Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Podatek rolny i podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć?
Hylla Jan
Hylla Jan 10.06.2021 02:00

Podatek rolny i podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć?

field-3186902 1920
https://pixabay.com/pl/photos/pole-%C5%BCniwa-pszenica-s%C5%82oma-3186902/

System podatkowy w Polsce związany jest nieodzownie z pewnymi komplikacjami. Aby się w tym wszystkim nie pogubić, niekiedy potrzebujemy pomocy wykwalifikowanej księgowej. Co trzeba wiedzieć o podatkach od nieruchomości i rolnych, kogo dotyczą?

Podatek rolny

Prawdopodobnie podatek rolny dotyczy mniejszej ilości ludzi, niż podatek od nieruchomości, jednakże z całą pewnością można założyć, że dotyczy on niemałej grupy osób. Co warto wiedzieć o podatku rolnym?

Podstawą prawną do nałożenia na podatnika obowiązku zapłacenia podatku rolnego jest Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333). Wysokość podatku rolnego wynosi do 146,15 zł za 1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 292,30 zł za 1 hektar pozostałych gruntów. Dokładna kwota podatku do zapłacenia przysyłana jest podatnikom przez gminę drogą pocztową. Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.

Podatek od nieruchomości

Kwestie podatku od nieruchomości regulują przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.). Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości użytki rolne, grunty zadrzewione zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawki podatku od nieruchomości kształtują się w następujący sposób:

Od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł/m2

– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł/ha.

Od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0,81 zł/m2

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł/m2

– przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18zł/m2.