Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Największe od 3 lat zmiany przepisów, odczują je przedsiębiorcy
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 01.07.2023 14:25

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Największe od 3 lat zmiany przepisów, odczują je przedsiębiorcy

Akta sprawy cywilnej
Piotr Molecki/East News

Jak zauważa money.pl 1 lipca wchodzi w życie sporo zmian, wprowadzonych nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe przepisy mają przede wszystkim usprawnić prowadzenie postępowań.

Odciążenie sądów okręgowych na rzecz sądów rejonowych

Jest to największa od ponad trzech lat nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzająca kilkadziesiąt zmian

Jedną z najważniejszych jest podniesienie wartości przedmiotu sporu dla spraw toczących się przed sądami okręgowymi z 75 tys. zł do 100 tys. zł. Oznacza to, że sprawami, w których wartość przedmiot sporu będzie niższa niż 100 tys. zł, zajmą się sądy rejonowe. 

„Rzeczpospolita” wskazuje, że zdaniem większości komentatorów jest to zmiana zbyt późna i zbyt mała, biorąc pod uwagę fakt, iż ta granica nie była zmieniana od niemal dwóch dekad.

ZUS źle wyliczył emerytury. Tysiące emerytów dostało mniej pieniędzy

Sprawniej działające sądy

Znowelizowane przepisy mają sprawić, że sądy będą działać szybciej. Wiele nowych rozwiązań ma usprawnić przebieg posiedzeń przygotowawczych oraz sposób wydawania, uzasadniania i doręczania postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych. 

Poszerzono również katalog pism stanowiących nadużycie prawa procesowego. Gdy takie zostaną złożone, będą pozostawione w aktach sprawy bez podejmowania dalszych czynności.

Postępowania w sprawach konsumenckich

Wprowadzono też nowe postępowanie z udziałem konsumentów. Przedsiębiorca będzie zobowiązany powołać wszystkie dowody w pozwie albo w odpowiedzi na pozew w terminie, który wyznaczy sędzia.

Co istotne, sąd będzie mógł obciążyć go kosztami procesu, a nawet je podwyższyć, jeżeli nie wystąpi on przed złożeniem pozwu z próbą ugodowego rozwiązania sporu.

 „Te ekstrarygory mogą być groźne dla małych przedsiębiorców, np. sklepikarza, który w sporze z konsumentem księgowym, nie mówiąc o prawniku, będzie przed sądem gorzej traktowany” - mówi „Rzeczpospolitej” adwokat Przemysław Wierzbicki.