wynagrodzenie brutto a netto
pixabay.com
Autor Agata Andrzejczak - 22 Listopada 2020

Obliczanie wynagrodzenia w 2020 roku – brutto i netto

Kwota brutto, kwota netto, zerowy PIT, podatek dochodowy i wiele więcej – te wszystkie enigmatyczne pojęcia sprawiają, że obliczanie wynagrodzenia może być trudniejsze, niż się to przewiduje. Na szczęście wystarczy zapoznać się z kilkoma definicjami, aby zrozumieć, jak wyliczyć swoje wynagrodzenie za 2020 rok.

Obliczanie wynagrodzenia – od czego trzeba zacząć?

Aby móc obliczyć wynagrodzenie pracownika najpierw trzeba określić, na podstawie jakiej umowy jest on zatrudniony – umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Dopiero potem można przejść do dalszych ustaleń i obliczeń. Przy obliczaniu wynagrodzenia istotne są również pojęcia brutto i netto.

Wynagrodzenie brutto to kwota całkowita przed odliczeniem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez pracownika.

Wynagrodzenie netto to rzeczywista pensja pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego i innych opłat.

Obliczanie wynagrodzenia – umowa o pracę

Przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę należy odjąć od kwoty brutto:

 • składkę na ubezpieczenie emerytalne – 9,76% od dochodu,
 • składkę na ubezpieczenie rentowe – 1,5% od dochodu,
 • składkę na ubezpieczenie chorobowe – 2,45% od dochodu,
 • składkę ubezpieczenia zdrowotnego – 9% od dochodu,
 • zaliczkę na podatek dochodowy – 17% od dochodu.

Warto pamiętać, że kwota brutto należna pracownikowi nie jest równa całkowitemu kosztowi pracownika dla pracodawcy. Przy obliczaniu wynagrodzenia do kwoty brutto należy dodać także inne opłaty takie, jak składka na Fundusz Pracy czy składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Obliczanie wynagrodzenia – umowa zlecenie

Przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę zlecenie podlegającego ubezpieczeniom społecznym należy najpierw obliczyć kwotę dochodu do opodatkowania – odejmując koszty uzyskania przychodu – standardowo 20% od dochodu, w szczególnych przypadkach 50%,

Od kwoty brutto należy odjąć:

 • składkę ubezpieczenia zdrowotnego – 9% kwoty brutto,
 • część składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszającą zaliczkę na podatek dochodowy – 7,75% kwoty brutto,
 • zaliczkę na podatek dochodowy – 17% od dochodu.

W przypadku obliczenia wynagrodzenia zleceń o wysokości do 200 zł, należy odjąć 18% podatku bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu oraz 9% na składkę na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS.

Obliczanie wynagrodzenia – umowa o dzieło

Przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o dzieło należy (jak przy umowie zleceniu) obliczyć kwotę dochodu, a następnie odjąć od kwoty brutto:

 • koszty uzyskania przychodu – standardowo 20% od dochodu, w szczególnych przypadkach 50%,
 • zaliczkę na podatek dochodowy – 17% od dochodu.

W umowie o dzieło istotna jest kwestia przeniesienia praw autorskich – jeżeli podpisujemy umowę bez przeniesienia praw, obowiązuje nas wtedy 20% kosztów uzyskania przychodu.

Obliczanie wynagrodzenia – podatek dochodowy

Od 2020 roku zmieniła się skala podatkowa pozwalająca obliczyć wysokość podatku dochodowego. Przede wszystkim obniżyła się stawka procentowa podatku dochodowego z 18% na 17%, co korzystnie wpływa na wysokość wynagrodzenia netto podczas obliczeń. Podsumowując, nowa skala podatkowa wynosi:

 • 17% – gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa od 85 528 zł,
 • 32% – gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa od kwoty 85 528 zł.

Obliczanie wynagrodzenia – ulga PIT dla młodych do 26 roku życia

Od 4 lipca 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz nie przekroczyły limitu ulgi, są zwolnione z odprowadzania podatku dochodowego. Limit ulgi od 2020 roku wynosi 85 528 zł, a nadwyżka przychodu będzie opodatkowana według ogólnej stopy 17% od dochodu. Gdy nadwyżka przekroczy I próg podatkowy, będzie wtedy opodatkowana według stopy 32% od dochodu. Zwolnieniem zostały objęte wszystkie rodzaje umów z wyjątkiem:

 • umowy o dzieło,
 • umowy zlecenie z przeniesieniem praw autorskich,
 • umowy zlecenie, której wartość wynosi do 200 zł,
 • umowy zlecenie z osobą spoza Polski.

Obliczanie wynagrodzenia a status studenta do 26 roku życia

Studenci do 26 roku życia są automatycznie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym na czas kontynuowania nauki. Dotyczy to studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz magisterskich jednolitych. Oznacza to, że pracodawcy nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za pracujących u nich studentów. Wyjątkiem pozostaje student zatrudniony na umowie o pracę, który podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń – dlatego zarówno dla pracodawcy, jak i studenta, korzystne będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News