Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Od 1 lipca ważna zmiana dla pracowników. Mamy wyliczenia
Michał Górecki
Michał Górecki 16.06.2024 16:04

Od 1 lipca ważna zmiana dla pracowników. Mamy wyliczenia

pieniądze
Fot. materiały własne

Odprawa od 1 lipca 2024 r. znacznie wzrośnie. Wynika to wprost z ustawy i rosnącej pensji minimalnej, bezpośrednio związanej z maksymalną wartością odprawy. Od 1 lipca br. w Polsce zacznie obowiązywać szereg regulacji prawnych, w tym maksymalna wysokość odprawy. Ile wyniesie? Mamy wyliczenia.

Nowa kwota odprawy od 1 lipca 2024 r. Maksymalna kwota wzrośnie o tyle

Maksymalna kwota odprawy wynika z zapisów ustawy “o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”, czyli w sytuacji, gdy zwolnienie nie wynika z przewinień pracownika. Zgodnie z wiodącą interpretacją Sądu Najwyższego odprawa najczęściej należy się pracownikom, z którymi firma rozwiązała stosunek pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, reorganizacji zakładu pracy czy likwidacji stanowiska. Lub też w przypadku zwolnień grupowych - motywowanych tym samym.

Od 1 lipca br. maksymalna wysokość odprawy, wypłacana w powyższych przypadkach, wzrośnie o 870 zł. Ile wyniesie? Od czego zależy wysokość wypłacanej odprawy?

Zobacz też: Prawo autorskie, za które zapłacimy wszyscy. Artyści mogą pozywać Skarb Państwa

Lipcowa waloryzacja emerytur może być historycznie wysoka. Są wyliczenia

Rośnie stawka odpraw. Od 1 lipca zwolniony pracownik może otrzymać 64.500 zł brutto

Maksymalna stawka odprawy nie może przekroczyć 15-krotności aktualnie obowiązującej, w chwili przyznawania prawa do odprawy, pensji minimalnej. Stąd te dwie wartości są ze sobą nierozerwalnie złączone - rośnie pensja minimalna, rośnie też maksymalna kwota odprawy

Nie przegap: Ile zarabia klasa średnia? Należy do niej spora grupa Polaków

Od 1 lipca 2024 r., w związku ze wzrostem pensji minimalnej do 4.300 zł brutto, maksymalna kwota odprawy wyniesie 64.500 zł brutto - podaje wyliczenia serwis Infor.pl. Czyli stawka wzrośnie o 870 zł, z obowiązującej w pierwszej połowie roku kwoty 63.630 zł. To jednak kwota maksymalna, od czego zależy zatem stawka, którą w ramach odprawy przyzna zwolnionemu pracownikowi pracodawca?

Wysokość odprawy. Od czego zależy?

Odprawa należy się dwóm grupom pracowników; tym zwalnianym indywidualnie (art. 10 ust. 1 w związku z art. 8, ust. “o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”) i tym zwalnianym w drodze zwolnień grupowych (art. 8 tejże). 

Wysokość tych odpraw zależy głównie od dwóch czynników; stażu pracy w danej firmie i wypłaty, pobieranej w miesiącu zwolnienia. Wysokości reguluje art. 8 wspomnianej ustawy i głosi, że pracownikowi należy się:

  • odprawa w wys. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony krócej, niż 2 lata,
  • w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony od 2-8 lat (włącznie),
  • w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony ponad 8 lat.