BiznesINFO.pl
calculator-1680905 640

https://pixabay.com/photos/calculator-calculation-insurance-1680905/

PIT-39 - czym jest i kto go składa?

27 Maja 2021

Autor tekstu:

Dominik Moliński

Udostępnij:

Podatnicy składają zeznanie PIT-39, aby rozliczyć przychód wynikający ze sprzedaży nieruchomości. Warto jednak wiedzieć o możliwości zwolnienia z części podatku, a nawet jego całkowitego uniknięcia. Czym dokładnie jest PIT-39? Kto go składa? Kiedy należy zapłacić podatek, a w jakich sytuacjach przysługuje zwolnienie? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest PIT-39 i kto go składa?

Deklarację PIT-39 składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. Przychód podlega opodatkowaniu, jeśli od dnia nabycia lub wytworzenia nieruchomości do dnia sprzedaży lub odpłatnego zbycia nie minęło 5 lat.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeśli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. U podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

PIT-39 - gdzie i do kiedy należy go złożyć?

Zeznanie roczne PIT-39 składa się w terminie od 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż. PIT-39 składa się w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku
podatkowego lub ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, jeżeli podatnik przed zakończeniem roku podatkowego zamieszkał za granicą. Zeznanie można złożyć zarówno przez internet, jak i w formie tradycyjnej (papierowej).

PIT-39 - wysokość podatku

Jeśli od dnia nabycia lub wytworzenia nieruchomości do dnia sprzedaży lub odpłatnego zbycia nie minęło 5 lat, należy zapłacić 19% podatku. Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów. Jednak po upływie 5 lat od dnia nabycia/wytworzenia nieruchomości do dnia sprzedaży/odpłatnego zbycia, podatnik jest zwolniony z opodatkowania. W takiej sytuacji nie trzeba składać druku PIT-39.

PIT-39 a ulga mieszkaniowa

W deklaracji PIT-39 można skorzystać ze zwolnienia z części lub nawet całości podatku od sprzedaży mieszkania. Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, przychody ze sprzedaży nieruchomości należy przeznaczyć na realizację własnych celów mieszkaniowych.
Zalicza się do nich:

  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

  • nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku
    mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Jak obliczyć wartość ulgi mieszkaniowej? Wystarczy pomnożyć planowane wydatki na własne cele mieszkaniowe przez dochód uzyskany ze sprzedaży. Uzyskaną kwotę należy podzielić przez przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych. Jeśli podatnik skorzysta z ulgi mieszkaniowej, choć nie miał do niej prawa, musi skorygować deklarację PIT-39. W takiej sytuacji należy usunąć z PIT-39 deklarowaną kwotę zwolnienia i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Podobne artykuły

Ostatni dzwonek dla produkujących wyroby z akcyzą

Finanse

Do końca czerwca możesz zgłosić się do rejestru. Później nie wyprodukujesz produktów obłożonych akcyzą

Czytaj więcej >
Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >