wysypisko śmieci
Autor Kasper Starużyk - 26 Lipca 2019

Nowe wyzwania w temacie ekologii - debata Harmless Future Club

We wtorek (23 lipca) w Business Link Astoria odbyła się debata pt. “Czy zdążymy uratować naszą planetę i przyszłe pokolenia?” organizowana przez Harmless Future Club. W debacie wzięli udział przedstawiciele firm i instytucji działających w różnych branżach, niemniej związanych z postępem technologicznym.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Dagmara Krzesińska - CEO w Fundacji Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, Łukasz Foks - azure developer w Microsoft, Monika Kulik - CSR expert w Orange Polska, Magdalena Amroch - zastępca dyrektora Departamentu Opracowań Statystycznych, Maciej Ryś - założyciel inicjatywy Smogathon, Karolina Wawrzyniak - dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej PAIH oraz Maciej Sadowski - CEO w Fundacji Startup Hub Poland.

Regionalizacja dyskusji, problem globalny

Dyskusja rozpoczęła się od zauważenia aspektu kulturowego i historycznego w działaniach ekologicznych. Maciej Ryś przekonywał, że rozmowę o ekologii należy prowadzić globalnie, jednak z uwzględnieniem problemów regionalnych, bowiem każde miejsce na ziemi boryka się z innymi problemami natury ekologicznej. Na przykład w Polsce mamy problem ze smogiem wywołanym przez spalanie odpadów, a w Belgii związany jest tylko i wyłącznie ze spalinami samochodowymi.

Inną proponowaną innowacją w rozmowach na temat ekologii jest zejście z poziomu rządów i wielkich korporacji do zwykłych ludzi, którzy przecież najbardziej odczują wszelkie zmiany wywołane przez degradację środowiska. Dopóki każdy z nas nie zrozumie jak ważna jest dbałość o stan naszej planety, dopóty przecież nie zaczniemy postępować rozsądniej w temacie ekologii. Debatujący zgodzili się ze słowami Łukasza Foksa, a mianowicie, że nie można zostawić wszystkiego w rękach rządu i korporacji, to byłoby wysoce nieskuteczne. Magdalena Ambroch z GUS zauważyła, że statystyka powinna przechodzić bardziej do skali mikro, bowiem obserwacja świata jedynie z skali makro przestaje być miarodajna i doprowadza do pominięcia wielu ważnych aspektów.

Nord Stream 2 truje Bałtyk na potęgę. Gazprom jednak milczyNord Stream 2 truje Bałtyk na potęgę. Gazprom jednak milczyCzytaj dalej

Cały świat mówi o ekologii

Karolina Wawrzyniak poinformowała słuchaczy, że uczestnicząc w spotkaniach międzynarodowych jako reprezentant Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu większość podejmowanych obecnie tematów dotyczy właśnie ekologii. Przykładem była tutaj ostatnia konferencja dotycząca innowacji, która odbyła się w Tallinie w Estonii. Przedstawicielka GUS przypomniała także o agendzie środowiskowej ONZ a także 17 celach zrównoważonego rozwoju, o których realizację walczy Organizacja Narodów Zjednoczonych a skutki tej działalności są widoczne.

17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Pokrzepiająco zabrzmiał także Łukasz Foks reprezentujący Microsoft, który zwrócił uwagę na to, że jeśli chodzi o samych programistów, to w samej Europie Środkowej jest ich niemal tyle samo, co w Stanach Zjednoczonych czyli około 3 milionów. To sprawia, że mamy w regionie znaczącą bazę intelektualną, która będzie w stanie działać innowacyjnie i determinować właściwsze podejście do najbardziej problematycznych kwestii dzisiejszego społeczeństwa.

Trzeba zacząć od siebie

Wszyscy rozmówcy zaznaczali, że walkę o dobrą jakość środowiska musimy zaczynać od siebie. Rządy i korporacje zamiast wykonywać za nas całą pracę powinny świecić przykładem. Przedstawiciele wyższych szczebli w swoich firmach i organizacjach powinni więc przyjeżdżać do pracy rowerami, zamiast samochodami, nie wymieniać zbyt często smartfonów a także rezygnować z napojów w plastikowych opakowaniach.

Warszawa kupuje 130 eko autobusów. To rekord w całej EuropieWarszawa kupuje 130 eko autobusów. To rekord w całej EuropieCzytaj dalej

Na zadane przeze mnie pytanie, czy ogłoszony przez rząd program dofinansowania minielektrowni fotowoltaicznych na terenach mniej zurbanizowanych ma szansę nauczyć Polaków bardziej ekologicznego podejścia i przekonać ich do inwestycji we własne źródła pozyskiwania energii, odpowiedziała Monika Kulig. Przedstawiciela Orange Polska odniosła się do programu usuwania azbestu z dachów polskich domostw, który uznała za zakończony sporym sukcesem. W przypadku nowego projektu liczy na to, że przy odpowiednim dotarciu do społeczeństwa jest szansa na duże powodzenie w realizacji.

Na koniec debaty Maciej Sadowski zachęcił, aby korporacje podawały swoje przykłady na usprawnienie działań proekologicznych, co mogą zrobić poprzez stronę internetową Harmless Future Club lub też media społecznościowe.

Następny artykuł