BiznesINFO.pl > Twój portfel > Do 15 marca trzeba zapłacić za nieruchomość, grunty rolne i leśne. Ale termin zapłaty może się wydłużyć
Radosław Święcki
Radosław Święcki 22.03.2022 08:22

Do 15 marca trzeba zapłacić za nieruchomość, grunty rolne i leśne. Ale termin zapłaty może się wydłużyć

Polacy mają tydzień na opłacenie trzech podatków
BiznesInfo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Do 15 marca trzeba opłacić podatek od nieruchomości, a także podatek rolny i leśny

  • Dlaczego terminy zapłaty mogą się wydłużyć

  • Kto jest zwolniony z opłat

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Polacy mają tydzień na opłacenie podatku o nieruchomości. Do 15 marca opłatę w tym zakresie muszą bowiem wnieść właściciele nieruchomości, domów wolnostojących czy mieszkań, które należą do właściciela wraz z częścią gruntu. Podatek dotyczy również osób prowadzących firmę w nieruchomości do nich należącej, a także właścicieli działki budowlanej bądź wolnostojącego garażu.

W sytuacji gdy gmina nie przesłała decyzji o wymiarze podatku co najmniej dwa tygodnie przed terminem płatności pierwszej raty lub całości (jednorazową opłatę wnoszą ci, których roczny podatek nie przekracza 100 zł), to podatnicy jak przypomina Money.pl są zobowiązani dokonać wpłaty do 14 dni od dnia jej doręczenia. Przykładowo, jeśli pismo w tej sprawie przyjdzie dziś, to czas na opłacenie podatku mija 22 marca.

Niestety w tym roku trzeba liczyć się z wyższą opłatą niż rok temu. Z danych przytoczonych przez portal dowiadujemy się, że stawki podatku wzrosły o 3,9 proc. w stosunku do zeszłego roku. Gminy, które decydują o wysokości opłaty (jej maksymalną stawkę określa minister finansów) zdecydowały się na jej podniesienie, gdyż w związku z trudną sytuacją spowodowaną m.in. pandemią, brakuje im wpływów z podatków dochodowych.

Maksymalna stawka za mieszkania i domy wynosi obecnie 0,85 zł, podczas gdy rok temu było to 0,81 zł (maksymalną stawkę wprowadziły m.in. Warszawa, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Opole czy Poznań).

Za mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych trzeba będzie zapłacić 42,5 zł, o 2 zł więcej niż przed rokiem. Z kolei za dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych maksymalny wymiar podatku wynosi 2484 zł, o prawie 100 zł więcej niż rok temu. Warto pamiętać, że kwota ta nie obejmuje gruntu na którym stoi dom, a także garażu.

Zwolnieni z podatku od nieruchomości – jak przypomina Money.pl – są m.in. właściciele nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza), a także nieruchomości położonych na obszarach objętych ochroną przyrodniczą. Opłaty nie muszą również wnosić działkowicze (jeśli nieruchomość położona jest na terenie rodzinnego ogrodu działkowego). Zwolnienie obejmuje grunty, altany działkowe oraz obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Podatku nie muszą również płacić właściciele żłobków, klubów dziecięcych, zakłady pracy chronionej, centra badawczo-rozwojowe, uczelnie i instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne placówki oświatowe.

Dwa inne podatki do opłacenia

W ciągu tygodnia należy również opłacić pierwszą ratę (kwartalną) podatku rolnego. Jak przypomina Money.pl oblicza się go według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Wartość ta wyniosła 58,55 zł za 1 kwintal (q).

W tym roku podatek rolny wynosi odpowiednio: 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (są to grunty: orne, sady, łąki pastwiska, zabudowane, pod stawami i rowami) oraz 292,75 zł od 1 ha gruntów pozostałych.

Podatek rolny opłacają osoby fizyczne, będące właścicielami gruntów rolnych, ale też posiadacze samoistni, czyli osoby zarządzające gruntem, mimo że nie są ich właścicielami, a także użytkownicy wieczyści oraz dzierżawcy gruntów rolnych, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników albo na bazie przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Opłaty nie muszą natomiast odprowadzać m.in. właściciele i użytkownicy np. gruntów zakrzewionych i zadrzewionych, słabych oraz najsłabszych gleb ornych, gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi oraz położonymi między wałami. Z podatku wyłączone są też grunty publiczne i niepubliczne jednostek oświaty, instytuty badawcze, grunty zakładów pracy chronionej, centra badawczo-rozwojowe.

15 marca mija również termin opłaty podatku leśnego, który jak zauważa portal jest podobnie skonstruowany jak opłata rolna, którą odprowadzają właściciele gruntów leśnych, ich użytkownicy wieczyści i dzierżawcy. Jeśli właścicieli jest więcej niż jeden, podatek ten ciąży na wszystkich solidarnie (proporcjonalnie do udziału w gruncie). Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym roku wynosi on 43,30 zł od 1 ha.

Tagi: Podatek