BiznesINFO.pl
field-3186902 1920

https://pixabay.com/pl/photos/pole-%C5%BCniwa-pszenica-s%C5%82oma-3186902/

Podatek rolny i podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć?

10 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Hylla Jan

Udostępnij:

System podatkowy w Polsce związany jest nieodzownie z
pewnymi komplikacjami. Żeby się w tym wszystkim nie pogubić potrzeba czasem
pomocy przynajmniej wykwalifikowanej kadry księgowej. Co trzeba wiedzieć o
podatkach od nieruchomości i rolnych, kogo dotyczą? Podatek rolnyPrawdopodobnie podatek rolny dotyczy mniejszej ilości ludzi,
niż podatek od nieruchomości, jednakże z całą pewnością można założyć, że
dotyczy on niemałej grupy osób. Co warto wiedzieć o podatku rolnym?Podstawą prawną do nałożenia na podatnika obowiązku zapłacenia podatku
rolnego jest Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020
r. poz. 333). Wysokość podatku rolnego wynosi do 146,15zł za
1 hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych i do 292,30 zł za 1 hektar pozostałych
gruntów. Dokładna kwota jest przysyłana przez gminę drogą pocztową. Podatek
rolny ma 2 stawki:Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu
żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy.
Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w
„Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok
podatkowy.Podatek można zapłacić:
kto zobowiązany jest do zapłacenia podatku rolnego?


A z podatku zwolnione są osoby posiadające następujące
grunty (i uprawnienia)
gmina może zwolnić z podatku (po złożeniu
wniosku):Podatek od nieruchomościKwestie podatku od nieruchomości regulują przepisy ustawy z 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1445 ze zm.
).Podatnikami podatku od nieruchomości
są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki
nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1. wynika z umowy zawartej z
właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu
prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych
niestanowiących odrębnych nieruchomości,2.  jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust.
2W myśl przepisów ustawy
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości
lub obiekty budowlane:
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
.Należy przy tym podkreślić, że za
działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy nie uważa się:
Tak więc, co do zasady w większości
przypadków rolnicy będą zwolnieni z podatku od nieruchomości.Stawki podatku od nieruchomości
kształtują się w następujący sposób


Od gruntów:


związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,95 / m2


pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
4,80 / ha


Od budynków lub ich części:


mieszkalnych
0,81 / m2


związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej
23,90 / m2


zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
11,18 / m2

Źródło: Opracowanie własne na
podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P.
2019 poz. 738). Bibliografiahttps://www.cdr.gov.pl/ekonomika-i-organizacja/abc-przedsiebiorcy-rolnego/125-ekonomika-i-organizacja/abc-przedsiebiorcy-rolnego/3327-podatek-od-nieruchomoscihttps://wyry.pl/dla-mieszkancow/podatki-lokalne/podatek-od-nieruchomosci-rolny-lesny/https://www.gov.pl/web/gov/zaplac-podatek-rolnyhttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-podatek-rolny-i-podatek-od-nieruchomosci-podstawowe-informacje  Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

Czytaj więcej >