Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Odszkodowanie za niepożądane skutki po szczepieniu
Joanna Leja
Joanna Leja 12.02.2022 01:00

Odszkodowanie za niepożądane skutki po szczepieniu

pexels-frank-meriño-8488619
Pexels

Już od soboty 12 lutego można składać wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Maksymalna kwota świadczenia to 100 tys. zł, trzeba jednak spełnić odpowiednie warunki. Wniosek jest płatny i kosztuje 200 zł.

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta już jest dostępny wniosek o przyznanie rekompensaty za powikłania po szczepieniu przeciwko Covid-19. By ją dostać, trzeba udowodnić, że po przyjęciu szczepionki przebywało się na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub ponad 14 dni w szpitalu. Do 11 lutego, po podaniu ponad 52 mln dawek szczepionki przeciw COVID-19, zarejestrowano ponad 18 tys. NOP-ów

– Fundusz daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie za wystąpienie powikłania po szczepieniu przeciw COVID19 w trybie szybkiej ścieżki. „Przypominam, że ustawa działa wstecz, to znaczy nawet jeśli powikłanie po szczepieniu nastąpiło w grudniu 2020 r. czy w styczniu ubiegłego roku, to wciąż można ubiegać się o odszkodowanie w ramach Funduszu – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

Fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent.

Jak złożyć wniosek

Żeby złożyć wniosek do Funduszu Kompensacyjnego, trzeba uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Ta opłata zostanie zwrócona w przypadku uwzględnienia wniosku, ale też w sytuacji, kiedy Rzecznik pozostawi wniosek bez rozpoznania lub odmówi wszczęcia postępowania. Jest przewidziana także możliwość zwolnienia w uzasadnionych przypadkach z wnoszenia tej opłaty. Żeby to zrobić, przy składaniu wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta, należy dołączyć pismo z prośbą o zwolnienie z opłaty, w którym należy uargumentować, dlaczego ta kwota jest dla nas zbyt wysoka. Należy przedstawić swoją sytuację finansową i dołączyć np. zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty czy o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. Zwolnienie następuje na podstawie analizy przesłanych dokumentów.

– Fundusz Kompensacyjny rozszerza dotychczasową odpowiedzialność związaną z zastosowaniem szczepionek. Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 100 tys. zł, na co składa się kwota uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent – wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta. O przyznaniu świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego będzie decydował specjalny zespół ekspertów, którego przewodniczącym jest prof. Tomasz Hryniewiecki - Konsultant Krajowy w dziedzinie Kardiologii, Przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii oraz Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.

W skład zespołu weszło sześciu lekarzy specjalistów wyróżniających się wiedzą w zakresie szczepień ochronnych. Powołując skład Zespołu Rzecznik korzystał z rekomendacji przekazanych przez towarzystwa naukowe, organizacje pacjenckie, samorząd lekarski oraz Ministra Zdrowia. Złożone wnioski mają być rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy.