BiznesINFO.pl
Praca na emeryturze

https://pixabay.com/pl/photos/para-seniorzy-emeryci-i-renci%C5%9Bci-2914879/

Praca na emeryturze

24 Maja 2021

Autor tekstu:

Maciej Blacha

Udostępnij:

Emerytura w teorii to czas, w którym po latach ciężkiej pracy oddajemy się zasłużonemu odpoczynkowi. Nie każdy jednak może sobie na to pozwolić. Wysokość świadczenia emerytalnego może być niewystarczająca, by emeryt miał zapewniony godny byt. Czasem musi on ponownie podjąć pracę. Z tego artykułu dowiesz się, czy praca na emeryturze wiąże się z obniżeniem świadczenia emerytalnego.

Praca na emeryturze i limit dorabiania

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do emerytury bez żadnych konsekwencji. Wiek ten wynosi dla kobiet 60, a dla mężczyzn 65. Sytuacja ma się inaczej, gdy osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę podejmie pracę. W takiej sytuacji może zacząć obowiązywać go tzw. limit dorabiania.

Limit dorabiania w przypadku emerytów dotyczy osób, które pobierają wcześniejsze świadczenie emerytalne i podjęły się równoczesnej pracy, która podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.
W przypadku przekroczenia 70% przeciętnego wynagrodzenia emerytura może ulec pomniejszeniu. W przypadku przekroczenia o 130% emerytura może ulec zawieszeniu.
O podjęciu pracy zarobkowej emeryt lub rencista musi powiadomić ZUS, podając datę rozpoczęcia pracy i wysokość przychodów.

Praca na emeryturze – przy wykonywaniu jakiej pracy świadczenie może być zawieszone lub obniżone.

Świadczenia Emerytalne mogą być zmniejszone lub nawet zawieszone w przypadku, gdy emeryt osiąga przychód z tytułu:

• wykonywania pracy w ramach stosunku pracy,
• wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
• wykonywania umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
• wykonywania pracy nakładczej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
• prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
• wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
• wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy
o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym równocześnie pozostaje się w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje się pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje się w stosunku pracy,
• odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
• pobierania stypendium sportowego,
• służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych.

O ile może być zmniejszone świadczenie, jeśli emeryt podjął pracę na emeryturze?

Jeśli emeryt lub rencista, którego obowiązuje limit dorabiania, podjął się pracy na emeryturze i jego wynagrodzenie przekroczyło 70% progu przeciętnego wynagrodzenia, to wówczas jego świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Kwota ta jednak nie może być
większa niż:
• 646,67 zł – w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
• 485,04 – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
• 549,71 – w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Do 30 maja 2021 roku, czyli do czasu waloryzacji rent i emerytur, maksymalna kwota, jaką będzie mógł zarobić emeryt lub rencista, bez ponoszenia z tego powodu żadnych konsekwencji, wynosi 3820,60 zł brutto (tyle wynosi kwota 70% średniego wynagrodzenia).
Kwota, jaką emeryt lub rencista musi zarobić, aby jego świadczenie zostało w całości zawieszone wynosi 7095,40 zł brutto (tyle wynosi kwota 130% średniego wynagrodzenia).

Kiedy pomimo przekroczenia limitu
dorabiania ZUS nie zmniejszy i nie zawiesi świadczenia?

Są pewne sytuacje, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zawiesi ani nie zmniejszy przysługującego emerytowi lub renciście świadczenia, nawet w przypadku, gdy obowiązuje go limit dorabiania.
ZUS nie zawiesi i nie zmniejszy świadczenia gdy:
• emeryt osiągnął wiek emerytalny już przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę;
• osiąga przychody z pracy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. w przypadku umowy o dzieło.

Źródła:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/emerytury-i-renty-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych-16832385/dz-8

Podobne artykuły

pixabay, Chronomarchie

Twój portfel

Potężny cios w samozatrudnionych. Ich składki wzrosną o ponad 1000 zł

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 16.07.2019. n/z Niemowlak trzyma banknot 500 zl.

Twój portfel

12 000 plus jednak szybciej. Rząd zdradził, kiedy można spodziewać się wypłat

Czytaj więcej >
Polacy wycofują oszczędności z banków

Twój portfel

Oszczędności w banku? Nie, teraz stawiamy na alternatywy

Czytaj więcej >
pixabay, IADE-Michoko

Twój portfel

Ceny paliw na stacjach robią wrażenie. Cieszyć się mogą tylko tankujący gaz

Czytaj więcej >
pieniadze-pixabay-jarmoluk

Twój portfel

Opłata opakowaniowa już budzi kontrowersje. Branża nie przebiera w słowach

Czytaj więcej >
Biznes Info

Twój portfel

Abonamentu RTV wciąż unika masa Polaków. A kontrolerzy i tak wystawiają mandaty na 735 zł

Czytaj więcej >