Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Pomoc sąsiedzka 2023. Już niebawem będzie można za to otrzymać wynagrodzenie
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 02.09.2023 14:42

Pomoc sąsiedzka 2023. Już niebawem będzie można za to otrzymać wynagrodzenie

sasiedzi-pomoc-starszym-droga
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

W drugiej połowie sierpnia w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 28 lipca br. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Dla obywatela ważne jest m.in. to, iż w rezultacie do systemu pomocy społecznej wejdą usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich. Ustawa zacznie obowiązywać z dniem 1 listopada. Kto będzie mógł skorzystać z sąsiedzkiej pomocy, a kto będzie ją świadczył i ile na tym zarobi?

Co to jest pomoc sąsiedzka?

Zdarza się, że możemy kompletnie nie zdawać sobie sprawy z tego, iż w naszym najbliższym otoczeniu znajdują się osoby, którym przydałoby się wsparcie w podstawowych czynnościach życiowych (zrobieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, umówieniu do lekarza) czy opiece higieniczno-pielęgnacyjnej. Już niebawem, dzięki nowelizacji wspomnianej wyżej ustawy, osoby potrzebujące będą mogły skorzystać z pomocy swoich sąsiadów, a gmina może wypłacić im za to wynagrodzenie.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że samopomoc sąsiedzka i usługi sąsiedzkie nie są nowością – realizowano je w ramach różnego rodzaju projektów, również współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast od listopada będziemy już mieli ramy prawne dotyczące pomocy sąsiedzkiej jako formy realizacji usług opiekuńczych.

Dodatkowe pieniądze trafiły już do 864 tys. osób. Kolejny przelew 5 września Egzekucja komornicza. Wyjaśniamy, ile komornik może zabrać z emerytury lub renty

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – kto może skorzystać, a kto je świadczyć?

Usługi sąsiedzkie nie są świadczeniem finansowym, tylko rodzajem usługi opiekuńczej, z której może skorzystać osoba samotnie gospodarująca, niepozostająca w związku małżeńskim i niemająca wstępnych ani zstępnych. Jak czytamy na portalu gazeta.pl, rada gminy będzie mogła dostosować tę formę pomocy do potrzeb mieszkańców i ewentualnie złagodzić kryteria. Chodzi np. o osoby, które mają rodzinę, ale mieszka ona daleko od nich, więc na co dzień nie jest w stanie ich wspierać.

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie musi być pełnoletnia i nie mieć powiązań rodzinnych z osobą, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie; nie może być ani oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, ani wstępnym lub zstępnym. Spełniony musi zostać warunek zamieszkiwania w najbliższej okolicy beneficjenta pomocy sąsiedzkiej. Konieczne jest też złożenie oświadczenia o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług i ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poza tym osoba świadcząca usługi sąsiedzkie musi zostać zaakceptowana i przez osobę, której będzie pomagać, i przez organizatora usług sąsiedzkich.

Pomoc sąsiedzka 2023 – ile za godzinę?

Organizatorem usług sąsiedzkich będą gminy i to one dopiero ustalą szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiar i zakres oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług. Portal gazeta.pl informuje, że prawdopodobnie podstawą takiej współpracy będzie umowa zlecenie, a wynagrodzenie za godzinę pracy w takiej formie wynosi 23,50 zł brutto.