Oświadczenie o niekaralności
Pixabay.com
Autor Tomasz Majta - 23 Listopada 2020

Oświadczenie o niekaralności. Czym jest? Jak je otrzymać?

Jednym z dokumentów, jakie przyszłemu pracodawcy musi okazać kandydat ubiegający się o posadę, może być oświadczenie o niekaralności. Jest to zaświadczenie udowadniające, że potencjalny pracownik nie był w przeszłości karany. Oświadczenie o niekaralności zawiera informację, że kandydat na stanowisko nie był prawomocnie skazany za żadne przestępstwo, w tym również przestępstwo skarbowe. Oświadczenie o niekaralności wydaje Krajowy Rejestr Karny (KRK).

Oświadczenie o niekaralności. Jakie informacje są w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK)?

Osoby chcące uzyskać zaświadczenie o niekaralności muszą złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Karnego. Artykuł pierwszy ustawy o rejestrze wyszczególnia, jakie dane są gromadzone. Znajdują się tam informacje o osobach:

 • skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym zostało umorzone na podstawie amnestii postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • będących obywatelami polski, prawomocnie skazanymi przez sądy innych państw,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze, albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
 • poszukiwanych listem gończym,
 • tymczasowo aresztowanych,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.


W Krajowym Rejestrze Karnym zostają zebrane również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Oświadczenie o niekaralności. Kto może o nie wystąpić?

Każdy ma prawo uzyskać informację czy jego dane osobowe znajdują się w rejestrze KRK. By otrzymać oświadczenie o niekaralności osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek do KRK, na podstawie którego przekazana zostaje treść wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

Uwaga! Nie tylko osoby, których dane są gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK) mogą wystąpić o zaświadczenie o niekaralności danej jednostki.

Do wystąpienia o oświadczenie o niekaralności mają prawo również:

 • organy administracji rządowej,
 • organy samorządu terytorialnego,
 • sądy w związku z prowadzonym postępowaniem,
 • organy wykonujące zadania publiczne – w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania ich pracy,
 • marszałkowie Sejmu i Senatu wobec posłów i senatorów.

Oświadczenie o niekaralności. Jak je zdobyć?

W jaki sposób złożyć wniosek do KRK? Są na to aż trzy sposoby. Wniosek o wydanie oświadczenia o niekaralności można złożyć:

 • ONLINE. Na stronie Krajowego Rejestru Karnego

Złożenie wniosku o zaświadczenie o niekaralności przez Internet jest najłatwiejszą opcją. Wystarczy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony poprzez profil ePUAP.

Jak złożyć wniosek online? Krok po kroku:

 • Załóż konto na stronie https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Potwierdź zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Następnie przejdź do formularza rejestracji. Skorzystaj z linku aktywacyjnego. Wypełnij wniosek o udzielenie informacji. Opłać składany wniosek. Zaświadczenie znajdzie się na twoim koncie w pliku pdf. Możesz je wydrukować przy użyciu systemu e-KRK.

Uwaga! Wydruk oświadczenia o niekaralności z systemu e-KRK nie jest oficjalnym dokumentem. Oznacza to, że nie można przedstawić go pracodawcy ani w urzędzie.

W celu skorzystania z oświadczenia dostępnego na koncie e-KRK należy zapisać znajdujące się tam pliki na nośnikach danych, takich jak np. pendrive czy płyta CD.

 • W PUNKCIE INFORMACYJNYM LUB ZA POMOCĄ POCZTY

Punkty informacyjne znajdują się przy sądach rejonowych i okręgowych. Ich pełną listę można zobaczyć pod adresem: https://ms-gov.pl/wykaz-punktow-informacyjnych-krajowego-rejestru-karnego/ Wniosek można złożyć także za pomocą poczty.

Jak złożyć wniosek o oświadczenie o niekaralności osobiście lub listownie? Instrukcja krok po kroku:

 1. Pobierz wniosek ze strony: https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/krk/formularz_krk_osoba.pdf.
 2. Wypełnij formularz, udzielając wszystkich niezbędnych informacji. Zostaniesz poproszony o najważniejsze dane osobowe oraz określenie rodzaju kartotek, z których chcesz uzyskać informacje.
 3. Gotowy wniosek dostarcz osobiście do punktu informacyjnego lub prześlij listownie.

Oświadczenie o niekaralności. Ile wynosi opłata za wydanie oświadczenia o niekaralności?

W przypadku wniosku o oświadczenie o niekaralności uzyskanego drogą internetową opłata wynosi 20 zł. Kwotę należy przesłać przez system płatności umieszczony na stronie e-KRK.

Opłata za wniosek złożony w sposób tradycyjny – osobiście lub pocztą – wynosi 30 zł. W tym wypadku są trzy sposoby na uiszczenie opłaty. Uzyskanie oświadczenia o niekaralności można opłacić gotówką w kasie dowolnego sądu, przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości lub korzystając z systemu e-Płatności.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News