeńców zastanawia się, kiedy prezenty ślubne pociągają za sobą konieczność zapłacenia podatku. Warto na początku wskazać, że od drobnych prezentów, na przykład kwiatów,
butelek alkoholu lub ramek na zdjęcia nie trzeba opłacać podatku. Jeśli jednak wartość wszystkich otrzymanych upominków, które zostały przez dane darczyńcę w ciągu 5 lat, przekroczy dany ustalony limit, to para młoda musi zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Jest to bardzo ważne. W sytuacji, kiedy ustawowy limit kwoty zostaje przekroczony, należy powiadomić o tym US. Aby to zrobić, trzeba wypełnić formularz SD-3. Musi zostać on złożony
w przeciągu miesiąca od otrzymania darowizny. Prezenty ślubne jako darowizna mogą zostać także zgłoszone na formularzu SD-Z2. Ten druk należy zgłosić w terminie pół roku od otrzymania i składa się go do właściwego organu podatkowego. Kwestię wyboru rodzaju formularza wyjaśniamy poniżej.


Darowizna i jej limity a prezenty ślubne
Jakie limity kwotowe posiadają prezenty ślubne? W sytuacji, kiedy takie upominki są traktowane jako darowizny, należy do nich zastosować informacje na temat grup podatkowych. Wysokość podatku od darowizny jest ustalana właśnie w oparciu o informacje
na temat tych grup. Jeśli kwota danego podarunku przekroczy dany limit, to informację o tej sytuacji należy przedstawić urzędowi skarbowemu poprzez złożenie odpowiedniego
formularza. I grupa podatkowa to: małżonek, wstępni (czyli rodzice, dziadkowe i pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb i pasierbica, macocha, zięć, synowa i teściowa. Jeśli chodzi o prezenty ślubne, to dla tej grupy kwota wolna od podatku wynosi 9637 złotych. Zgłoszenie otrzymania darowizny należy zgłosić na formularzu SD-3 albo SD-Z2. II grupa podatkowa składa się ze zstępnych rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, zstępnych małżonków pasierbów, małżonków
rodzeństwa oraz rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych. Kwota wolna od podatku uzyskana na drodze darowizny dla tej grupy to 7276 złotych. Fakt uzyskania podarunków należy zgłosić na druku SD-3. III i
ostatnia grupa podatkowa to wszystkie pozostałe osoby, czyli na przykład rodzice chrzestni, którzy nie są spokrewnieni z parą młodą, przyjaciele i pracodawcy. Kwota wolna od podatku wynosi 4092 złote i fakt uzyskania darowizny zgłasza się na formularzu SD-3.


Prezenty ślubne jako darowizna od grupy 0
Prezenty ślubne, które uzyskane zostały od grupy 0, nie niosą ze sobą konieczności
zapłaty podatku. Grupa 0 jest wyodrębniona z I grupy podatkowej. Do grupy 0 należą: zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), wstępni (rodzice i dziadkowe), pasierb i pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha. Na mocy przepisów ustawy o podatku od spadku i darowizn,
upominki otrzymane od członka grupy 0 podatkowej nie podlegają opodatkowaniu. Nie ma znaczenia wartość otrzymanego podarunku. Bardzo ważne jest jednak podkreślenie, że prezenty ślubne od grupy 0 nie pociągają za sobą konieczności opłacenia podatku jedynie w sytuacji, kiedy darowizna zostanie zgłoszona na formularzu SD-Z2 w przeciągu pół roku do odpowiedniego urzędu skarbowego. Wówczas nastąpi zwolnienie z konieczności zapłaty podatku. Konieczne jest także złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów, które
potwierdzą otrzymanie darowizny. Na przykład w sytuacji otrzymania pieniędzy dokumentem potwierdzającym taki fakt będzie wyciąg z konta bankowego. Spełnienie tych warunków jest konieczne jedynie w sytuacji, kiedy wartość darowizny przekracza określoną ustawowo
kwotę, czyli 9637 złotych. Chodzi o łączną wartość wszystkich otrzymanych podarunków w przeciągu 5 lat od jednej osoby. Jeśli prezenty ślubne posiadają większą wartość, niż kwota darowizny dotycząca grupy 0 podatkowej, a zawiadomienie nie zostało złożone w przeciągu 6
miesięcy, to pojawia się konieczność zapłaty podatku. Wówczas do urzędu skarbowego należy złożyć formularz SD-3 wraz z obliczonym podatkiem, który wymaga uregulowania.


Prezenty ślubne: jak opłacić podatek i rozliczyć zakupy
Prezenty ślubne są więc traktowane jak darowizna i kwestia odliczenia podatku wiąże
się z przypisaniem darczyńcy do danej grupy podatkowej. Jeśli więc na przykład pracodawca chce uczcić Twój ślub drogim upominkiem, to należy pamiętać, że zostanie on zaliczony do III grupy podatkowej. W efekcie więc powstanie konieczność odliczenia i odprowadzenia podatku. Istnieje jednak możliwość uniknięcia wysokiej stawki podatku. Polega ona na tym, że pracodawca przekaże Ci prezenty ślubne w ramach premii. Powiększona zostanie wówczas Twoja wypłata. Wówczas będzie to traktowane w świetle prawa jako przychód ze stosunku
pracy. Wystąpi opodatkowanie oraz oskładkowanie zgodne ze stosowanymi przepisami. W jaki sposób odliczyć podatek, jeśli nowożeńcy dzięki prezentom w postaci gotówki zrobią zakupy? Jeśli młoda para kupi coś kosztowego, to urząd skarbowego może zainteresować się, skąd przyszły na ten cel pieniądze. W takiej sytuacji może okazać się, za zakup został dokonany dzięki środkom z otrzymanej darowizny. Wówczas istnieje możliwość odkrycia, że nie odprowadzono od niej podatku. Trzeba będzie zapłacić w efekcie karną stawkę podatkową. Nie będzie ważne, od kogo otrzymano prezenty ślubne. Wysokość podatku karnego wynosi 20% od kwoty darowizny. Taka sytuacja dotyczy nie tylko nowożeńców i nie obejmuje jedynie upominków ślubnych, ale każdej osoby, która została obdarowana
kosztownym prezentem lub wykorzystała podarowane pieniądze jako środki do wykonania dużego zakupu.


Podsumowanie. Prezenty ślubne – kiedy zapłacisz podatek?
W którym momencie prezenty ślubne należy zgłosić? Wiele osób zastanawia się, czy urząd
skarbowy ma możliwość uzyskania informacji na temat podarunków w postaci pieniędzy w kopertach. Organ nie dowie się o funduszach, jeśli nie zostaną wykorzystane na zakup żadnych wartościowych dóbr, na przykład drogich sprzętów, samochodów lub nieruchomości. Nie będzie istniał wówczas żadne dowód na zawartość ślubnych kopert. Jednak jeśli tego typu prezenty ślubne zostaną przelane na konto albo wykorzystane na realizację sporych wydatków, to urząd skarbowy może się zainteresować taką sytuacją. Pamiętaj, że w najbardziej niekorzystnym układzie, czyli w momencie nałożenia podatku karnego, trzeba będzie opłacić podatek w wysokości aż 20% od całej kwoty darowizny. Dlatego też ważne jest zgłoszenie darowizny w określonym terminie.Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >