BiznesINFO.pl
team-386673 1920

https://pixabay.com/pl/photos/zesp%C3%B3%C5%82-grupa-ludzie-motywacja-386673/

Od 1 marca można uruchamiać Proste Spółki Akcyjne. Ale możliwości funkcjonowania w strukturach spółki jest znacznie więcej.

21 Maja 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Udostępnij:

Od 1 marca br. można zakładać w Polsce tzw. Proste Spółki Akcyjne (PSA). Od zwykłych odróżnia je znacznie łatwiejszy proces powoływania do życia i funkcjonowania. Niższe są także wymogi kapitałowe. To kolejna już w polskim prawie forma spółki.  

W zamyśle ustawodawcy PSA mają być wykorzystywane głównie przez małe firmy technologiczne, często na etapie start-upu, które dotychczas najczęściej działały w oparciu o nieco dla nich zbyt sztywną formułę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by także podmioty działające w innych branżach korzystały
z możliwości jakie daje PSA. A jest ich wiele: od zwykłych, znanych od dawna, notowanych na giełdzie spółek akcyjnych odróżnia je między innymi wprowadzenie kapitału akcyjnego o minimalnej wartości 1 zł, możliwość elektronicznej rejestracji oraz objęcia akcji pozbawionych ceny nominalnej za świadczenie na rzecz takiego podmiotu pracy lub usług.

PSA pozwala także w maksymalny sposób korzystać ze środków elektronicznych w poszczególnych procedurach funkcjonowania, wprowadza nowy mechanizm ochrony wierzycieli w oparciu o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz akcjonariuszy, które zagrażałyby wypłacalności spółki, jak również obowiązek oszczędzania.

Spółka kapitałowa

W polskim prawie gospodarczym spółki podzielone zostały na handlowe i cywilne.
Pierwsze dzielą się na kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna, jawna, partnerska, komandytowa, oraz komandytowo-akcyjna) oraz osobowe. Różnica polegają, przede wszystkim, na zakresie odpowiedzialności, który dzielony jest między spółką i jej właścicielami, udziałowcami lub akcjonariuszami. Inne są także koszty związane z ich utworzeniem, oraz sposoby prowadzenia spraw administracyjno-księgowych.

Spółka Cywilna

To jedyny rodzaj struktury podlegający wyłącznie pod przepisy Kodeksu cywilnego
(nie obowiązują jej zapisy ustawy Kodeks prawa handlowego). Celem spółki cywilnej
jest zezwolenie kilku wspólnikom na wspólne działanie, w razem obranym kierunku
w ramach stosunkowo prostej i mało zobowiązującej struktury. Spółka cywilna nie jest
przedsiębiorstwem (taki status przysługuje wyłącznie jej wspólnikom, i to tylko w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej).

Tego rodzaju spółka nie posiada osobowości prawnej, chociaż powinna mieć nadane numery NIP oraz REGON. Wspólnikami mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale również inne spółki (jeżeli będzie nim osoba prawna, konieczne staje się prowadzenie pełnej księgowości, nawet w przypadku niewielkich, stosunkowo, obrotów).

Założenie spółki cywilnej wymaga sporządzenia zwykłej umowy pisemnej. Tylko w sytuacji,
gdy jeden lub kilku wspólników jako wkład do spółki wniosło nieruchomość, konieczna jest notyfikacja notarialna. Spółka cywilna nie wymaga wnoszenia do niej kapitału. Za długi i zobowiązania w takiej struktury odpowiadają wspólnicy nie tylko majątkiem firmowym, ale także osobistym.

Spółka z o.o.

To jedna z najlepiej znanych struktur. Odpowiedzialność wspólników jest w niej bardzo
ograniczona: za różnego rodzaju długi i zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości kwoty wniesionego wkładu, nie ponoszą odpowiedzialności swoim majątkiem osobistym, znacznie mniej ryzykując.

Założenie spółki z o.o. wymaga wniesienia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość wynosi 5 tys. zł. Obowiązuje również minimalny próg wartości nominalnej udziału
(50 zł).

Taka spółka może powstać zarówno w wyniku umowy osób fizycznych, jak i prawnych. Możliwe jest także powołanie do życia takiej struktury przez jedną osobę fizyczną. Spółki z o.o. nie może założyć jedynie inna spółka z o.o. Bez względu na poziom dochodów musi być w niej prowadzona pełna księgowość.

Spółka Jawna

Najbardziej podobna do spółki cywilnej, jest spółka jawna, która podlega jednak już pod prawo handlowe, a nie ustawę Kodeks cywilny.

W przypadku spółki jawnej wspólnicy (co najmniej dwóch) także zobowiązują się do wspólnego działania, jak również odpowiadają za długi spółki nie tylko majątkiem firmowym, lecz również osobistym.

Istnieje jednak kilka różnic: spółka jawna, w przeciwieństwie do cywilnej, ma status przedsiębiorstwa, brakuje jej, co prawda, osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną, co pozwala zaciągać zobowiązania (na przykład kredyty). Umożliwia także bezpośrednie pozwanie spółki, nie tylko jej wspólników.

Inna różnica wynika z tego, że chociaż wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki również majątkiem osobistym, to ewentualna egzekucja w pierwszej kolejności prowadzona jest z majątku spółki. Wierzyciel może zwrócić się w stronę majątków osobistych tylko wtedy, gdy długu nie udało się odzyskać z majątku spółki.

Spółka Komandytowa

Charakteryzuje ją większy poziom skomplikowania, co wynika z unikalnej budowy, umożliwiającej ograniczenie odpowiedzialności poszczególnych wspólników w większym stopniu, niż w innych spółkach osobowych. W takiej strukturze występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze. Pierwsi są wspólnikiem aktywnym, co oznacza, że mogą samodzielnie reprezentować spółkę, a za jej długi odpowiadają całym swoim majątkiem. Komandytariusz może natomiast reprezentować spółkę tylko jako jej pełnomocnik, a jego odpowiedzialność za zadłużenie sięga jedynie wysokości ustalonej dla niego w umowie spółki.

Struktura komandytowa nie ma osobowości prawnej, jedynie zdolność prawną. Nie może także, jako spółka, płacić podatków. Każdy z jej wspólników rozlicza się indywidualnie ze swojej części podzielonego wcześniej dochodu, czy to jako osoba fizyczna czy prawna.

Spółka Akcyjna

To struktura, na której uruchomienie decydują się raczej największe podmioty, bo warunkiem koniecznym istnienia takiej spółki jest posiadanie kapitału zakładowego w minimalnej wysokości 100 tys. zł. Uruchomić spółkę akcyjną mogą osoby fizyczne i prawne z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o.

Taka struktura, jako jedyna spośród spółek, może emitować i sprzedawać, za pośrednictwem giełdy, ale nie tylko, akcje. Akcjonariusze spółki akcyjnej, podobnie jak z o.o., nie ponoszą odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez spółkę, a ewentualna windykacja może odbywać się tylko z jej majątku.

Spółka Komandytowo-Akcyjna

Jak sama nazwa wskazuje, łączy pewne cechy spółki komandytowej oraz akcyjnej. Posiada
zarówno osobowość prawną, jak i zdolność do takich czynności, ale pozostaje spółką osobową. Ma dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy (jak w spółce komandytowej) i akcjonariuszy (spółka akcyjna). Pierwsi mają prawo do reprezentowania spółki i powinni zajmować się jej sprawami. Za długi odpowiadają całym swoim majątkiem. Akcjonariusze mogą zaś reprezentować spółkę tylko poprzez pośrednika i nie odpowiadają za jej zadłużenia.

Struktura komandytowo-akcyjna podlega, niestety, podwójnemu opodatkowaniu. Od wygenerowanych zysków taka struktura najpierw odprowadza podatek CIT (od osób prawnych), następnie wspólnicy płacą podatek dochodowy. Każda spółka komandytowo–akcyjna musi posiadać kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. zł.

Spółka Partnerska

To rodzaj stworzony specjalnie dla określonej grupy społecznej – tzw. przedstawicieli wolnych zawodów, czyli m.in. lekarzy, dentystów, weterynarzy, aptekarzy, pielęgniarek, położnych, ale także radców prawnych, notariuszy, adwokatów, tłumaczy przysięgłych, księgowych oraz architektów.

Spółka Partnerska ma pomóc im we wspólnym działaniu, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności i odrębności partnerów. Taką strukturę można rozpoznać po nazwie, która powinna zawierać określenie zawodu, a także imię i nazwisko jednego, co najmniej, z partnerów, z dopiskiem „i partnerzy/partner” lub, po prostu, spółka partnerska.

Egzekucja długów takiej spółki w pierwszej kolejności obejmuje majątek spółki, w dalszej – osobiste majątki partnerów.


Wybór jest zatem duży. Cele pozostają podobne.Podobne artykuły

W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >
Będzie wolne w dniu szczepienia?

Praca

Czy jest szansa na wolne w dniu szczepienia? Pytamy resort pracy

Czytaj więcej >
PHOTO: CEZARY PECOLD/SE/EAST NEWS LODZ POWIATOWY URZAD PRAWY NR 2 W LODZI. N/Z KOLEJKA W URZEDZIE PRACY WSZYSTKIE ZDJECIA NA: http://agencja.se.com.pl 19/01/2009 .

Praca

Redukcja miejsc pracy, obniżki pensji. Rzeczywistość w Polsce dużo gorsza niż na suchych liczbach

Czytaj więcej >
Emerytura stażowa wróciła podczas kampanii wyborczej

Praca

Kolejna obietnica polityków. Dzięki niej, aż 400 tys. Polaków mogłoby przejść na emeryturę znacznie wcześniej

Czytaj więcej >
Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >