BiznesINFO.pl > Finanse > Nowy ważny obowiązek w ZUS. Wielu Polaków musi go wypełnić do 22 maja
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 10.03.2023 18:22

Nowy ważny obowiązek w ZUS. Wielu Polaków musi go wypełnić do 22 maja

zus-obowiązek-płatnicy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W tym roku po raz pierwszy pojawił się obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to osób, które w 2022 roku korzystały z jednej z następujących form opodatkowania: podatku liniowego, podatku według skali lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenie trzeba przekazać do ZUS-u w dokumencie za kwiecień. Termin na jego złożenie upływa 22 maja.

Ważny obowiązek dla płatników

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych – informuje ZUS. 

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej obejmuje płatników, którzy w 2022 roku byli opodatkowani:

  • na zasadach ogólnych,
  • płacili podatek liniowy
  • lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Jak przekazać roczne rozliczenie?

Należy to zrobić w dokumencie za kwiecień br., składając któryś z poniższych formularzy:

  • ZUS DRA (blok XII) – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jednoosobowej,
  • ZUS RCA (blok III.F) – przy opłacaniu składek za inne osoby (np. swoich pracowników bądź zleceniobiorców).

Nowe wzory tych dokumentów będą obowiązywały od 1 maja 2023 roku. Dostosujemy programy Płatnik i ePłatnik do nowych wzorów dokumentów oraz udostępnimy w nich funkcje, które umożliwią roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyjaśnia ZUS.

Co, jeśli składka okaże się za niska lub za wysoka?

Jeśli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, iż składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono w wyższej wysokości niż ustalona, płatnik otrzyma jej zwrot. Nie nastąpi to w przypadku, gdy wystąpią zaległości za składki bądź nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Z kolei, jeśli opłacono ją w niższej kwocie niż ustalona, wówczas trzeba ją uregulować wraz ze składką za kwiecień br., w terminie do 22 maja.


 

Polecane